Software delivery enablement services

BizDevOps

Business Agility

Mensen en organisaties leven in een wereld die snel evolueert met kenmerken als volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid. Business Agility is de vaardigheid waarmee een organisatie zich continu kan aanpassen, zodat zij waardevolle diensten en producten kan blijven leveren aan klanten en eindgebruikers. In deze context is het team van Realdolmen BizDevOps Services uw partner om uw processen rond software ontwikkeling van vraag tot klantwaarde te ondersteunen.

bizdevops
why

We zijn ervan overtuigd dat elke organisatie baat heeft bij bedrijfsflexibiliteit (Business Agility) om uit te blinken in de markt.
how

Dit bereiken we door de manier waarop ideeën worden omgezet in business value te optimaliseren, op een pragmatische manier.
what

Dit doen we door het leveren van multidisciplinaire teams die mensen, processen en tool-ecosystemen ondersteunen en verbeteren.

Wendbaar op elk niveau

Business Agility kan op elk niveau van een organisatie binnengebracht en actief uitgedragen worden. Afhankelijk van uw doelstellingen gaan we pragmatisch aan de slag met één ontwikkelteam, met meerdere teams (cross level) en/of op organisatieniveau.

  • Op organisatieniveau: via coaching Business Agility optimaliseren (Business Agility Coaching)  &  projecten en programma’s ondersteunen, van idee tot projectrealisatie (Enterprise project management)
  • 1 of meerdere ontwikkelteams: projecten ondersteunen om te werken volgens de BizDevOps Loop, dit biedt de mogelijkheid om de volledige loop af te dekken (van idee tot oplevering) op een kwalitatieve manier (DevOps/ALM, Testing & QA, Cybersecurity en Digital Performance Management)
bizdevops loop

Aan de slag met de BizDevOps Loop

Deze loop bevat de hele levenscyclus van een applicatie. We mikken op korte loops waar informatie vlot doorstroomt en efficiënt samenwerken met alle stakeholders voorop staat. Medewerkers worden hier rond gecoacht en getraind.

De toegevoegde waarde

  • Business & IT zijn gealigneerd
  • Werken aan de juiste dingen op het juiste moment
  • Bouwproces is vlot, correct en kwalitatief
  • Snel inspelen op veranderende omstandigheden
  • Op korte tijd van vraag naar oplevering
  • End-to-end productontwikkeling
  • Optimalisatie en vermindering kosten softwareontwikkeling
  • Tevreden klanten en medewerkers

Let’s Go For It, Together 

We helpen u de mechanismen achter Agility, lean thinking & value stream mapping beter te begrijpen. Met deze inzichten bent u, samen met ons multidisciplinaire team, in staat om uw technologie, organisatieontwerp, mensen, leiderschap en cultuur op een incrementele, pragmatische en iteratieve manier naar een hoger maturiteitsniveau te tillen.

We werken niet met een vooraf ontworpen of puur theoretische oplossing. We gaan samen met u op ontdekkingstocht om de maturiteit van uw Operational, Business & Enterprise Agility in kaart te brengen en verder te verbeteren. Uiteraard zijn er wel een paar ankerpunten in onze aanpak. We spitsen ons toe op het E2E-denken, waarbij vanaf het begin continu waarde leveren centraal staat. We werken kaderonafhankelijk en context gedreven, op een evolutieve manier met kleine stappen en makkelijk te ondernemen acties. U kan rekenen op een brede ervaring in allerlei projecten en klantsegmenten. 

Onze oplossingen

Gerelateerde case studies

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons