AI

Artificiële Intelligentie

De kern van innovatie

Artificiële intelligentie is niet nieuw, de term kan teruggebracht worden naar de jaren 50. Sindsdien zijn er diverse toepassingen ontwikkeld, maar toch is de stroomversnelling er nu. Waarom net vandaag, na al die jaren? Dit momentum is in de basis terug te brengen naar hardware evoluties. De opslag en verwerking van data is nog nooit zo efficiënt geweest. De toepassingen van artificiële intelligentie groeien razend snel, het verwerken van grote hoeveelheden data en computer intensieve berekeningen vormen geen probleem meer. Is uw bedrijf er klaar voor om op dit juiste moment uw kans te grijpen?

Jongleren met big data

Zonder AI geen slimme computergames, maar nu sluipt het fenomeen ook de zakenwereld binnen. Dat heeft vooral te maken met de komst van het Internet of Things (IoT). Als apparaten, systemen, databases en dergelijke steeds beter en vaker met elkaar communiceren, levert dat een tsunami aan gegevens op die we als mens niet meer kunnen verwerken. AI-technologie dient om flink met die big data te jongleren en om er waardevolle informatie uit te halen.

data

Menselijke analyse wordt overbodig

Een AI-systeem is zo slim dat het zelf ontdekt wat de mogelijke toepassingen zijn van de gegevens die het analyseert. Het is dus niet meer nodig, of zelfs onmogelijk, om vooraf te programmeren wat er met de gegevens moet gebeuren. Het systeem creëert daar zijn eigen algoritmes voor, via self learning mechanisms. De mens wordt overbodig voor wat het analyseren van gegevens betreft.

AI, ook iets voor u?

Artificiële intelligentie zal bepaalde menselijke interactie vervangen. Toch werd bewezen dat de combinatie van mens en machine de sterkste is. Bij het ontwikkelen van toepassingen ligt daar dan ook de sleutel. De toepassing moet toelaten, door het proces aan te passen, dat zowel machine als mens maximaal toegevoegde waarde genereren. Het rijmt niet met het louter vervangen van oude technologie door nieuwe, maar het impliceert een structurele aanpassing aan uw processen. Realdolmen begeleidt haar klanten in dit volledige traject, van ideation workshops naar de ontwikkeling van een Proof of Concept (POC) tot de finale uitwerking en productie. 

Toegepast in uw eigen praktijk

AI helpt ons om sneller, correcter en veiliger in te spelen op dagelijkse activiteiten. Het zal een impact hebben op de auto-, communicatie-, gezondheids-, productiesector en nog vele andere. Realdolmen is via co-creatie en een ecosysteembenadering heel actief bezig met de evaluatie en implementatie van die nieuwe mogelijkheden om u en uw klanten vooruit te helpen. We zoomen in op twee concrete toepassingen.

Smart Machines

smart machines

Met AI kan u Smart Machines bouwen, die autonoom en zelfcorrigerend aan de slag gaan met de massa gegevens die het IoT genereert. Smart Machines zijn doorgaans minuscule apparaten zoals sensoren of wearables met één specifieke functie. Soms zijn het ook autonoom functionerende apps. Hun grote voordeel: omdat ze dankzij AI razendsnel gegevens kunnen verwerken, zijn ze in staat om snel en accuraat beslissingen te nemen, opnieuw zonder menselijke tussenkomst.

Meer info

Computers ‘zien’ met Computer Vision

Computer Vision

De wetenschap om computers te leren zien. De beschikbare rekenkracht om deep learning algoritmes zoals convolutional neural networks efficiënt te laten werken, heeft Computer Vision in een stroomversnelling gebracht de laatste jaren. Computers kunnen met een accuraatheid, hoger dan die van de mens, beelden (foto en video) analyseren. Toepassingen in de medische wereld zijn reeds zeer succesvol en ook de mogelijkheid om camera’s in te zetten om visuele inspecties te ondersteunen en over te nemen, heeft een grote waarde.

Meer info

Graag meer info of heeft u vragen? Onze experts staan voor u klaar!

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons