Privacyverklaring & Privacybeleid

Privacyverklaring & Privacybeleid

1. Definities

Sitegebruiker(s):  een internetbezoeker die een van de Inetum-Realdolmen-websites bekijkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot werknemers, sollicitanten, huidige, toekomstige of voormalige klanten met of zonder loginaccount.

Informatiesyste(e)m(en): Toepassingssoftware, e-mailsoftware, onderhoudstools die niet-persoonlijke en persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Dit kan digitaal of fysiek zijn zoals afgedrukt op papier voor tijdelijk gebruik of bewaring.

Leverancier: Verwerker (derde onderneming, partneronderneming of natuurlijke persoon) die rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens voor rekening van Inetum-Realdolmen verwerkt en voor Inetum-Realdolmen werkt op basis van een leveranciersovereenkomst met gegevensbeschermingsbepalingen.

Persoonsgegevens, Verwerking, Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker: Zie de officiële definities van Artikel 4 van de GDPR: https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/ 

2. Inleiding

De algemene website van Inetum-Realdolmen is www.inetum-realdolmen.com. Vanaf de algemene website browset u naar andere Inetum-Realdolmen-websites die in vier domeinen zijn ingedeeld: zakelijke websites, e-commerce website (RStore), Jobsite en opleidingswebsite. Elke groep van websites verzamelt en verwerkt andere persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over het privacybeleid van elk van die groepen.

Met betrekking tot:

Cookies: We gebruiken cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Veiligheid: In onze faciliteiten hebben we passende fysieke en elektronische veiligheidsmaatregelen om de informatie die we van u hebben verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

We sluiten verwerkingsovereenkomsten af met onze leveranciers om hetzelfde beveiligings- en geheimhoudingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen.

Onze IT-leveranciers verwerken persoonsgegevens voor onderhoudsdoeleinden van onze informatiesystemen.

Enkel geselecteerde en goed geïnformeerde werknemers van Inetum-Realdolmen verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taken, bijvoorbeeld HR, Sales en Marketing of om het opleidingsplatform te beheren.

Opmerking: Op alle Inetum-Realdolmen-websites vindt u e-mailadressen waarop u ons kunt bereiken. We behandelen de persoonlijke informatie in uw e-mail met dezelfde zorg als de informatie die u ons via onze webformulieren hebt bezorgd. We kunnen deze persoonsgegevens manueel in onze Informatiesystemen invoeren alsof ze via de webformulieren van een van de vier Inetum-Realdolmen-websitegroepen werden verstrekt. 

3. Uw privacyrechten:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast kunt u vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken of bezwaar maken tegen het gebruik ervan.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Inetum-Realdolmen van u verwerkt, dient u een verzoek tot inzage in.

Blijkt uw informatie incorrect, onvolledig of irrelevant te zijn? Dan kunt u een bijkomend verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er tekenen van verkeerd gebruik zijn, neem dan contact met ons op.

Richt deze verzoeken om uw privacyrechten uit te oefenen via het webformulier “verzoek van de betrokkene”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u komt, vragen we u om een scan van uw identiteitskaart toe te voegen. In die scan vragen we u om uw rijksregisternummer onleesbaar te maken, dit om uw privacy te beschermen.

Inetum-Realdolmen beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken. Indien door omstandigheden uw verzoek niet tijdig of correct wordt behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Belgische DPA (Gegevensbeschermingsautoriteit), voordien de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

4. Zakelijke websites

(1)    Lijst van de Zakelijke websites
(2)    Persoonsgegevens

Inetum-Realdolmen verwerkt de persoonsgegevens die u via de zakelijke websites verstrekt voor de volgende marketingdoeleinden:

 • Onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar u sturen
 • U zo nodig bellen
 • U informeren over veranderingen in onze diensten en producten
 • Zodat u een account kunt aanmaken
 • Uw interesses op de website analyseren om onze website te verbeteren en ons product- en dienstenaanbod aan uw voorkeuren aan te passen.
(3)    Basis van de verwerking

