Data Driven Manufacturing

Data Driven Manufacturing

Betere resultaten door slimme data

Productiebedrijven zijn constant op zoek naar manieren om hun productieprocessen te optimaliseren. De meeste van hen zijn al heel erg ‘lean’ georganiseerd door de integratie van het Lean Six Sigma-model, maar verbeterde efficiëntie, verhoogde productiviteit en rendabiliteit blijven de traditionele objectieven en uitdagingen. Productiebedrijven werken ook nauw samen met hun toeleveranciers en afnemers, waardoor de synchronisatie van alle inkomende en uitgaande processen met deze stakeholders van groot belang is voor de operational excellence. Om hieraan te voldoen hebben ze nood aan een volledig en realtime inzicht in de productieketen. Het gebruik van data speelt daarin een cruciale rol. En terecht, want door data te analyseren en slim in te zetten kunnen productiebedrijven belangrijke operationele verbeteringen realiseren.

Datagedreven productiebedrijven maken gebruik van verschillende databronnen om inzichten en trends te genereren en deze om te zetten in gerichte acties om het productieproces verder te stroomlijnen en resources efficiënt in te zetten. Het gaat hierbij niet alleen over de ‘klassieke’, vaak reactieve, data uit transactionele applicaties, zoals ERP, maar ook over realtime data afkomstig uit technologische innovaties zoals sensortechnologie en het Internet of Things. Een eerste stap bestaat uit het capteren en samenbrengen van al deze data.

Data Driven Vision.png

Het uiteindelijke doel is te komen tot een beter inzicht in het DNA van de productieketen om op basis daarvan de bedrijfsprocessen te kunnen (bij-)sturen. Inzicht verwerven gebeurt onder andere door data te analyseren maar ook door correlaties tussen data te zoeken. Een van de evoluties in data-analyse is die van prescriptive analytics. Door deze analysetechniek toe te passen op machineonderhoud en daarbij gebruik te maken van de artificiële intelligentie van sensoren kan noodzakelijk onderhoud aan machines en installaties worden voorspeld en kunnen incidenten en onverwachte productieonderbrekingen worden voorkomen.

De realiteit leert ons echter dat productiebedrijven weliswaar over een steeds toenemende hoeveelheid data beschikken, maar dat er relatief weinig mee gebeurt. Dit wordt mee in de hand gewerkt door de complexiteit van de dataomgeving – leveranciers van software en hardware hebben hun toepassingen vaak niet zo ontwikkeld dat data gemakkelijk kan uitgelezen worden en omgezet in bruikbare inzichten. Ondertussen is de technologie hiervoor voorhanden en wordt ze ook steeds betaalbaarder. De mogelijkheden zijn wat dat betreft enorm toegenomen, ook voor de oudere productieomgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de steeds lagere kosten voor datastorage.

Onze expertise

De Data Insights afdeling van Realdolmen laat productiebedrijven zien hoe ze van de toegenomen technologische mogelijkheden gebruik kunnen maken. Bij Data Insights ligt de focus op data, meer bepaald op het borgen van datakwaliteit en het inzichtelijk maken van data, want zonder kwaliteit en inzicht is data nutteloos. Data Insights licht het DNA van data door en probeert van daaruit een toegevoegde businesswaarde te creëren voor productiebedrijven. Ze levert hen bedrijfsinzichten die de traditionele waardecreatie vanuit transactionele systemen overstijgen.

Data Insights beschikt over een multidisciplinair scala van methodologieën en oplossingen met een expertise in de gehele data supply chain:

  • Datakwaliteit, Master Data Management en Data Governance
  • Data Analytics
  • Data Storage
  • Extended dashboarding, visualisering en reporting
  • API-management
  • Integratie met software en hardware
  • Internet of Things
  • Big Data

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in