Bedrijfscontinuïteit is het fundament van iedere gezonde onderneming, hoe goed bent u verzekerd tegen het uitvallen ervan?

9 november 2015

CIO
ITO
Continuïteit
Disaster recovery
it outsourcing

lightningstrike.png

Continuïteit is vandaag een actueel onderwerp als we weten dat zelfs de servers van een internetgigant zoals Amazon erin slagen om uit te vallen. Op zondagochtend 20 september 2015 was het zover in hun datacenter in Virginia. Niet alleen de eigen diensten van Amazon in het noordoosten van Amerika lagen eruit; in hun zog volgden onder andere Netflix en de datingapp Tinder. Ook in eigen land werd onlangs een andere gigant door uitval getroffen. De bliksem sloeg tot vier keer toe in op het datacenter van Google bij Bergen. Bij Google weten ze nog steeds niet hoeveel data ze door die calamiteit zijn kwijtgespeeld en hoeveel gebruikers zijn geïmpacteerd. In het geval van Amazon vragen bepaalde, vooral Angelsaksische, kranten zich niet geheel onterecht af wat de impact was geweest als de crash niet op een zondag maar op een gewone weekdag was gebeurd. Bij Google ligt het misschien anders – het verlies zou naar eigen zeggen over een heel erg klein percentage aan gebruikersdata gaan, maar bij Amazon waren ze ongetwijfeld blij dat 20 september een zondag was.

Bedrijfscontinuïteit en ICT-beschikbaarheid

Bedrijven zoals Amazon en Google tonen ons dat bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van ICT onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Toegegeven, hoge bomen vangen veel wind en halen al snel het nieuws. Toch zijn er steeds meer bedrijven die een ICT-infrastructuur hebben die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. De voorbeelden zijn legio: financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, online retailers klein of groot, … Wanneer zij met een storing worden geconfronteerd, gaat het vaak over aanzienlijke financiële verliezen.

Ook binnen de zorgsector neemt het belang van ICT hand over hand toe. Ziekenhuizen, maar ook andere verstrekkers van zorg zoals thuishulp, evolueren naar een continue en gedigitaliseerde dienstverlening. Dit is het gevolg van een aantal maatschappelijke bewegingen zoals de stijgende vraag naar zorg door de vergrijzing van de bevolking. Ook de toenemende vraag van de overheid om medische informatie via digitale platformen uit te wisselen, speelt hierin een rol. Denk maar aan e-Health en het elektronisch patiëntendossier. Zorgorganisaties hebben nood aan een ICT-infrastructuur die op een veilige manier 24/7 beschikbaar is, want een onbeschikbaarheid kost in dit geval niet alleen geld maar mogelijk ook levens.

health-digital.png

Het maatschappelijke belang van bedrijfscontinuïteit wordt hiermee erg tastbaar, want het gaat natuurlijk over veel meer dan alleen het financiële plaatje. Het gaat ook over imagoverlies, verlies van vertrouwen, de operationele impact op het eigen personeel en andere belanghebbenden, organisatorische uitdagingen.

Gevolgschade en impact

Wanneer we spreken over bedrijfscontinuïteit gaat het over het inschatten van de gevolgschade voor uw bedrijf wanneer een kritisch bedrijfsproces of systeem uitvalt. Ieder bedrijf moet voor zichzelf in kaart brengen wat daarvan de impact is. Die impact zal voor een groot stuk bepalen welke maatregelen u het best treft bij het borgen van de continuïteit en beschikbaarheid binnen uw bedrijf. Bedrijven waarbij de verwevenheid met ICT groot is, zoals financiële instellingen en ziekenhuizen, zullen waarschijnlijk ook meer inzetten op de beschikbaarheid ervan. Voor hen is een full failover-systeem in een extern datacenter misschien wel een noodzaak, terwijl andere bedrijven best andere afwegingen maken, wetende dat hoe hoger de beschikbaarheidsgarantie ligt, hoe hoger het prijskaartje is. Een goede kosten-batenanalyse kan u helpen om te bepalen hoeveel de continuïteit van uw bedrijfsvoering voor u waard is en welke verzekering u er het best tegenover plaatst. Is de impact van een defect of een uitval klein, dan zijn de middelen die nodig zijn om de continuïteit te garanderen dat waarschijnlijk ook. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Bij middelen gaat het trouwens niet alleen over ICT en data, maar ook over procedures en processen, mensen en gebouwen.

Het evangelie prediken

Om terug te komen op de Amazons en de Googles van deze wereld. ICT-bedrijven prediken tegenwoordig niet voor niets hun evangelie om op zijn minst stil te staan bij continuïteit en beschikbaarheid. Want grote namen halen dan misschien wel snel het nieuws, toch zijn er veel van dit soort verhalen die dat niet doen. En dat terwijl de gevolgen even nefast zijn, op welke schaal de getroffen bedrijven ook werken. Het kan dus zeker geen kwaad om eens kritisch naar de eigen bedrijfssituatie te kijken. U beslist natuurlijk zelf in hoeverre het nodig is om actie te ondernemen, maar weet dat een calamiteit zich doorgaans niet netjes en ruim op voorhand aankondigt. U bent er dus maar beter op voorbereid.

Wilt u weten hoe u uw business & IT agility kunt verbeteren via outsourcing? Lees dan verder in deze blogpost.
Jo-Leemans_bewerkt_zw.jpgMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de derde in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

Wilt u nog meer weten over IT Outsourcing? Lees dan ook onze andere ITO blogposts:
Disruptie is een feit: hoe kunt u business & IT agility verbeteren?
U kent de kost van IT outsourcing, kent u ook de meerwaarde? 
Bedrijfscontinuïteit het fundament van iedere gezonde onderneming
Technologie in eigen beheer wordt beheer van IT in een verbruiksmodel. Bent u er klaar voor? Een checklist.
De cloud: uw laatste horde op vlak van IT Outsourcing?
Wat je zelf doet, doe je beter – of niet?

Gerelateerde downloads