Enterprise Data Management

Data Quality en Governance

Data is hot. Steeds meer organisaties zetten in op data om hun business te ondersteunen of gebruiken het als leidraad om nieuwe producten en services te ontwikkelen. Om hierin echt succesvol te zijn, is het belangrijk dat de continue instroom aan data goed beheerd wordt. Een Positieve digitale flow wordt mede verwezenlijkt door de mate waarop u de data binnen uw organisatie efficiënt en effectief met elkaar kunt aligneren en benutten.

De doelstelling van data management is het end-to-end beheren van de datastromen, zodat de juiste kwalitatieve data op een toegankelijke en veilige manier beschikbaar is. Hieronder lichten we toe welke componenten in onze visie belangrijk zijn voor een goede datakwaliteit en governance. Afhankelijk van de noden kunnen we helpen bij het opzetten, verbeteren of integreren van deze elementen in een breed gedragen datastrategie en -cultuur.

Onze oplossingen

Data Quality

Data Quality

Datakwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede data-analyse, want ook hier geldt het principe ‘garbage in, garbage out’. Toch kampen veel bedrijven vandaag nog met kwaliteitsproblemen zoals dubbele, inconsistente of onvolledige data.
Audits, data quality monitoring, het opzetten van een data quality beleid of automatische standaardisatie en cleaning van de data kan soelaas bieden.
Master Data Management

Master Data Management

Master Data Management (MDM) centraliseert en beheert gegevens die een hoofdrol spelen in de bedrijfsvoering van een onderneming, zoals klanten, leveranciers of producten. Zo krijg je een betrouwbaar en vooral ook uniform zicht op data.
Data Governance

Data Governance

Data governance is het proactief beheren van data om de organisatie te ondersteunen bij het behalen van doelstellingen en strategieën. Het is geen doel op zich, maar een instrument om zo veel mogelijk waarde uit data te halen.
GDPR

GDPR

De nieuwe privacywetgeving GDPR vereist bijvoorbeeld nieuwe procedures voor het verzamelen en bewaren van persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Het recht om vergeten te worden zit ook in de nieuwe wetgeving omvat.
Datamigratie

Datamigratie

Wanneer u voor welke reden dan ook overstapt naar een nieuw IT-systeem, ontstaat de noodzaak van datamigratie. Het borgen van de datakwaliteit is hierbij een van de prioriteiten.
Meta Data Management

Meta Data Management

Bij Meta Data Management gaat het over het beheren van ‘data over data’. Dit maakt het mogelijk om de data op een eenduidige manier te interpreteren.
Data Lineage

Data Lineage

Data Lineage gaat over het beheren en opvolgen van de data gedurende de volledige lifecycle van de data. Het is een belangrijk instrument in het beheren van de datakwaliteit gedurende de volledige levensloop.
Connect Everything

Connect Everything

In een modern datalandschap moeten er heel wat zaken geïntegreerd worden, uit heel uiteenlopende bronnen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in