User Adoption
Van gebruikersfrustratie naar gebruikersenthousiasme

User Adoption

Van gebruikersfrustratie naar gebruikersenthousiasme

Het slagen van een project wordt niet alleen bepaald door een tijdige oplevering en een aantrekkelijk en goedwerkend product. Het optimaal en efficiënt gebruik van de nieuwe oplossing geeft de doorslag. Als de medewerkers de nieuwe oplossing niet of niet efficiënt gebruiken, niet adopteren, is de investering een maat voor niets. Daarom is het belangrijk om medewerkers goed voor te bereiden op de geplande verandering. Zij zijn immers de bepalende factor die zorgt voor een succesverhaal. Om van een succesvolle migratie te kunnen spreken, kan en mag aandacht voor en begeleiding van de gebruiker niet genegeerd worden. Dat is User Adoption.

User Adoption omvat processen die ertoe leiden dat mensen op een efficiënte en effectieve manier gebruik maken van een nieuwe oplossing en daarbij hun oude manier van werken achterwege laten. Het is gericht op verandering van gedrag of gewoonte binnen een professionele context. Via User Adoption worden gebruikers zich bewust dat verandering nodig is. Ze leren de nieuwe hardware of software op de juiste manier gebruiken, ze zijn in staat de praktische vertaling te maken in hun concrete werkomgeving en ze begrijpen dat de oude manier van werken niet langer bijdraagt tot de beoogde veranderingen. Uit de combinatie van bewustwording en aangeleerde vaardigheden groeit een nieuwe houding ten opzichte van de uitvoering van de job waarna de verandering van gedrag slechts een kleine stap is.

Onze aanpak

User Adoption gebeurt niet zomaar. Het is een proces dat tijd en moeite kost en dat uit verschillende stappen en iteraties bestaat. Om dit proces in goede banen te leiden heeft Realdolmen een User Adoption Framework uitgetekend, dat gebaseerd is op de “User Adoption Strategies“ van Michael Sampson.

Het volledige framework bestaat uit vier verschillende stappen:

fig_07.png

Iedere stap bestaat uit een aantal opties die volgens het projecttype, het doelpubliek, de omvang, en de bedrijfscultuur gecombineerd kunnen worden.

Kort samengevat:

  • Winning attention: hoe zorgen we ervoor dat de eindgebruiker zich bewust is van de geplande wijziging? Waar kunnen we het belang aantonen voor zijn werksituatie?
  • Cultivating basic concepts: hoe zorgen we ervoor dat de eindgebruiker de basis-functionaliteiten van de nieuwe oplossing kent? Hoe vindt de eindgebruiker zijn weg binnen de nieuwe oplossing?
  • Enlivening applicability: hoe past de nieuwe manier van werken binnen de specifieke situatie van een persoon of team? Hoe zal de eindgebruiker zijn werk uitvoeren binnen de nieuwe oplossing?
  • Making it real: in de laatste fase zorgen we ervoor dat de oude manier van werken ook effectief de “oude” manier wordt. De eventuele data zijn overgezet, de werkwijze van het team/individu wordt vastgelegd…

Realdolmen beschikt over de nodige expertise om u in iedere stap van User Adoption te begeleiden en het User Adoption-plan samen te stellen. Ook de uitvoering van het User Adoption-plan kunt u volledig of gedeeltelijk aan een ervaren User Adoption-specialist van Realdolmen toevertrouwen. Download hieronder onze flyer voor meer informatie.

Michèle Croes

Een goede begeleiding is een must. We zijn er ons van bewust dat het hier om een grote verandering gaat. Er komt veel meer bij kijken dan enkel de implementatie van een nieuwe applicatie. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een nieuwe manier van werken, en dat heeft uiteraard zijn tijd nodig.

Michèle Croes | Managementassistente van de directie bij Waterwegen en Zeekanaal NV
Gerelateerde case studies
Gerelateerde downloads