change

Veranderen moet je willen

14 december 2018

Change Management
digitale tranformatie

Gewoonte is moeilijk te doorbreken. Mensen staan vaak weigerachtig tegenover verandering. In een steeds evoluerende wereld is het veranderingsvermogen van een bedrijf juist cruciaal. Bij elke kleine of grote verandering is het daarom belangrijk dat er genoeg aandacht gaat naar diegenen die de verandering in de praktijk moeten brengen. Indien zij niet mee zijn, gaat de positieve impact die je met de verandering voor ogen had compleet verloren.

Bij verandering willen we dat iets of iemand iets anders doet dan normaal. Juist omdat we vragen om van het normale af te stappen en een onbekend pad te betreden, kan dit overkomen als een bedreiging. De enige natuurlijke reactie is dan weerstand. Het komt er dus op aan om alles in het werk te stellen om die weerstand vroegtijdig voor te zijn en blijven.

Een organisatie verandert niet, het zijn de individuen

Stel een bedrijf wil van vaste telefoons overstappen naar Skype for Business. Langs de ene kant is dit een puur technisch verhaal met drie fasen (design, develop & deliver) die succesvol doorlopen kunnen worden. Daarnaast is er de menselijke kant van verandering, de gebruikers moeten Skype ook aanvaarden en adopteren. Anders zit je als bedrijf met een perfect werkende oplossing waarvan de meerwaarde onbenut  blijft. Pas als de twee kanten samenkomen, kan je het gewenste resultaat bekomen.