IoT

Internet of Things

Alle mensen die geconnecteerd zijn via het internet vormen samen een belangrijk netwerk. Wanneer Internet of Things (IoT) volledig geïntegreerd wordt, voegen we aan dat netwerk de dimensie ‘dingen’ toe. We beschikken op dat moment over een platform waar mensen en ‘dingen’ samenwerken en elkaar zo versterken.

De kracht van IoT ligt in het ontginnen, verzamelen en gebruiken van waardevolle data. Het ontginnen en verzamelen gebeurt via sensoren en via actuatoren wordt het mogelijk om vanuit een bedrijfstoepassing systemen aan te sturen vanop afstand.

Het frequenter en meer structureel verzamelen van data op een geautomatiseerde manier zorgt voor data van een hogere kwaliteit, met een lagere foutenmarge. Het inzicht in en de controle op uw omgeving, de zogenoemde ‘situational awareness’ en ‘span of control’, klimmen zo tot ongekende hoogtes.

IoT

IoT toegepast

Het Internet of Things (IoT) verandert de manier waarop bedrijven hun business ontwerpen, bouwen en managen. IoT heeft veel toepassingsgebieden en kan zijn nut in verschillende sectoren bewijzen. Ter illustratie verzamelden we mogelijke toepassingen en een heel aantal use cases voor specifieke industrieën.

Bouwen of renoveren?

De belangrijkste drivers voor IoT zijn enerzijds de ontwikkeling van nieuwe business modellen en anderzijds het uitbreiden en optimaliseren van bestaande business modellen. Door IoT te integreren kan je nieuwe modellen creëren en zelfs nieuwe verdienmodellen opstarten. Aan de andere kant kan IoT ingezet worden om de beslissingsneming te verbeteren of om kosten te besparen.

De belangrijkste drivers

data

Ontginnen van nieuwe data

Uit nieuw ontgonnen data haal je zinvolle informatie die je kan omzetten naar kennis om met die wijsheid juiste beslissingen te nemen. Artificiële intelligentie kan aan een bepaalde combinatie van informatie eigen inzichten koppelen om zo diensten slimmer te maken.

Verdienmodel

Nieuw verdienmodel

De data verkregen uit de ‘dingen’ kan naast het gebruik ervan in de eigen business applicatie ook verkocht worden aan derden.

Customer

Customer experience en engagement

Duidelijkere informatie (bv. over de ETA) en deze proactief bezorgen aan de consument kan de klantentevredenheid omhoog stuwen. Daarnaast is het ook mogelijk om de klant meer zicht te geven op de levensloop van diensten en producten (bv. Smart Product).

Efficiëntie

Verhogen van efficiëntie

De gecapteerde data kan je in realtime gebruiken in het businessproces om zo betere en snellere beslissingen te nemen. Een betere planning, beter stockbeheer of een proactief onderhoud bespaart heel wat kosten. Daarnaast kan je met diezelfde data bepaalde stappen in het proces automatiseren, zo komt er kostbare tijd van medewerkers vrij.

Follow

Follow-up assets

Door sensoren aan te brengen op de meest waardevolle assets van het bedrijf is er steeds een statusupdate beschikbaar. Controle en monitoring van ‘dingen’ is mogelijk van op afstand, via track & trace is de locatie altijd gekend.

De architectuur

IoT vraagt een IT architectuur die klaar is om in te spelen op de snelle ontwikkelingen. Samengevat bestaat de gewilde architectuur uit drie grote blokken.

Business

 • Data in juiste formaat doorsluizen naar de applicaties die de processen ondersteunen of die de data visualiseren (dashboard).
 • Gebruik maken van API’s, Enterprise service bus, Cloud, Mobile, ..

Platform

 • Things connecteren met platform
 • Verzamelen van data
 • Bewaren van data in databases met voldoende opslagcapaciteit
 • Verwerken van data en/of er intelligentie aan toevoegen tot dat deze toegankelijk is voor de gebruiker

Things

 • Informatie (ID) van het toestel
 • Manier van dataverzameling: local en long range connectiviteit, via WiFi, 4G, LoRa, Sigfox, LTE-M, NB-IOT, …
 • Data die door het toestel wordt verzameld
 • Toegankelijkheid: QRcode, barcodes, via unieke nummering, IP adres,...
 • Lokalisatie door middel van GPS + BLE
 • Communicatie: direct, indirect, via welke technologieën (bv spraakherkenning), …
Architectuur

Safety first

IoT vraagt duidelijke richtlijnen wat betreft security. Eerst moeten de toestellen beveiligd worden en dient er een beveiliging te gebeuren van het netwerk waarover gecommuniceerd wordt. Ook wil je nadenken over wie toegang krijgt tot de verzamelde data, hoe de data gebruikt wordt en de mate van gevoeligheid. Enkel voor persoonsgebonden gegevens moet GPDR gerespecteerd worden maar aangezien dit een hot topic is, moet de gebruiker ergens terecht kunnen met z’n vragen. Hiervoor kan je best een policy uitwerken.

Het gebruik van technologieën zoals microsegmentatie zorgt voor een adaptieve beveiliging op basis van profielen zodat de verschillende IoT-toestellen, sensoren en actuatoren enkel toegang krijgen tot de noodzakelijke achterliggende applicaties en servers.

Onze expertise

Realdolmen is één van de weinige ICT-partners in België aan wie u een IoT-project van a tot z kunt overlaten. We hebben qua kennis en infrastructuur de troeven in huis om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. Onze integratie skills en ons inzicht om data om te vormen naar wijsheden hebben we al enkele keren mogen inzetten bij enkele grote Belgische referentieprojecten.

We leveren niet alleen advies, maar realiseren ook IoT-projecten. We werken samen met partners (als een ecosysteem) om uw end-to-end oplossing te bouwen. Zo kunnen we beschikbare platformen verder uitbouwen, tot ze volledig afgestemd zijn op uw noden. Realdolmen heeft ook een eigen platform ontwikkeld dat snel en gemakkelijk kan geïmplementeerd worden in Azure, AWS, Google, IBM, … Het is modulair opgebouwd, dus eenvoudig te personaliseren naargelang het project en uw wensen. Ook is het  verenigbaar met bijna alle devices of soorten data en is het schaalbaar (Cloud, VPC, Hybrid). Ook voor integraties tussen uw IoT-architectuur en uw huidig IT-landschap of met IoT-platformen in de cloud kan u bij ons terecht.

Onze IoT-experten leiden u graag doorheen het IoT landschap. Wij helpen u bij de analyses, het design, de ontwikkeling en het beheer van deze complexe systemen.

Sparringpartner nodig?

sparringpartner

Aan de hand van bijvoorbeeld interviews of een ideation workshop bekijken we samen hoe we kunnen bouwen aan een IoT-business case binnen uw bedrijf. We gaan na of er bedrijfsprocessen zijn waar ‘dingen’ hulp zouden bieden, hoe sensoren en actuatoren ingezet kunnen worden, … 
Meer weten? Onderaan deze pagina vindt u onze IoT Scan & Roadmap. 

Demoroom & exploration labo

demo

Kom in Gent eens een kijkje nemen in ons IoT lab met bestaande realisaties en toekomstige oplossingen. Momenteel is er een opstelling van tien use cases, zo krijgt u een mooi overzicht van de impact en toepassingsmogelijkheden van IoT.

Deze plek bouwen we samen uit met onze technologiepartners, universiteiten en hogescholen. Klanten krijgen zo de mogelijkheid om hun innovatie initiatieven uit te proberen.

Gerelateerde case studies

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in