Elk gebruik van persoonsgegevens moet op een van de grondslagen van Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd zijn. Volgens dit artikel is het onder meer toegestaan om persoonsgegevens te verwerken:

 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inetum-Realdolmen als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.
  • Deze wettelijke basis is hier van toepassing omdat het, als commerciële onderneming, het gerechtvaardigde belang van Inetum-Realdolmen is om marketingacties over zijn producten en diensten te voeren. U kunt zich steeds afmelden van onze marketinginformatiesystemen of uw voorkeuren beheren. 
(4)    Bewaringsperiode

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om onze hierboven beschreven marketingacties uit te voeren of tot uw eerste verzoek tot wissing.

(5)    Delen met anderen

De informatie die Inetum-Realdolmen in de formulieren verzamelt, wordt niet met andere organisaties gedeeld voor commerciële doeleinden.

Inetum-Realdolmen deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • overheidsinstanties, indien dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • IT-leveranciers, om de websites te ondersteunen en te onderhouden
 • webreclamebureaus (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie)

Met de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af om hetzelfde beveiligings- en geheimhoudingsniveau van uw gegevens te garanderen. Inetum-Realdolmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

De zakelijke websites van Inetum-Realdolmen worden in de Europese Unie gehost en door Inetum-Realdolmen onderhouden. In die zakelijke websites van Inetum-Realdolmen zit ook een cloud CRM-informatiesysteem waarvan de leverancier entiteiten heeft in Israël en de VS. Israël staat op de EU-lijst van veilige landen. Voor de VS heeft Inetum-Realdolmen de volgende passende beveiligingen ingevoerd, die afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen garanderen: EU standaard contractbepalingen  met de verwerker in de Verenigde Staten. De documenten die de adequate beveiligingen garanderen, zijn op verzoek verkrijgbaar. 
 

5: E-commercewebsite van Inetum-Realdolmen (RStore)

https://store.inetum-realdolmen.com

(1)    Persoonsgegevens

Inetum-Realdolmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zodat u een account kunt aanmaken
 • Om uw aankoop, levering en betaling te beheren
  • Inetum-Realdolmen verwerkt ook persoonsgegevens als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Om u zo nodig te bellen om onze diensten uit te voeren
 • Marketing
  • Onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar u sturen
  • U informeren over veranderingen in onze diensten en producten
  • Inetum-Realdolmen analyseert uw interesses op de website om onze website te verbeteren en ons product- en dienstenaanbod aan uw voorkeuren aan te passen.
(2)    Basis van de verwerking

Elk gebruik van persoonsgegevens moet op een van de grondslagen van Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd zijn. Volgens dit artikel is het onder meer toegestaan om persoonsgegevens te verwerken:

a)    indien dit noodzakelijk is voor de implementatie van een contract waarbij u betrokken bent. 

Deze wettelijke basis geldt voor de aankoopbeheerdoeleinden omdat we de verplichtingen van uw koopovereenkomst moeten nakomen.

b)    indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inetum-Realdolmen als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Deze wettelijke basis geldt voor de marketingdoeleinden omdat het, als commerciële onderneming, het gerechtvaardigde belang van Inetum-Realdolmen is om marketingacties over zijn producten en diensten te voeren. U kunt zich steeds afmelden van onze marketinginformatiesystemen of uw voorkeuren beheren. 

(3)    Bewaringsperiode

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om onze hierboven beschreven marketingacties uit te voeren of tot uw eerste verzoek tot wissing.

We zijn wettelijk verplicht om facturen tien jaar te bewaren.

(4)    Delen met anderen

De informatie die Inetum-Realdolmen in de formulieren verzamelt, wordt niet met andere organisaties gedeeld voor commerciële doeleinden.

Inetum-Realdolmen deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • overheidsinstanties, indien dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • IT-leveranciers, om de websites te ondersteunen en te onderhouden
 • webreclamebureaus (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie)

Met de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af om hetzelfde beveiligings- en geheimhoudingsniveau van uw gegevens te garanderen. Inetum-Realdolmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

De RStore-website wordt in de Europese Unie gehost. Voor RStore (MyStore) heeft Inetum-Realdolmen een IT-onderhoudsdienst in Sri Lanka, waarvoor de EU model contractbepalingen zijn opgenomen in het contract. De documenten die de adequate beveiligingen garanderen, zijn op verzoek verkrijgbaar. 

Inetum-Realdolmen gebruikt een informatiesysteem in de cloud (online) voor facturatie. De IT-leverancier die dit informatiesysteem ondersteunt, is gevestigd in India. Inetum-Realdolmen heeft daarom de volgende passende beveiligingen ingevoerd, die afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen garanderen: EU model contractbepalingen. De documenten die de adequate beveiligingen garanderen, zijn op verzoek verkrijgbaar.

In de RStore-website van Inetum-Realdolmen zit ook een cloud CRM-informatiesysteem waarvan de leverancier entiteiten heeft in Israël en de VS. Israël staat op de EU-lijst van veilige landen. Voor de VS heeft Inetum-Realdolmen de volgende passende beveiligingen ingevoerd, die afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen garanderen: EU standaard contract bepalingen met de verwerker in de Verenigde Staten. De documenten die de adequate beveiligingen garanderen, zijn op verzoek verkrijgbaar. 

Om het contract voor de verzending van goederen en diensten na te komen, worden contactgegevens en verzendadressen bezorgd aan leveranciers die deze informatie nodig hebben, zoals vervoersbedrijven of fabrikanten van IT-uitrusting. Deze bedrijven zijn gevestigd in Europa en dienen de AVG na te leven. 
 

6: Opleidingswebsite van Inetum-Realdolmen

https://education.inetum-realdolmen.com

(1)    Persoonsgegevens

Inetum-Realdolmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aankoop, levering en betaling te beheren
  • Inetum-Realdolmen verwerkt ook persoonsgegevens als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Om u zo nodig te bellen om onze diensten uit te voeren
 • Marketing
  • Onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar u sturen
  • U informeren over veranderingen in onze diensten en producten
  • Inetum-Realdolmen analyseert uw interesses op de website om onze website te verbeteren en ons product- en dienstenaanbod aan uw voorkeuren aan te passen.

Inetum-Realdolmen verzamelt, bewaart of gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend om opleidingen te geven. De persoonsgegevens die u in de formulieren op de opleidingswebsite invult, worden verzameld in het eigen opleidingsinformatiesysteem van Inetum-Realdolmen waar medewerkers van het Inetum-Realdolmen Education Center de trainers, deelnemers, cursussen en feedback van deelnemers beheren. De trainers hebben toegang tot de lijst van deelnemers aan hun cursus. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de opleidingen te plannen en te geven. Uw beoordeling van de trainer is anoniem of identificeerbaar (naar keuze) beschikbaar voor de trainers. Waar nodig wordt de aanwezigheid van werknemers op een training meegedeeld aan de contactpersoon (doorgaans human resources) van de werkgever.

(2)    Basis van de verwerking

Elk gebruik van persoonsgegevens moet op een van de grondslagen van Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd zijn. Volgens dit artikel is het onder meer toegestaan om persoonsgegevens te verwerken:

a)    indien dit noodzakelijk is voor de implementatie van een contract waarbij u betrokken bent.

Deze wettelijke basis geldt voor de aankoopbeheerdoeleinden omdat we de verplichtingen van de koopovereenkomst die u met ons hebt gesloten moeten nakomen.

b)    indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inetum-Realdolmen als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Deze wettelijke basis geldt voor de marketingdoeleinden omdat het, als commerciële onderneming, het gerechtvaardigde belang van Inetum-Realdolmen is om marketingacties over zijn producten en diensten te voeren. U kunt zich steeds afmelden van onze marketinginformatiesystemen of uw voorkeuren beheren. 

