change

Mooie tijden voor change management

10 juli 2018

Change Management

“Wat een mooie tijden voor wie in de ICT-sector begaan is met gebruikerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid”, Johan De Rop (Change Manager) licht toe hoe de missie van Realdolmen de kracht van change management perfect staaft.

“Het is ook niet zomaar dat Realdolmen “make ICT more human again” als missie heeft aangenomen. We hebben daar als verhoudingsgewijs klein clubje Change Managers niet eens om moeten vragen, laat staan op de barricades moeten staan. Ook ons management heeft al langer gevoeld, gezien en begrepen dat investeringen in ICT pas echt nuttig zijn als ze resulteren in een hogere efficiëntie maar vooral in een goed en blijvend gebruik. Dat kan pas worden gerealiseerd als de betrokken medewerkers en partners, als gebruikers de nieuwe oplossing omarmen. Dat gebeurt enkel als ze samen met collega’s de verandering die de nieuwe oplossing inhoudt ook echt willen ondersteunen én beleven. Enkel door voldoende aandacht te besteden aan de menselijke kant van een verandering is dat mogelijk. Dat sluit naadloos aan bij de overkoepelende strategie van Realdolmen, ook als bedrijf proberen wij bij alles de mens, klant of medewerker, centraal te plaatsen. Verandering is mogelijk door een doordacht Change Management-traject uit te werken op maat van de beoogde verandering en vooral op maat van de organisatie en zijn medewerkers. Pas als je als organisatie daarin slaagt, kan men komen tot tevreden medewerkers, een blijvend gebruik en een optimale return on investment.”

Van brandweerman naar Succes Manager

“Hoe vaak werd in het verleden pas bij een crisissituatie aan een Change Manager gedacht? De opgebouwde weerstand werd zo groot, de impasse totaal en dan pas werd er ingegrepen. Geen nood, als ‘het kot’ in brand staat, is er de Change Manager die – hij is toch de expert – met één wondermail de crisis kan bezweren. Zodra de brand werd geblust, mocht de brandweerman terug naar z’n post.”

“Ik heb helaas die supermanachtige Change Manager nog niet ontmoet, zelfs niet gevonden na een intense Googlezoektocht. Het doet me vermoeden dat hij of zij minstens even niet beschikbaar is. Ik blijf echter tussen opdrachten door op zoek naar de wondermail, de betoverende verzameling woorden die de verwachtingen van sommige organisaties in een vingerknip kan inlossen.
In tussentijd blijf ik echter voortwerken, blijf ik samen met vele collega Change Managers organisaties overtuigen om eerst en vooral zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan met Change Management. We merken in deze mooie tijden dat meer en meer organisaties de omslag ook hebben gemaakt. Change Management komt hoe langer hoe vroeger ‘in the picture’. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. En of dat nog niet genoeg goed nieuws is, ook Microsoft heeft begrepen en gevoeld dat de ‘great’ en ‘magnificent’ tools en oplossingen die ze verkopen pas echt succesvol zijn als ze op een juiste manier in een organisatie worden geïnjecteerd. Met voldoende aandacht voor de verandering die ze tot gevolg hebben. Recent creëerde Microsoft een nieuw profiel, de Succes Manager. Hij of zij krijgt de opdracht om de menselijke kant van de verandering te begeleiden om zo op het einde een hogere succesgraad te bekomen. Als Change/Succes Manager ben ik niet alleen blij met deze mooie tijd, ik kijk ook hoopvol richting de toekomst. Samen met organisaties op zoek gaan naar voor hen de beste aanpak om hun gewenste veranderingen door te voeren. Proberen te veranderen met enthousiasme van onderuit, met overtuiging en goesting, met de wil om te gaan voor gedragen evoluties. Samen toewerken naar effectief succes. Samen ICT opnieuw menselijk maken.”

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons