innovation services

FabLab Innovation Services

Blijf future fit met de Innovation Workshop

Innovatie is vandaag zowat het meest populaire buzzword en wordt regelmatig naar voor geschoven als heilige graal. Er wordt zo vaak op gehamerd dat de nervositeit kan toeslaan, wat moet u er mee en waar zit de toegevoegde waarde voor uw bedrijf precies?

Met de Innovation Workshop bouwen we de brug van abstract naar concreet. We reiken een spreekbuis aan voor alles wat met innovatie te maken heeft. We informeren en inspireren rond innovatie met een focus op de ontwikkelingen binnen uw sector. We duiken in uw ecosysteem om mogelijkheden te spotten en deze uit te werken tot waardevolle ideeën. Deze nemen we onder de loep en zo verzamelen we inzichten rond haalbaarheid, kosten en planning.

FabLab Innovation Services

Technologie als antwoord

We zijn ervan overtuigd dat elke lange termijn strategie kan ondersteund worden door technologie. Actief een wereld omarmen waarin een digitale denkwijze naadloos geïntegreerd is en een ingesteldheid wordt die we allemaal delen. Telkens je te maken krijgt met een probleem, ook de reflectie maken hoe technologie kan helpen om de oplossing te vinden.

Sommige organisaties starten zonder omkijken het ene initiatief na het andere op; andere organisaties raken verlamd door de onzekerheid waar ze voor staan en ondernemen niets. Hoe kun je je beslissingen, om wel of niet te investeren, aftoetsen?

Op weg naar een succesvolle innovatie implementatie

We ontwikkelden een traject om zo’n beslissingen te bestuderen, analyseren en evalueren. De uitkomst is een duidelijke Innovation Roadmap met concrete inzichten, uitvoerbare mogelijkheden en afgewogen next steps. We gaan doordacht aan de slag, rekening houdend met de context waarin u opereert.

Steps towards success

In de eerste stap, de inspire fase, wisselen we domein- en technologiekennis uit. Hierbij betrekken we alle stakeholders en houden rekening met uw strategie en businessnoden. Innovatie experten van Realdolmen verschaffen inzichten aangaande relevante innovatieve technologieën zoals Internet of Things, Chatbot, Blockchain, AR/VR, … . Uw belangrijkste stakeholders zetten op hun beurt uw visie en openliggende uitdagingen uiteen om zo samen raakpunten te definiëren.

Die mogelijke opportuniteiten worden tijdens de ideation fase omgezet in ideeën. Op basis van vooraf bepaalde criteria en prioriteiten worden enkele uitgekozen om verder uit te werken. Een idee wordt afgetoetst door het verder uit te werken als prototype tijdens de validation fase. Dit prototype wordt gepresenteerd aan betrokken persona en hun reactie wordt gebruikt om het geheel verder bij te sturen.

Het resultaat is een uitgewerkt idee, met inzichten op verschillende vlakken. Dat idee kan verder vorm krijgen, opgenomen worden in een roadmap of afgevoerd met duidelijke redenen. Dit gehele pad werd uitgewerkt op basis van de design thinking methodiek. Op maat van uw uitdaging tekenen we een methode uit met een reeks tools en technieken, geselecteerd om het geheel te doen slagen.

Intensiteit op maat

Elk innovatietraject dat we zo uitvoeren, is op maat van de klant. Wil u enkel eens proeven van de mogelijke opportuniteiten of werkt u liefst verschillende prototypes uit? De intensiteit wordt volledig door u bepaald. Als richtlijn werkten we zelf drie modules uit die, zoals de namen doen vermoeden, opbouwend zijn in hun intensiteit. Alle drie bevatten ze de segmenten inspire, ideation en implementation maar de accenten liggen anders.

De modules

Spark

Spark

Inspire me

Legt de focus op het inspireren en het bepalen van een aantal mogelijke ideeën zonder deze verder in detail uit te werken tot diepgaande prototypes. Het schept duidelijkheid in de oeverloze poel van technologische mogelijkheden en u kan inschatten wat deze voor u kunnen betekenen.

Flame

Flame

Spot an opportunity

Bouwt verder op Spark waarbij wel de nodige tijd wordt genomen om een prototype uit te werken en te testen. U weet welke kant u op wil en bent benieuwd om uw ideeën af te toetsen. Een plan van aanpak krijgt vorm.

Fire

Fire

Tackle a bigger challenge

Biedt ruimte om een grotere uitdaging aan te pakken. We gaan aan de slag met meerdere samenhangende ideeën en leveren een storyboard met uitgewerkte prototypes die geen geheimen meer hebben op het vlak van haalbaarheid. Het is de volledige voorbereiding voor een groter innovatie project. U hebt alles in handen om succesvol aan de slag te gaan.

inspiration

Non-stop inspiratie

Technologie is continu in beweging. Hiervan op de hoogte zijn en blijven is cruciaal om de opgebouwde voorsprong niet kwijt te spelen.

Juist om die reden kan u ervoor kiezen om een innovatietraject niet gewoon te laten eindigen. We bieden lange termijn ondersteuning onder de vorm van een subscription. Zo kan u beroep doen op een waaier aan up-to-date innovation deep dive sessions om je verder onder te dompelen in een welbepaalde technologie.

Daarnaast zetten we in op een levende community. We zorgen ervoor dat u regelmatig experten kan ontmoeten op bijvoorbeeld onze maandelijkse ‘Innovation Thursday’. Daar spreken we over actuele ontwikkelingen en wisselen we kennis uit.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in