solar panels

Smart Energy & Utility

In deze snel veranderende wereld worden bedrijven uitgedaagd om zich aan te passen aan de continue digitale flow; een flow die nieuwe economische, administratieve en sociale kansen creëert. Om het maximum te halen uit deze positieve digitale flow moet u uw activiteiten afstemmen op belangrijke versnellers zoals toekomstbestendige ICT, tevreden werknemers, klantgerichtheid, innovatie op het gebied van producten en diensten en uitmuntendheid binnen uw sector.

Door de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende uitdagingen, zoals de vraag naar duurzame energie en de schaarste van de hulpbronnen, is de transformatie van de energie- en nutsbedrijvensector niet meer te stoppen. Elke schakel in de waardeketen zal hiervan de impact ondervinden, voor zover dit nu nog niet het geval is. De vereisten van de energietransitie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de decentralisering van het productieproces en de uitrol van lokale netwerken die hergebruik van hulpbronnen en circulaire economieën ondersteunen, de enorme mogelijkheden die gepaard gaan met de penetratie van digitale technologie ... Het is tijd om af te stappen van de ‘traditionele’ aanpak en het 'slimme' domein te betreden. Ontwikkel B2B-, B2C- en zelfs B2T-diensten op basis van slim gegevensbeheer om tegemoet te komen aan nieuwe toepassingen (elektrische auto's, slimme gebouwen, prosumenten enzovoort) en aan de verwachtingen van de consument, en tegelijk de rekening van uw klanten te optimaliseren.

De voordelen van een slimme aanpak

Klaar zijn voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

• Efficiëntere distributienetwerken
• Beter opgewassen tegen nieuwe marktspelers
• Een groene(re) aanpak
• Een gemoderniseerde set applicaties
Meer waarde creëren

Meer waarde creëren

• Efficiëntere productie
• Beter gebruik van bedrijfsmiddelen
• Lagere kosten voor klanten en prosumenten
• Slimme netten bouwen
Voorspellen

Voorspellen

• Interconnectiviteit
• Interoperabiliteit
• Een volledig overzicht van wat er geproduceerd wordt
• Afstemming van vraag en aanbod
• Voorspellend onderhoud

Alle technologische puzzelstukjes die u nodig hebt

Slimmer worden kan op verschillende domeinen, elk met hun eigen technologische puzzelstukjes. De meeste waarde wordt gegenereerd bij een algemene implementatie maar een dergelijke ommezwaai vergt tijd. Elk stukje heeft waarde op zich.

Exploratie – Productie – Generatie

 • Digital Twin: een digitale reflectie bouwen van een fysiek product of proces op basis van reële gegevens. Meer info
 • Energy Assets Management
 • Voorspellend onderhoud: voorkom downtime door het voorspellen van de onderhoudsbehoeften
   

Transport – Transmissie – Raffinage – Behandeling – Distributie

 • Field Services: de juiste mensen en tools om fysieke assets te onderhouden
 • Slimme netten & EMS: een net dat vraag en aanbod automatisch op elkaar afstemt
 • eMobility-diensten: het gebruik van elektrische auto 's voor slimme energieopslag, -distributie en slim gebruik van energie
   

Retail – Diensten – Handel

 • Digital Journey: digitale ervaringen opbouwen voor klanten
 • Meter-to-cash: beter verbruiken, minder betalen
 • Slimme energiediensten: realtime informatie over verbruik
   

IT-infrastructuur & support

Een adequate en veilige IT-infrastructuur is essentieel.

Samen op pad

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften en doelstellingen. Samen kunnen we uw behoeften vertalen naar een digitale roadmap om digitale continuïteit te bieden voor productie, transmissie, distributie, detailhandel, verkoop en diensten. We raden aan om te beginnen met een businesscase om de waarde van een slimme energie- en nutsbedrijvenvisie aan te tonen. Klein beginnen om daarna op te schalen. Wij zijn een betrouwbare 'glocale' adviseur die u bij elke stap kan begeleiden, hoe ver u ook staat. Uw architectuur voorbereiden, alle losse eindjes integreren, verschillende inzichten met elkaar verbinden... Onze experts kennen de sector door en door en zijn vertrouwd met de grote uitdagingen die zich aandienen. We werken ook samen met partners in ecosystemen om u alle mogelijke kennis door te geven.

Wilt u dieper ingaan op dit onderwerp? Bekijk ons webinar.

Onze Innovation Thursday van april draaide om Smart Energy & Utilities. 

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons