Change Management voor een succesvol User Adoption
Verandering in goede banen geleid

Change Management voor een succesvol User Adoption

Verandering in goede banen geleid

Vaak bereiken organisaties onvoldoende ‘return on investment’ bij nieuwe projecten en belangrijke veranderingen. Niet omdat de uiteindelijke oplossing niet goed is, maar wel omdat de verandering niet wordt gedragen door de medewerkers waarvoor ze initieel bedoeld is. Change Management kan daar een ommekeer in brengen.

Om belangrijke wijzigingen in uw organisatie zo vlot en soepel mogelijk te laten gebeuren, is het belangrijk om naast het operationele of technische aspect van een project ook stil te staan bij het veranderingsproces zelf. Door mensen de ruimte te geven om te veranderen, verhoogt u de kansen op het welslagen van een verandering aanzienlijk. Het succes van een verandering hangt immers grotendeels af van de mate waarin iedereen mee is. Of het nu gaat over het invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen, functiewijzigingen, een reorganisatie of fusie, de invoering van een nieuwe ICT-applicatie of nieuwe hardware, … Change Management vormt een essentiële bouwsteen om het succes van een verandering veilig te stellen.

Onze aanpak

U kunt bij Realdolmen terecht voor alle onderdelen van Change Management. Onze aanpak is gebaseerd op het ADKAR®-model van Prosci®. Deze aanpak richt zich op de vijf fasen binnen een verandertraject:

Adkar
  • Awareness: het begrijpen waarom een bepaalde verandering noodzakelijk is.
  • Desire: de wil om de verandering te ondersteunen en te doorlopen.
  • Knowledge: de nodige kennis verwerven om te weten hoe de verandering te doorlopen.
  • Ability: in staat zijn om de verworven kennis in de praktijk te brengen.
  • Reinforcement: het verankeren van de verandering en omzetten naar nieuwe gewoonten.

Via een eerste intake-opdracht wordt de verandering in kaart gebracht, de veranderingsbereidheid en –kracht van uw organisatie geanalyseerd, een veranderingsstrategie bepaald om uiteindelijk te komen tot een high-level Change Management Plan. In latere fasen wordt dit plan verder uitgewerkt, gedetailleerd en aangepast en worden de concrete interventies voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.

fig_05.png

Hebt u ondersteuning of coaching nodig voor uw eigen Change Managers zodat zij hun rol nog beter kunnen opnemen, dan kunt u hiervoor steeds bij Realdolmen terecht. Kan niemand binnen uw organisatie deze rol opnemen, dan stellen we graag zelf een Change Manager ter beschikking. Hij of zij zal samen met de tot “Change Agents” aangeduide medewerkers uit uw organisatie de verandering begeleiden.

Michèle Croes

Een goede begeleiding is een must. We zijn er ons van bewust dat het hier om een grote verandering gaat. Er komt veel meer bij kijken dan enkel de implementatie van een nieuwe applicatie. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een nieuwe manier van werken, en dat heeft uiteraard zijn tijd nodig.

Michèle Croes | Managementassistente van de directie bij Waterwegen en Zeekanaal NV
Gerelateerde downloads