AZ Alma

AZ Alma

Projectbeheer Realdolmen sleutelfactor in vlotte verhuis van AZ Alma

Hoe pak je de verhuis van een ziekenhuis aan, in de wetenschap dat een ziekenhuis nooit sluit? Directie, artsen en verplegend personeel verwachtten dat de IT-afdeling ervoor ging zorgen dat alle systemen tijdig en bij inhuizing volledig operationeel waren. Diensthoofd ICT Tom Decavele: “Wij konden ons geen vertragingen veroorloven, het moest en zou ons lukken.”  

Met een technische roadmap, de hulp van ervaren systeembeheerders en sturing door een projectmanager heeft Realdolmen de klus mee helpen klaren.  Omdat de projectaanpak van Realdolmen in de smaak viel en tijdig tot het gewenste resultaat leidde binnen het vooropgestelde budget, bleef AZ Alma ook na het verhuisproject een beroep hierop doen. Een project voor een nieuw documentmanagementsysteem loopt momenteel.

AZ Alma entrance

Niet eerder een ziekenhuis verhuisd

Bijna vijftien jaar geleden zijn het ziekenhuis in Eeklo en dat van Sijsele gefuseerd tot AZ Alma. Een nieuwbouwziekenhuis in Eeklo is na een hele tijd uit die fusie voortgekomen.

In maart 2017 zijn de patiënten van het oude ziekenhuis in Eeklo naar het nieuwe verhuisd. Kort nadien volgden de patiënten uit de vestiging in Sijsele, die sindsdien een zorgsite is geworden inclusief een polikliniek van AZ Alma.

Fritz Defloor, directeur zorgondersteunende diensten van AZ Alma, en Tom Decavele hadden nog geen verhuis van deze omvang meegemaakt.  Realdolmen had wel al ervaring op vlak van het verhuizen van ICT-infrastructuur en toepassingen.

We konden beroep doen op ziekenhuizen die eerder een inhuizing in een nieuw ziekenhuis hadden gerealiseerd, maar elke inhuizing/verhuis heeft toch zijn specifieke elementenEr zijn ziekenhuizen die ook een nieuwbouw hebben neergezet, maar zij bleven bijvoorbeeld op dezelfde locatie. Wij niet”, zegt Tom Decavele. “We hebben ook geen glasvezel tussen onze oude vestiging en de nieuwe, waardoor de digitale gegevensverhuis er niet eenvoudiger op werd. Aangezien IT een cruciale factor is in de werking van een ziekenhuis, moest dit project tijdig klaar zijn.

Oplossing

Begin 2015 vonden de eerste gesprekken plaats met Realdolmen. Met een technische roadmap, hulp van twee extra voltijdse systeembeheerders en sturing door een extra projectmanager heeft Realdolmen de klus mee helpen klaren.

Download de volledige case voor meer details.

Tom Decavele

We hadden al eerder goed samengewerkt met Realdolmen. Zij hebben ervaring op vlak van het verhuizen van ICT-infrastructuur en toepassingen. Ze konden ons dan ook vertellen wat wel en niet haalbaar was. Daarnaast is het voor ons een voordeel dat Realdolmen een breed aanbod heeft, waardoor we met één leverancier konden werken.

Tom Decavele | Diensthoofd ICT @ AZ Alma
AZ Alma - download
Download de volledige case