information management

Information Management

Vandaag leven we in een digitale wereld, waar we informatie ontvangen in allerlei formaten, via verschillende kanalen. Het afhandelen van papieren inkomende communicatie is tijdrovend, inefficiënt, onveilig en het is erg moeilijk om de verschillende (handmatige) stromen in de gaten te houden. Daarenboven moet informatie 24/7 beschikbaar, toegankelijk en deelbaar zijn, op een veilige manier. De informatie moet vlot meegaan in allerhande workflows waarbij soms validatie of digitale ondertekening komt kijken, dit alles liefst platformonafhankelijk. Ook naar klanten toe is een uniforme werkwijze nodig bij het verspreiden van informatie zodat de bedrijfsidentiteit te allen tijde consistent is.

In de nieuwe hybride werkcontext is goed informatiemanagement nog belangrijker geworden. Inetum-Realdolmen staat klaar om al uw uitdagingen hieromtrent te beantwoorden. Door onze kennis in zowat elk technologisch domein verliezen we het totaalplaatje nooit uit het oog. Onze experten nemen uw specifieke situatie onder de loep, stellen een traject voor dat u in staat stelt om een duidelijk informatiemanagement ecosysteem te implementeren en voeren dit pragmatisch voor u uit.

information management

Digitalisatie

De digitale verwerking van informatie en documenten helpt u tijd en archiefruimte besparen en verbetert de informatiestromen.

Verhoogde efficiëntie

Automatiseer tijdrovende en manuele processen om zo meer tijd en middelen vrij te maken voor activiteiten met een grotere toegevoegde waarde. Door al die processen waar informatie aan te pas komt samen te brengen in een coherent ecosysteem, kan u ze veel eenvoudiger beheren, updaten en verbeteren.

Betere klantenervaringen

Gepersonaliseerde en verbeterde communicatie naar uw klanten zorgt voor een ervaring die kan tippen aan de hoge standaarden van vandaag.

Betere werknemerservaringen

Door de samenwerking tussen collega’s en tussen teams te versterken en door ervoor te zorgen dat alle benodigde info makkelijk vindbaar is, krijgt het engagement van medewerkers een merkbare boost.

Overzicht van onze oplossingen

Elektronisch documentenbeheer

 • Opslag van documenten
 • Documentmanipulatie, incl. metadatabeheer
 • Structurering van documenten
 • Navigatie- en zoekdiensten

Identificatie- en handtekeningdiensten

 • Digitale handtekening
 • Authenticatiediensten
 • Autorisatiediensten (rechtenbeheer)

Kennisbeheer

 • Structurering van informatiestromen
 • Beleid voor informatiebeheer
 • Architectuur van digitale informatieoplossingen
 • Integratie in bedrijfsprocessen

Inbound management

 • OCRing, ICRing van documenten
 • Beheer van inkomende e-mail
 • Informatie feeds & inkomende interfaces

Diensten voor samenwerking

 • Samenwerking in teams
 • Chatten en vergaderen
 • Digitale informatie-uitwisseling

Verwerkingsdiensten

 • Workflows
 • Virtuele agenten
 • Web- & REST-diensten
 • Event-gebaseerde verwerkingsdiensten

Case management

 • To do's & checklists
 • Case-gebaseerde administratie

Output management

 • Voorbereiding en productie van documenten
 • Samenstelling van documenten
 • Uitgaande distributie
 • Uitgaande interfaces

Contentmanagement & publicatie

 • Beheer content op intranet/extranet/website
 • Productie en publicatie van inhoud

Archivering

 • Langdurig bewaren en makkelijk terugvinden
 • Documentbeheer op bedrijfsniveau

Alles in het teken van uw digitale flow

Om in beweging te blijven en zo een veerkrachtig antwoord te bieden op de steeds veranderende noden van uw klanten, is het belangrijk om te streven naar een continuüm van activiteiten. U moet bezig zijn met het operationele van vandaag én het experimenteren met morgen. Die oneindige beweging noemen wij een digitale flow. Om die beweging in gang te houden, hebben we verschillende formules:

Inspiratie

Vanuit uw strategie inspireren we u met mogelijke oplossingen die volledig zijn toegespitst op uw context en te behalen doelstellingen.

Projecten

We integreren uw strategie in uw dagelijkse werking.

Outsourcing

Laat de verantwoordelijkheid van uw operationele activiteiten aan ons over.

Optimalisatie

We brengen uw processen of activiteiten naar een volgend niveau.

Graag meer info of heeft u vragen? Onze experts staan voor u klaar!