change

Change Management

De menselijke zijde van een transitie

Implementeer verandering soepel

Het tempo waarin de wereld aan het veranderen is, ligt hoog en is onomkeerbaar. Willen bedrijven overleven, dan moeten ze zich constant opnieuw uitvinden en niet blind zijn voor (technologische) verandering en de opportuniteiten die dat met zich meebrengt. Zo'n veranderingen moeten doordacht gebeuren om succesvol te zijn.

Realiseer de beoogde business value

Vaak bereiken organisaties onvoldoende ‘return on investment’ bij belangrijke veranderingen. Niet omdat de uiteindelijke oplossing niet goed is, maar wel omdat de verandering niet wordt gedragen door de medewerkers waarvoor ze initieel bedoeld is. Welk deel van uw beoogde business value hangt af van het effectief gebruik van de nieuwe oplossing door uw gebruikers? Wat gebeurt er als niet alle medewerkers de nieuwe manier van werken volgen?

Change Management kan daar een ommekeer in brengen. In deze context valt vaak ook de term User Adoption en wordt dit vaak verward met Change Management. Voor Realdolmen is User Adoption het resultaat van een goed Change Management.

Om belangrijke wijzigingen in uw organisatie zo vlot en soepel mogelijk te laten gebeuren, is het belangrijk om naast het operationele of technische aspect van een project ook stil te staan bij het veranderingsproces zelf. Door mensen de ruimte te geven om te veranderen, verhoogt u de kansen op het welslagen van een verandering aanzienlijk. Het succes van een verandering hangt immers grotendeels af van de mate waarin iedereen weet waarom er veranderd wordt en welk voordeel dit met zich meebrengt. Of het nu gaat over het invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen, functiewijzigingen, een reorganisatie of fusie, de invoering van een nieuwe ICT-applicatie of nieuwe hardware, … Change Management vormt een essentiële bouwsteen om het succes van een verandering veilig te stellen.

Onze aanpak voor een succesvolle transitie

Elke verandering binnen een organisatie heeft in bepaalde mate impact op de medewerkers. Veranderingen van organisatiestructuren, processen, dagelijkse werking, methodologieën, softwaresystemen en andere hebben als doel om succesvoller te functioneren als organisatie. Dit kan enkel tot stand komen indien elke medewerker individueel deze transitie succesvol doorloopt en de optimalisaties ook daadwerkelijk in de praktijk kan en blijft brengen. De bepalende factor in het al dan niet behalen van succes ligt bij de individuele verandercapaciteiten van de mensen zelf.

Bij elke medewerker die afhaakt voor, tijdens of na de transitie zal het totale succes dat voor ogen werd gehouden een klein stukje afbrokkelen. Zo zullen zelfs de meest succesvolle software-implementaties weinig voordeel brengen als de helft van de gebruikers de nieuwe applicatie niet kan of wil gebruiken. Waar het echt om gaat, zijn de mensen. Een transitie kan dus pas succesvol genoemd worden als niet alleen het technische maar ook het menselijke luik ervan succesvol wordt ontworpen, uitgevoerd en opgevolgd.

Onze aanpak is gebaseerd op het ADKAR®-model van Prosci®. Deze aanpak richt zich op de vijf fasen binnen een verandertraject:

  • Awareness: het begrijpen waarom een bepaalde verandering noodzakelijk is.
  • Desire: de wil om de verandering te ondersteunen en te doorlopen.
  • Knowledge: de nodige kennis verwerven om te weten hoe de verandering te doorlopen.
  • Ability: in staat zijn om de verworven kennis in de praktijk te brengen.
  • Reinforcement: het verankeren van de verandering en omzetten naar nieuwe gewoonten.

Tijdens een workshop van 1 dag reiken we u essentiële kennis, inzichten en concepten aan die nodig zijn om uw organisatie en uw medewerkers succesvol te begeleiden in een voorliggende verandering. Samen bekijken we de beoogde verandering vanuit verschillende perspectieven. We kijken naar mogelijke risico’s en succesfactoren. Onderdelen die zeker aan bod komen: de relatie tussen de huidige situatie en de cultuur van de organisatie, inzichten in de veranderbereidheid van de organisatie, begrip van het “waarom” van de verandering enzoverder. Onze Prosci-gecertificeerde change managers begeleiden u in dit traject.

Aangepast aan uw noden

Elke verandering is anders en is afhankelijk van de context, historiek en organisatiecultuur. Daarom veronderstelt elk begeleidingstraject een andere aanpakElke verandering vraagt veranderingsbereidheid van de organisatie, het management en de medewerkers. De acties die nodig zijn om over te gaan van de huidige naar een nieuwe situatie moeten afgestemd worden op de organisatie en de cultuur daarbinnen, de medewerkers, de gestelde timing, de historische context, de mogelijke weerstand en het beoogde resultaat.

LGC

Hebt u ondersteuning of coaching nodig voor uw eigen Change Managers zodat zij hun rol nog beter kunnen opnemen, dan kunt u hiervoor steeds bij Realdolmen terecht. Kan niemand binnen uw organisatie deze rol opnemen, dan stellen we graag zelf een Change Manager ter beschikking. Hij of zij zal samen met de tot “Change Agents” aangeduide medewerkers uit uw organisatie de verandering begeleiden.

Michèle

Een goede begeleiding is een must. We zijn er ons van bewust dat het hier om een grote verandering gaat. Er komt veel meer bij kijken dan enkel de implementatie van een nieuwe applicatie. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een nieuwe manier van werken, en dat heeft uiteraard zijn tijd nodig.

Michèle Croes | Managementassistente directie @ Waterwegen en Zeekanaal NV
grow
Veranderen moet je willen
CM
Mooie tijden voor change management
CM2
Hoe succesvol digitaal samenwerken?
CM4
De menselijke zijde van een transitie