Software testing in the right context

Software testen in de juiste context

testing

Het is algemeen bekend dat software testing in belang is toegenomen sinds 2000, omdat bedrijven toen plots werden geconfronteerd met de dreiging van de millenniumbug en de invoering van de euro. Wat minder geweten is, is dat software testing al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bestaat. In die zestig jaar is het testparadigma duidelijk enkele keren gewijzigd.

In de huidige algemene markt merken we een trend op waar testen niet langer gewoon een fase in het project is, maar een constante controle van bedrijfsbehoeften tegenover productfuncties gedurende de volledige levenscyclus van de applicatie.

Onze visie op software testing

Software testen is meer dan fouten ontdekken en debuggen. Opdat testen vandaag efficiënter en doeltreffender zou zijn, moet het zo vroeg mogelijk misverstanden aankaarten en ontdekken waar er voldoende informatie ontbreekt. Dit kan wanneer we het testen veel beter integreren in het team dat het softwareproduct ontwikkelt. Op deze manier een applicatie leren kennen, verbetert bovendien de communicatie met de andere stakeholders en leidt tot betere oplossingen.

Dit leerparadigma omarmen betekent contextgedreven testing omarmen. Contextgedreven testers kiezen de juiste testdoelen, technieken en deliverables (met inbegrip van testdocumentatie) door eerst naar de bijzonderheden van de specifieke situatie te kijken, zoals de behoeften en wensen van de stakeholders die het testwerk hebben aangevraagd. De essentie van contextgedreven testing is een project–specifieke toepassing van deskundigheid en inzicht.

Testen wat van belang is, wanneer het van belang is, op een manier die van belang is

De contextgedreven school telt zeven basisbeginselen:

  1. De waarde van een praktijk hangt af van haar context.
  2. Er zijn 'good practices' in context, maar er zijn geen 'best practices'.
  3. Mensen, die samenwerken, maken het belangrijkste onderdeel uit van de context van een project.
  4. Projecten ontwikkelen zich in de loop van de tijd vaak op onvoorspelbare wijze.
  5. Het product is een oplossing. Als het probleem niet wordt opgelost, werkt het product niet.
  6. Software goed testen is een uitdagend intellectueel proces.
  7. Enkel met inzicht en deskundigheid, samen toegepast in het hele project, kunnen we het juiste doen op de juiste momenten om onze producten doeltreffend te testen.

Uiteindelijk is contextgedreven testen ons best doen met wat we krijgen. In plaats van 'best practices' te proberen toepassen, aanvaarden we dat zeer verschillende praktijken (zelfs verschillende definities van algemene testtermen) het beste werken in verschillende omstandigheden. Dit betekent dat het doel is om software te testen, niet om na te gaan of we de geldende methodologie naar de letter hebben toegepast.

Hoe kunnen wij u helpen?

Waarom Realdolmen als testpartner?

We willen uw testpartner zijn in plaats van uw testleverancier. Samen met het ALM-team (Application Lifecycle Management) van Realdolmen willen we u helpen de efficiëntie en doeltreffendheid te vergroten wanneer u voor de behoeften en problemen van uw bedrijfsgebruikers/klanten oplossingen ontwerpt, ontwikkelt, test, uitgeeft en onderhoudt. Onze eerste zorg is niet om een massa mensen te leveren voor repetitief testwerk, maar wel deskundige consultants die efficiënt en doeltreffend te werk gaan. Ze hebben de juiste vaardigheden en hebben een bredere kennis dan alleen software testen. Ze kennen de wisselwerking tussen de verschillende processen in de levenscyclus van een applicatie, en hebben de nodige ervaring verworven door aan grote en/of complexe projecten te werken.

Realdolmen your testing partner

Testen in de juiste context

Door de juiste context van het project te onderzoeken en onze aanpak aan die context aan te passen, zijn onze tests veel efficiënter dan wanneer we zouden vasthouden aan een vooraf bepaalde aanpak die zogezegd voor alle projecten geldt. De context van het project bepaalt onze aanpak en verschilt van project tot project. Onze consultants zijn getraind om met deze verschillen om te gaan. We geloven ook dat we onze testactiviteiten verder optimaliseren door exploratieve testtechnieken te gebruiken, samen met (geautomatiseerde) test scripts (daar waar dit het doeltreffendst is).

 

Testing & Quality Assurance integreren in dezelfde afdeling als  Application Lifecycle Management (ALM) was een zeer bewuste keuze. We werken nauw samen en dragen regelmatig bij aan elkaars successen. Deze samenwerking zet onze testers aan om verder te kijken dan de grenzen van het testdomein en meer inzicht te krijgen in hoe verschillende mensen, processen en tools een impact hebben op elkaar.

Test tools for software delivery

Testtools - gewoon een tool in de toolbox

Tools zijn enkel een middel om tot een oplossing te komen, ze zijn nooit de oplossing zelf. Daarom bekijken we welke tool het best past in welke projectcontext. We willen vermijden dat u tijd en geld verspilt door tools te implementeren en in projecten op te dringen waar ze ondoeltreffend worden gebruikt.

We werken met tools die onze filosofie ondersteunen. Tools die exploratief testen ondersteunen en die het onderhoud van testautomatisering tot een minimum beperken omdat ze robuuster zijn.

We verkiezen tools te implementeren die geïntegreerd zijn met de tools die door andere teams in de levenscyclus van een applicatie worden gebruikt (versiebeheer, configuratiebeheer, build management, work item tracking, planning, ontwerp ...). Zo worden communicatie en rapportering veel efficiënter.

Als u een tool gebruikt die niet de juiste is voor uw context (of u hebt er nog geen), dan kunnen we u ook helpen identificeren welke tools het meest geschikt zijn en waar mogelijk uw data migreren.

Efficiëntie en doeltreffendheid om kosten te verminderen
 

De ruime ervaring met complexe testprojecten heeft ons team geleerd om flexibel te zijn, te focussen op de context van de projecten en rekening te houden met project- en productrisico's. We kunnen exploratieve tests en technische tests gebruiken om het projectteam te helpen de productkwaliteit te verbeteren binnen het overeengekomen tijdsbestek en budget.

Hierdoor zijn onze tests niet alleen efficiënter, maar ook doeltreffender. De reden waarom we zowel op efficiëntie als doeltreffendheid focussen, is dat ze elkaar aanvullen. Men kan zeer efficiënt testen, maar als het testen niet bijdraagt aan het algemene projectdoel (software leveren die een oplossing biedt voor een of meer bedrijfsproblemen), dan mist het testen zijn doel.

Door de contextgedreven beginselen in ons werk toe te passen, is onze aanpak volgens ons efficiënter en doeltreffender dan een traditionelere aanpak. Efficiënter en doeltreffender zijn, betekent een beter resultaat voor dezelfde (of zelfs een lagere) kost voor het testwerk en het project.

Efficiency and effectiveness to reduce costs

Onze partners

Gerelateerde case studies
Gerelateerde downloads