Cloud application modernization

Applicatiemodernisatie

Om optimaal te profiteren van de cloud

De cloud is aan een steeds snellere opmars bezig en veel bedrijven kiezen dan ook voor de overstap. Er zijn allerlei redenen om dat te doen, kostenbesparing is er een van. Maar steeds meer bedrijven erkennen de cloud ook als een business enabler die hen helpt om sneller in te spelen op de veranderende eisen van de eigen omgeving, de klanten en de concurrentiedruk van buitenaf. Ook de technologische mogelijkheden van de cloud nemen toe, mede aangedreven door het Internet of Things. Zo kunnen niet alleen operationele IT-taken sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd worden, maar cloudtechnologie biedt ook heel wat nieuwe mogelijkheden aan bedrijven die er tot voor kort geen (betaalbare) toegang toe hadden. Denk bijvoorbeeld aan Artificial Intelligence en Machine Learning, Big Data en Analytics, maar ook aan securityfeatures zoals API-security en Web Application Firewalls. Met buzz words als microservices, containers en serverless computing die dankzij de democratisering van de cloud nu ook effectief ingeburgerd geraken in moderne softwareontwikkeling en -architectuur. Kortom, de voordelen van de cloud zijn legio, maar u kunt er maar echt van profiteren als u ervoor zorgt dat u uw applicaties aanpast en transformeert naar een ‘cloud-ready’ en ‘future proof’ landschap.

Transformeren naar een ‘cloud-ready’ en ‘future proof’ applicatielandschap

Onze moderniseringsspecialisten kunnen u helpen deze transitie te maken. Ze leren u de voordelen van de cloud optimaal te benutten en zelfs nieuwe manieren te vinden om zaken te doen, te beginnen met wat u al hebt. We schetsen de mogelijkheden en uw digitale traject ernaartoe, samengebracht in een omvattende applicatiemoderniseringsroadmap.

Applicatiemodernisering: refactoring als uitgangspunt, rehosting en replatforming als noodzakelijke tussenstappen

Volgens marktstudies blijkt rehosting, de zogenaamde ‘lift and shift’, de snelste en meest kostenbesparende route naar de cloud te zijn. Kostenbesparingen van 30% zijn geen uitzondering. Als u dan ook nog eens optimaliseert op het vlak van serverworkloads, systemen uitschakelen wanneer u ze niet nodig hebt zoals ’s nachts of tijdens het weekend bijvoorbeeld, pay as you use, dan zullen de kostenvoordelen alleen maar toenemen. Onnodig te zeggen dat rehosting en in het verlengde daarvan replatforming noodzakelijk zijn bij het migreren naar de cloud, maar wilt u echt profiteren van de eigenschappen van cloudtechnologie, is het belangrijk om naast uw infrastructuur ook uw applicatielandschap in het digitale traject naar de cloud op te nemen en applicaties waar nodig te optimaliseren en te moderniseren. Onze primaire focus ligt dan ook op het applicatielandschap om van daaruit te bepalen wat de beste moderniseringsstrategie naar de cloud is. Sluiten de verschillende applicaties nog aan bij de noden van de business, hoe zijn ze met elkaar verbonden en wat zijn de technische afhankelijkheden?

Modernisering impliceert het bouwen van applicaties volgens huidige standaarden en methodes. En om de snelheid van de digitalisering te kunnen volgen, moeten applicaties heel wat nieuwe mogelijkheden omvatten, zoals:

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid

Om het hoofd te bieden aan nieuwe noden rond het Internet of Things, systeemintegraties en businessambities.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruikers bepalen zelf welk platform ze gebruiken, de vendor of partner van hun keuze moet een uitstekende gebruikerservaring kunnen aanbieden.

Secure API's

Secure API’s

In het kader van GDPR en reële cyberbedreigingsrisico’s is security al lang niet meer ‘optioneel’.

Evolutie en aanpasbaarheid

Evolutie en aanpasbaarheid

De nood aan evolutie en aanpasbaarheid heeft voor een standaardisatie op het vlak van integratie en microarchitectuur gezorgd.

Uw uitdagingen

Onderzoek leert ons dat 70% van de IT-systemen nog op verouderde technologie werkt en de kans is dus groot dat dit soort, vaak op maat gemaakte legacy-systemen ook in uw applicatielandschap voorkomen.

