factory

Smart Industry

Industry 4.0 of Smart Industry wordt vaak opgevat als een verzameling innovatieve technologieën rond digitalisering, AI en IoT, ten dienste van een efficiëntere en meer flexibele productie. Voor Inetum-Realdolmen is het echter meer dan een containerbegrip. Wij willen de echte uitdagingen van onze industriële klanten aanpakken. Hierbij is technologie een middel om een antwoord te formuleren op die uitdagingen, geen doel op zich. De meeste cases zijn vandaag sterk data gedreven. Connectiviteit is daarbij het uitgangspunt, terwijl er ook cognitieve elementen nodig zijn. Het volstaat niet om enkel sensoren te installeren, enkel data te capteren of uit het niets een analyse op te starten. Alle stakeholders aan tafel brengen en samen een roadmap opstellen, met het oog op meerwaarde op lange termijn: dat is de ultieme hefboom.

We doen dit vanuit onze Postive Digital Flow visie en niet vanuit ad hoc innovatie: stap voor stap nemen we onze klanten mee in deze reis naar een factory of the future.

factory

Ga voor Operational Excellence

Door nieuwe technologie te verweven in een productieproces, kan er efficiënter en effectiever geproduceerd worden. Kosten dalen, de kwaliteit van de afgeleverde producten stijgt en waste wordt teruggedrongen. Eindproducten rollen sneller van de band en diezelfde band ligt minder vaak stil.

Zet automatisatie in als extra werkkracht

Momenteel zijn er niet genoeg ervaren ingenieurs op de arbeidsmarkt om aan de hoge vraag te voldoen. Automatisatie is noodzakelijk om deze kloof te dichten. Zo kan Virtual/Augmented Reality een junior profiel bijstaan door hem stap voor stap mee te nemen doorheen een bepaalde procedure.

Ga voor digitale acceleratie

Technologie heeft een permanente plaats aan de businesstafel verovert. Elk aspect van een organisatie zal op termijn starten aan z’n eigen digitale transformatie. Digital operational excellence gaat verder dan het optimaliseren van aparte productielijnen, het gaat om het adopteren van een digitale attitude doorheen de gehele organisatie. Bouw bijvoorbeeld een digital twin voor processen. Het is een digitale kopie waarin de machines, besturingen, workflows en systemen van een bedrijf worden nagebootst. Ga nog verder met een digital thread, een digitaal verslag van een product of systeem, van de creatie tot de stopzetting ervan.

Laat u begeleiden doorheen het ganse traject

Zo’n reis naar een toekomstbestendige fabriek bevat heel wat technologische uitdagingen. Zowel de IT infrastructuur, de netwerken, het datamanagement en de securitymaatregelen moeten herbekeken worden. Wij kunnen samen met u dit gehele traject uitdenken, uitvoeren en achteraf onderhouden.

We bekijken uw bestaande processen, zoeken uit welke data beschikbaar is en welke relevant kan zijn in uw bedrijfscontext. We bouwen een platform om de data beschikbaar te stellen en bekijken van in het begin welke securitymaatregelen nodig zijn. Alles steeds op maat en in samenwerking met ons ecosysteem van partners.

We denken met u mee, samen met onze klanten opereren en optimaliseren we continu het operationele IT gedeelte, zodat er telkens weer nieuwe middelen kunnen vrijkomen om te innoveren voor de toekomst en deze opnieuw te integreren in de dagelijkse werking. Simultaan werken we aan vandaag én morgen.

Hoe kunnen wij u helpen? Aan de slag met de verschillende bouwblokken:

Factory of the future roadmap

We vertalen uw businessstrategie in een digitale strategie. Deze concretiseren we in een duurzaam veranderingstraject met behapbare stappen.

Factory IT modernization

Uw business heeft nood aan snelheid en flexibiliteit. Verhoog deze door de modernisatie van uw IT-landschap, zowel op het vlak van applicaties als infrastructuur.

Meer info

Industry IoT platform

Bouw het fundament voor een data gedreven organisatie: een Smart Data platform.

Meer info

Connected factory

Werk intensiever samen met o.a. leveranciers en klanten door een uitbreiding van uw digitaal ecosysteem. Krijg daarnaast veel meer inzichten door het verbinden van alle datapunten in uw productieomgeving.

Digital Twin

Maak gebruik van een digitale kopie om o.a. design reviews, simulaties, opleidingen en experimenten in onveilige ruimtes te ondersteunen en/of uit te voeren.

Meer info

Digital workforce

Maak gebruik van interfaces tussen medewerkers en machines om sleutelprocessen te stroomlijnen.

Predictive factory operations

Maak productieprocessen voorspelbaar door gebruik te maken van AI, Machine Learning, sensoren, Computer Vision, …

Extra stukken van de puzzel

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in