FaaS

Eigen ontwikkeling of Functionality as a Service

19 november 2018

CIO
DevOps
software factory

In een snel bewegende wereld speelt het aanpassingsvermogen van een onderneming een belangrijke rol in zijn overlevingskansen. Als CIO weet u als geen ander dat IT daarin een belangrijke business enabler is en dat u het best strategisch inzet op het innovatieve potentieel van digitalisering. Maar digitalisering en de voortdurende technologische evolutie stellen uw IT-ontwikkeling vandaag behoorlijk op de proef. De verwachtingen evolueren snel, de uitdagingen worden complexer en de time-to-market moet steeds korter. De vruchten van IT-investeringen plukken, is minder evident dan het lijkt. Toch is het succesvol afronden van IT-projecten onontbeerlijk voor de slagkracht en de transformatiesnelheid van uw organisatie.

Philippe Minsart, Division Manager DevOps: “We merken dat heel wat bedrijven moeilijkheden ondervinden om hun softwareprojecten tot een goed einde te brengen. Vaak ontbreekt het hen aan mensen en dus aan slagkracht. Ook schieten de klassieke modellen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen tekort.” Schaalbare en flexibele hulp inschakelen in de vorm van Functionality as a Service, het afnemen van softwarefunctionaliteit als een dienst, kan dan soelaas brengen. Bij FaaS gaat het om het verkrijgen van de gewenste businesswaarde die geleverd wordt door functionaliteiten in software, eerder dan het in eigen beheer houden van de IT-ontwikkeling en alle daarbij horende kosten en benodigde expertise. Minsart: “FaaS is niet beperkt tot een technologie of een platform. Het is een manier om onze applicatiediensten aan te bieden en ervoor te zorgen dat de klant exact krijgt wat hij wil en nodig heeft. De unieke aanpak van onze DevOps Factory, het platform waarbinnen we deze diensten realiseren, is daarbij onontbeerlijk.”