Digitaal mobiel kantoor

Digitaal mobiel kantoor

Engaged workplace
Digitaal mobiel kantoor

Het digitaal mobiel kantoor is onderdeel van Realdolmens Engaged Workplace offering.

Werknemers willen vandaag overal en altijd toegang tot bedrijfsapplicaties en -gegevens via allerlei verschillende devices. Werken doet u niet meer alleen op kantoor. Het grootste voordeel van deze flexibiliteit is een verhoogde efficiëntie aangezien medewerkers hun job kunnen uitoefenen op de voor hen meest geschikte plaats. Tegelijk brengt deze nieuwe mobiele manier van werken wel enkele uitdagingen met zich mee. Realdolmen biedt hiervoor de nodige oplossingen.

Uitdagingen

  • Veel applicaties zijn al getransformeerd naar web- (SaaS) en mobiele toepassingen, maar toch zijn er nog een hele reeks “legacy” x86-applicaties die ondersteuning vragen.
  • De toegang tot gedeelde en persoonlijke data is moeilijker geworden omdat de fileserver waarop alle bestanden staan, enkel intern beschikbaar is.
  • Een gefragmenteerd devices-landschap maakt ondersteuning moeilijker. Bovendien willen eindgebruikers steeds vaker hun eigen toestellen gebruiken.

Oplossingen

Integratie van legacy-applicaties

Traditionele application-delivery-diensten bieden niet altijd de flexibiliteit of gebruikerservaring die mobiele werknemers wensen. Het gebruik van bestaande clouddiensten is mogelijk een oplossing voor dit probleem. Maar helaas zijn er altijd legacyapplicaties die on-premise moeten staan en extern moeten worden aangeboden. Realdolmen zorgt voor de nodige services om op een veilige manier uw eindgebruikers toegang te geven tot al uw applicaties. We bieden deze services zowel in het kader
van een specifiek project als in het kader van een outsourcingactiviteit.

NetScaler | Remote Desktop Services | XenApp Express | Windows | Store for Business | Azure App Proxy | Microsoft Intune

Mobiele persoonlijke gegevens

Omdat steeds meer medewerkers niet meer enkel op kantoor werken, is de toegang tot gedeelde en persoonlijke data moeilijker te organiseren. De fileserver waarop alle bestanden staan, is immers enkel intern beschikbaar. Realdolmen biedt oplossingen om uw medewerkers vanop eender welke locatie toegang te verlenen tot hun gegevens.

OneDrive for Business | Microsoft Office | Office Mobile Apps

Optimalisatie end-user devices

Organisaties staan vandaag voor een dilemma. Enerzijds willen ze gestandaardiseerde toestellen met daarop de ‘goedgekeurde’ software volgens de ICT-behoeften van het bedrijf. Anderzijds willen werknemers die privé de beste en nieuwste technologie gebruiken, deze tools ook op het werk kunnen gebruiken. Bovendien is dit niet meer alleen de vraag van kenniswerkers zoals enkele jaren geleden, maar een vraag van de meerderheid van de werknemers. De snelheid waarmee ontwikkelingen doorbreken, is verbazingwekkend en verandert de manier waarop we communiceren,
werken én zelfs onze eigenlijke werkomgeving. Vandaag zijn we niet meer strikt gebonden aan kantoorgebouwen, kantoorconnectiviteit en zakelijke apparaten en diensten. We werken met verschillende soorten connectiviteit ‘any place, ‘any time’ op ‘any device’.

Windows 10

mobielkantoor.png

Hoe gidst Realdolmen u naar een succesvol ‘Digitaal Mobiel Kantoor’?

Om te verzekeren dat uw ‘Digitaal Mobiel Kantoor’ in lijn ligt met uw business- en gebruikerseisen biedt Realdolmen een assessment aan. Samen met u evalueren we uw bestaande IT-omgeving en noden. Op  basis van deze informatie krijgt u een duidelijk zicht op wat een digitaal mobiel kantoor voor uw organisatie kan betekenen en welke uitdagingen u specifiek mag verwachten.

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons