Disruptie is een feit: zet met IT Outsourcing in op het strategische verandervermogen van uw bedrijf

5 oktober 2015

CIO
ITO
it outsourcing
disruptie
Managed services
shadow it

Het is een feit dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is. We voelen de impact van die verandering allemaal. Het Internet, en vooral het mobiele Internet, heeft geen aan- en uitknop meer. Het is er altijd en overal en het maakt dat alles en iedereen continu met elkaar verbonden is. De markt is de wereld en bedrijven moeten ongelofelijk snel ageren en evolueren of ze verliezen hun marktpositie en verdwijnen.

areyouready.jpg

IT als drijver

Het verandervermogen van een onderneming speelt een belangrijke rol in haar overlevingskansen omdat net dat de onderscheidende factor is tegenover de concurrentie. Als CIO weet u als geen ander dat IT daarin een belangrijke business enabler is, zo niet de belangrijkste. Maar u weet ook dat verandering een enorme impact heeft op uw IT-organisatie, zeker in een situatie waarin de omstandigheden steeds sneller veranderen. De druk op IT om te aligneren met de business is hoog. IT moet echter voldoende wendbaar zijn om mee te evolueren met de business en het veranderingstraject mogelijk te maken. Is ze dat niet, dan kan dat nefaste gevolgen hebben.

Het onvermogen om te veranderen…

Zo stellen we een evolutie vast waarbij bepaalde sectoren en bedrijfstakken zich in het nauw gedreven voelen door de zogenaamde ‘disruptieve nieuwkomers’. We kennen ze allemaal; de taxibedrijven die zelf geen enkele taxi bezitten maar in geen tijd een gigantisch marktaandeel hebben. De Ubers en de Airbnb’s die het traditionele speelveld van gevestigde waarden herverkavelen. Ze zetten volledig in op het innovatieve potentieel van digitalisering en leggen daarmee het onvermogen van andere bedrijven om te veranderen bloot.

Schaduw-IT of zelf de regie voeren

shadowit.jpg

Nu, de druk hoeft niet eens van buitenaf te komen. Onderzoek leert ons dat 63 procent van de CIO’s in de Benelux ermee te maken heeft in de eigen onderneming: afdelingen kopen hun eigen IT-producten en –diensten aan waarvoor geen officiële goedkeuring is gegeven en waar de IT-afdeling nauwelijks weet van heeft. Medewerkers gebruiken dit soort schaduw-IT voornamelijk omdat de IT-afdeling de behoefte van de business niet kan volgen. Trends zoals BYOD (Bring Your Own Device) en cloud computing spelen daarin een niet onbelangrijke rol. Uiteindelijk kijkt u als CIO op tegen een heterogeen en mogelijk zelfs onbestuurbaar IT-landschap. Om nog maar te zwijgen over de risico’s op vlak van beveiliging en de tijd en de hoeveelheid geld die u daarin moet investeren. Wist u dat gemiddeld 16 procent van de IT-uitgaven naar schaduw-IT gaat? Analisten verwachten dat dat percentage de komende tijd ook niet zal dalen, in tegendeel. U kunt de diversiteit toelaten, maar dan heeft u veel competenties nodig om dat landschap te ondersteunen. U kunt de regie echter ook zelf terug in handen nemen, maar dan moet u vanuit uw IT-afdeling wel de creatieve wendbaarheid hebben om de rol van business enabler ook effectief op te nemen.

Agility en de mogelijke rol van IT Outsourcing

Wendbaarheid, Agility, is dus het sleutelwoord en het is ongetwijfeld iets waar u naar best vermogen op inzet. Maar u weet ook dat goed gekwalificeerd IT-personeel schaars is, en daarom is het juist inzetten ervan van fundamenteel belang. Zet u uw mensen in op het onderhouden van het bestaande of op het realiseren van het nieuwe? Als u inzet op het laatste – wat slim is, dan komt er mogelijk een bottleneck bij het eerste. Een goede reden dus om na te denken over het uitbesteden van uw IT of althans een stuk ervan, te beginnen met uw commodity: het pc-landschap, de software, de servers, de beveiliging ervan, … Zaken die er gewoon moeten zijn en waarbij een externe partner u met zijn gespecialiseerde diensten kan ontzorgen.

Het potentieel van IT Outsourcing gaat in dit geval voorbij de traditionele reden om te kiezen voor Outsourcing, met name kostenbesparing. Doordat u het operationele beheer van uw IT-omgeving uitbesteedt aan een externe partner, kunt u zich focussen op het innoveren van de eigen IT-omgeving om van daaruit een platform te bieden dat uw business toelaat om te groeien. U kunt uw IT-organisatie meer doen aansluiten op de business waardoor ze de noden daar beter kan capteren en uiteindelijk ook sneller kan omzetten in innovatie.