(3)    Bewaringsperiode

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om onze hierboven beschreven marketingacties uit te voeren of tot uw eerste verzoek tot wissing.

We zijn wettelijk verplicht om facturen tien jaar te bewaren.

(4)    Delen met anderen

De informatie die Inetum-Realdolmen in de formulieren verzamelt, wordt niet met andere organisaties gedeeld voor commerciële doeleinden.

Inetum-Realdolmen deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • overheidsinstanties, indien dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • IT-leveranciers, om de websites te ondersteunen en te onderhouden
 • webreclamebureaus (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie)

Met de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af om hetzelfde beveiligings- en geheimhoudingsniveau van uw gegevens te garanderen. Inetum-Realdolmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

Inetum-Realdolmen gebruikt cloudopslag voor het opleidingsinformatiesysteem. Het wordt in de Europese Unie gehost en het IT-onderhoudsteam is gevestigd in Europa en de VS. Inetum-Realdolmen heeft de volgende passende beveiligingen ingevoerd, die afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen garanderen: EU standaard contractbepalingen. De documenten die de adequate beveiligingen garanderen, zijn op verzoek verkrijgbaar.

De trainers van Inetum-Realdolmen wordt gevraagd om geen kopieën van de deelnemerslijst van een Inetum-Realdolmen-opleiding te bewaren. 
 

7: Jobsite van Inetum-Realdolmen

http://jobs.inetum-realdolmen.com

(1)    Persoonsgegevens

Inetum-Realdolmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw sollicitatie verwerken
 • U zo nodig bellen voor meer informatie of om een afspraak te maken
 • Realdolmen analyseert uw interesses op de website om onze website te verbeteren.

Inetum-Realdolmen slaat uw cv en documenten op die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt.

Inetum-Realdolmen verzamelt, bewaart of gebruikt uw persoonlijke informatie enkel voor de beoordelingsprocedures van sollicitanten. De persoonsgegevens in de door u verstrekte documenten en cv blijven bij het HR-team en worden zo nodig doorgegeven aan managers of teamleden van de afdelingen die u zouden kunnen aanwerven.

(2)    Basis van de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u ons uw toestemming hebt gegeven.

Deze basis geldt hier omdat u ons uw toestemming hebt gegeven toen u 'Ik ga akkoord' op de site hebt geselecteerd bij het invullen van uw contactgegevens en de verzending van uw cv.

(3)    Bewaringsperiode

We bewaren uw persoonsgegevens tot vier weken nadat de selectieprocedure voor de functie is afgesloten of een jaar nadat u uw toestemming had gegeven. Een jaarlijkse toestemming wordt gevraagd als Inetum-Realdolmen uw persoonsgegevens langer wil bewaren.

(4)    Delen met anderen

De informatie die Inetum-Realdolmen in de formulieren verzamelt, wordt niet met andere organisaties gedeeld voor commerciële doeleinden.

Inetum-Realdolmen deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • IT-leveranciers, om de websites te ondersteunen en te onderhouden
 • Webreclamebureaus (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie)

Met de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af om hetzelfde beveiligings- en geheimhoudingsniveau van uw gegevens te garanderen. Inetum-Realdolmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

De jobsite van Inetum-Realdolmen wordt in de Europese Unie gehost en ondersteund.. De data wordt opgeslagen in Europese datacenters van een internationale IT leverancier met hoofdzetel in de VS. Met deze leverancier zijn de EU standaard contractbepalingen overeengekomen. De leverancier verwerkt uw gegevens enkel 'onrechtstreeks', namelijk voor onderhoud van de hele database zonder specifieke raadpleging van persoonsgegevens. 
 


Wetten en technologieën op het internet veranderen snel. Daarom behoudt Inetum-Realdolmen zich het recht voor om deze Privacyverklaring en dit Privacybeleid wanneer nodig aan te passen. Dit is versie RD-PNP-02-05-2022, geldig in NL, FR en EN vanaf 02.05.2022 tot de datum van de volgende versie.