Legacy-systemen bevatten waarschijnlijk waardevolle informatie en historische gegevens voor u en uw stakeholders, maar ze dragen een hoog operationeel kostenplaatje met zich mee en het wordt ook steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden om ze te beheren en te onderhouden. Het is een hele uitdaging om dit soort verouderde applicaties af te stemmen op het digitale tijdperk van vandaag en de snelheid waarmee bedrijven aan het transformeren zijn. Verandert u niets, dan bestaat de kans dat u niet langer kunt beantwoorden aan de behoeften en de verwachtingen van uw sector en uw klanten. Maar om hierin succesvol te zijn, is het van cruciaal belang dat IT bijdraagt tot de strategische doelstellingen van de business. Het delen van dezelfde visie is daarbij van cruciaal belang. IT kan alleen gepast ingaan op deze uitdagingen als ze haar focus kan verschuiven van ‘running the business’ naar ‘changing the business’. De cloud kan daarin een belangrijke business enabler zijn, maar hoe maakt u best de overstap? Is iedere applicatie wel geschikt voor de cloud en in welke vorm dan wel? Loont het de moeite, ook op het vlak van kosten-baten? Welke applicaties zijn sowieso end-of-life of leveren niet meer de gewenste businesswaarde en worden best uitgefaseerd? Welke keuzes passen het best bij uw bedrijf en zijn doelstellingen? Een duidelijke strategie biedt een antwoord op deze vragen. Onze roadmap toont de weg.

Onze aanpak

Inetum helpt u om uw applicaties en IT workloads te transformeren en te optimaliseren op een manier die 'cloud-native' en 'future-proof' is. Onze specialisten zullen samen met sleutelfiguren uit uw organisatie, zowel uit IT als business, informatierondes organiseren om op een interactieve manier uw huidige applicatielandschap en de onderliggende infrastructuur te analyseren. U ontvangt ‘as is’-rapporten van de huidige workloads die worden gebundeld in een applicatiemoderniseringsroadmap die u inzicht geeft in uw systemen en hun samenhang en dus ook de complexiteit ervan. Niet alleen de huidige status van een applicatie wordt gemeten maar ook het zakelijk belang ervan en de geschiktheid voor cloudmigratie.

We treden ook op als 'challenger'. De cloud biedt 24/7-beschikbaarheid, maar is dat wel voor iedere applicatie noodzakelijk als er bijvoorbeeld niet 24/7 gewerkt wordt.

Gerichte schaalbaarheid kan bijgevolg in een significant kostenvoordeel resulteren. We proberen doorheen de aannames te kijken en stellen bepaalde situaties in vraag om zo tot nieuwe inzichten en antwoorden te komen. Hoewel kostenbesparing een logische afgeleide is van deze denkoefening, zien we dit niet als een doel op zich maar eerder als een middel om met meer slagkracht te kunnen investeren in een digitale strategie en het creëren van innovatie en echte businesswaarde. Onze roadmap focust op beide aspecten.

Applicatiemoderniseringsroadmap

De duur van de roadmap is 10 tot 20 dagen, afhankelijk van de scope. U ontvangt een omvattend rapport met de volgende onderdelen:

  • Welke zijn de applicaties, met een-analyse en –profilering ervan.
  • Het resultaat van ons overleg over de applicatie- en IT/businessstrategie en de impact ervan op dat applicatielandschap. Met andere woorden: wat is de FIT/GAP, de toekomst (retire, rehost, modernize).
  • De afhankelijkheidsstructuur van het applicatielandschap, inclusief visualisatie.
  • Readiness-bepaling op het vlak van microservices en containers.
  • Cloud-readiness en -suitability.
  • Cloudhostingarchitectuur
  • Vergelijking en keuze van de meest geschikte cloudvendor, Microsoft Azure of AWS, die past binnen binnen uw bedrijfscontext.

Alles wordt samengevat in een op maat gemaakte applicatiemoderniseringsroadmap, gericht op het creëren van werkelijke bedrijfswaarde voor uw organisatie en met een gedetailleerde aanpak voor iedere applicatie en workload.

Next step: applicatiemodernisering

We kunnen u vervolgens helpen met het effectief migreren, herontwerpen en herschrijven van uw applicaties voor Microsoft Azure of AWS om tot een elastisch en schaalbaar geheel te komen. We passen het R-model voor cloudmigratie toe en bieden daarbij een end-to-end service op alle niveaus van het migratieproces.

 

We doen dit op een iteratieve, cyclische manier, waarbij een DevOps- en agile benadering een noodzakelijke randvoorwaarde is en designprincipes zoals microservices en containers steeds belangrijker worden. Het idee achter microservices en containers, kleine softwareonderdelen met een afzonderlijk uitrolbare functionaliteit die verpakt in kleine pakketjes samen een applicatie vormen, staat trouwens haaks op de grote monolithische toepassingen van weleer en is op die manier een evidente en niet te missen evolutie in de cloud en het nemen van snelheid in dit digitale tijdperk.

Meer weten?

Bij Inetum zijn we ons sterk bewust van de diversiteit van bestaande applicatielandschappen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt bij een moderniseringstraject naar de cloud. Onze specialisten staan klaar om er samen met u mee aan de slag te gaan. Hebt u verder nog vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij geven u graag advies.

Gerelateerde case studies