Geen Agility zonder visie en strategie

Welke de aanleiding voor IT Outsourcing ook is, u wilt natuurlijk dat het een succes wordt. U doet er daarom goed aan om het outsourcen van IT in een breder strategisch kader te plaatsen. Wat is de huidige betekenis van IT voor uw organisatie en hoe past zij in uw toekomstvisie en missie? In welke mate ondersteunt IT uw bedrijfsprocessen van vandaag en hoe wendbaar kan ze omgaan met verandering en de mogelijke complexiteit ervan. Door deze vragen te stellen, kunt u ook beter beoordelen wat u best in eigen huis houdt en wat u beter via outsourcing realiseert. Het kan verstandig zijn om voor de antwoorden beroep te doen op externe deskundigheid, zonder dat het daarbij al gelijk over effectieve outsourcing moet gaan.

Er bestaan verschillende methodes die u kunnen helpen om uw strategie op vlak van bedrijfslandschap en ondersteunend IT-landschap voor te bereiden. Volgens Gartner is enterprise-architectuur hét fundament voor een succesvolle digitale strategie, en terecht. Enterprise-architectuur biedt inzicht in de onderlinge relaties tussen het bedrijfsmodel van uw onderneming enerzijds en het IT-landschap anderzijds. Ze brengt de huidige en de toekomstige situatie in kaart en zorgt ervoor dat de weg daartussen steeds in lijn is met uw strategische businessdoelstellingen. Enterprise-architectuur levert u de strategische roadmap die u toelaat om uw organisatie op een gecontroleerde en toekomstbestendige manier te transformeren van wat ze is naar wat ze moet zijn.

“Nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”

ITO-redenentotoutsourcing.jpg

Redenen voor outsourcing

IT Outsourcing staat dus niet op zichzelf maar maakt deel uit van een bredere visie op IT als facilitator voor de business. Studies bevestigen trouwens de steeds toenemende rol die IT speelt in het realiseren van de strategische groeiplannen van een onderneming. Ze tonen ook aan dat de vraag naar IT Outsourcing hierin blijft stijgen. Uit onderzoek van Whitelane Research (2015) blijkt bijvoorbeeld dat 46 procent van de 1.416 respondenten meer wil uitbesteden in de volgende jaren. 36 procent van de bedrijven verwacht geen verandering in de uitgavebudgetten. Slechts negen procent zegt minder te gaan uitbesteden. Twaalf procent weet het niet.

De achtste ‘Service Provider and Performance Satisfaction’-studie van KPMG bevestigt deze stijgende trend in IT-uitbesteding, maar ze haalt ook een belangrijke accentverschuiving in de waardepropositie ervan aan. KPMG spreekt over “nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”. De economie is terug aan het opbloeien en ondernemingen zijn daardoor opnieuw gefocust op groei. Ze zijn bereid om de “strijdkas” waar ze tijdens de afgelopen crisisjaren aan vasthielden te investeren in het transformeren en wendbaar maken van hun business. Ze zullen dat doen met IT als voornaamste facilitator, waarbij het accent bij uitbesteding stilaan verschuift van het besparen van kosten naar het leveren van diensten en innovaties met toegevoegde waarde voor de business. Hun onderzoek toont aan dat naast kostenbesparing (26%) steeds meer andere drijfveren achter outsourcing naar boven komen: kwaliteitsverbetering (21%), toegang tot kennis en vaardigheden (19%) en een kortere ‘go-to-market’-tijd van nieuwe services (11%).

Jo-Leemans_bewerkt_zw.jpgMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de eerste in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

In onze volgende blogpost zullen we het hebben over de impact van IT Outsourcing op uw bedrijf.

Wilt u nog meer weten over IT Outsourcing? Lees dan ook onze andere ITO blogposts:
Disruptie is een feit: hoe kunt u business & IT agility verbeteren?
U kent de kost van IT outsourcing, kent u ook de meerwaarde? 
Bedrijfscontinuïteit het fundament van iedere gezonde onderneming
Technologie in eigen beheer wordt beheer van IT in een verbruiksmodel. Bent u er klaar voor? Een checklist.
De cloud: uw laatste horde op vlak van IT Outsourcing?
Wat je zelf doet, doe je beter – of niet?

Gerelateerde downloads