Joachim De Vos

Verruim je horizon

25 oktober 2018

digitale tranformatie
CIO

Een open blik richting de toekomst is uitermate belangrijk, stelt Joachim De Vos, de CEO van Living Tomorrow en TomorrowLab. “Alleen wie zich voorbereidt op hoe de wereld er over vijftien of twintig jaar zal uitzien, kan een leidende positie in zijn sector veroveren.”

Zoals de toenmalige Microsoft-CEO Bill Gates al zei tijdens de opening van Living Tomorrow in maart ‘95: “We overschatten constant wat er mogelijk is op korte termijn, en onderschatten wat er verandert op vijftien à twintig jaar. Je kunt niet te vroeg beginnen nadenken over wat je daar als bedrijf mee gaat doen.”

Joachim De Vos

In de werkelijkheid gebeurt dat nauwelijks, merkt Joachim De Vos, die al sinds de oprichting van Living Tomorrow in 1995 de nieuwste ontwikkelingen in technologie op de voet volgt. Behalve een showroom van nieuwe technologieën is Living Tomorrow namelijk ook een instituut dat samen met bedrijven en onderwijsinstellingen onderzoekt welke ontwikkelingen de toekomst van de bedrijfswereld gaan bepalen.

Informatie is dé sleutel tot succes

“Het komt erop aan om te detecteren op welke vlakken de organisatie aan vernieuwing toe is”, stelt De Vos. “Samen met verschillende stakeholders nadenken over wat op lange termijn kan veranderen, is een kritische oefening. Enkel zo kan je de impact van nieuwe technologieën inschatten. Ik zou aanraden om structurele ontmoetingen op te zetten met mensen uit je eigen sector en daarbuiten”, legt De Vos uit. “Die uitwisseling van ideeën met mensen met een andere achtergrond, andere disciplines, andere toekomstbeelden kan heel vruchtbaar zijn.”

Technologie heeft op zich geen waarde, de kracht ligt in de toepassing ervan.

Informatie wordt dé sleutel tot succes in de toekomst, en meer dan ooit de basis voor innovatie. Een bedrijf moet de visie en strategie uitstippelen die bepaalt wat we met al deze informatie of data gaan doen. Uiteindelijk is het doel om een innovatiecultuur te bouwen.

“De uitdaging is om uit data een waardevolle ‘wijsheid’ te halen om je te onderscheiden van de concurrentie. Welke nieuwe databronnen moet je aanboren en hoe kun je ze verwerken om snellere en betere beslissingen te nemen? Innovatie maakt hier het verschil.” Tesla gebruikt bijvoorbeeld realtime data van hun gebruikers om verbeteringen door te voeren aan hun product, het is dus een enorme bron van kennis die gewoon dagelijks bij hen binnenloopt.

Toekomstscenario’s

Ontmoetingen met andere mensen geven je natuurlijk nog geen toekomstvisie. De Vos biedt echter ook een pragmatische aanpak om die schijnbare mission impossible toch tot een goed einde te brengen: “Het beste is om met scenario’s te werken. Neem bijvoorbeeld  een ziekenhuis, je wil daar een IT-infrastructuur bouwen die over tien jaar nog relevant is. Je kunt dan een trendwatcher uitnodigen, maar die kan alleen iets zeggen over trends die al zichtbaar zijn. Veel interessanter is om daar veel verder in te gaan, en de kerntaken van je ziekenhuis in vraag te stellen. Gaan we nog ziek worden in de toekomst? Worden we allemaal bionische mensen? Gaat AI alles bepalen?”

The next big thing is a lot of small things.

Die mogelijke scenario’s moet je volgens De Vos op een dubbele as plaatsen, eentje waarbij je ze op een schaal van onzeker naar zeker rangschikt, en eentje volgens de impact die ze kunnen hebben op je organisatie. “Het interessantst is dan wat de grootste impact heeft en tegelijk zeer onzeker is. Kies daar twee of drie ontwikkelingen uit en bepaal wat de meest gunstige en meest ongunstige uitkomst zou zijn. Daarna komt het zware werk: bereid je voor op elk van die scenario’s, ga na wat je ervoor nodig hebt, enzovoort.”

partnership

Een nieuwe rol voor de IT-partner

Terwijl een bedrijf zich over al die toekomstscenario’s buigt, moet de IT van vandaag natuurlijk ook feilloos blijven draaien. Volgens De Vos kan de IT-partner daar een belangrijke rol in spelen. “Organisaties zoeken de risico’s vaak op verkeerde plekken. Heel veel focus gaat naar gisteren en vandaag, een strategie voor morgen wordt vaak onderaan de ‘to do’-list geplaatst. Toch zijn er heel veel tijdrovende dagelijkse zorgen die uit handen kunnen gegeven worden.”

Maar de IT-partner kan méér doen dan enkel ontzorgen, stelt De Vos. “Een echte partner is ook een leverancier van ideeën, een klankbord. Als IT-partner kun je, omdat je voor meerdere klanten en in verschillende sectoren werkt, vaak inzicht bieden in evoluties en bedrijven een spiegel voorhouden. Je mag van een goede IT-partner verwachten dat hij een rol speelt in het ontwikkelen van een toekomstvisie en in het omzetten van de strategie in bruikbare maatregelen.”

Geef jezelf ruimte om na te denken over de toekomst

Tijd is een schaars goed en kan maar één keer besteed worden. Operationele taken vragen vaak zoveel aandacht dat het ontwikkelen van een innovatiestrategie elke keer wordt vooruit geschoven in agenda’s. Kijk met Realdolmen als partner wat u meer en beter kan als u zich om iets anders geen zorgen meer hoeft te maken.

CoverNL.PNGLees er alles over in ons nieuwe SimplICiTy magazine, hieronder te downloaden.

In deze reeks verschenen ook volgende blogs:

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons