Cloud Transformation Journey

Cloud Transformation Journey

Cloud als fundament van uw digitale strategie: hoe begint u eraan?

Voor de meeste ondernemingen is digitalisering tegenwoordig een realiteit, zelfs een noodzaak. Zowat elke organisatie is dan ook stappen aan het zetten op het vlak van digitale diensten, of zou dat toch moeten doen om op termijn relevant te blijven. Cloudtechnologie is één van de aandrijvers van deze Digitale Flow-beweging omdat ze toelaat de focus op de business en businessinnovatie te leggen en de IT-basiscomponenten die daarvoor nodig zijn als een schaalbare dienst af te nemen.

IDC: aangezien tegen 2023 meer dan de helft van de wereldeconomie digitaal zal zijn, zal een nieuw soort onderneming nodig zijn om ten volle te kunnen concurreren en groeien. Er zullen meer dan 500 miljoen digitale apps en diensten worden ontwikkeld en geïmplementeerd met behulp van cloud-native benaderingen – hetzelfde aantal apps dat de afgelopen 40 jaar is ontwikkeld. Deze explosie van nieuwe digitale apps en diensten zal de nieuwe minimum concurrentievereisten in alle sectoren bepalen.

Bij Cloudtransformatie gaat het uiteraard niet enkel over technologie op zich, de technologische component is weliswaar belangrijk, maar eigenlijk gaat het meer over een nieuwe manier van werken die u moet toelaten om uw bedrijf door middel van Cloudtechnologie klaar te stomen voor de digitale wereld.

Als u Cloud als fundament van uw digitale strategie wil inzetten, gaat het niet enkel over het omdenken van IT, maar ook over een businessomwenteling en het maximaliseren van de gemeenschappelijke waarde tussen alle stakeholders en domeinen en het realiseren van digitaal leiderschap.

Digital Leadership

Hetzelfde doen als voorheen, maar dan in de Cloud, daar gaat het dus niet om. Wel dat u tot een organisatie komt waar Cloudarchitectuur en Cloud-best-practices op een maturiteitsgraad komen om een digitaal platform mee te realiseren en duurzame waarde te creëren voor de business.

De doelstellingen die u als bedrijf daarbij vooropstelt, zijn voor ieder bedrijf anders. Voor het ene bedrijf kan het gaan over een wel omlijnde Cloudmigratie als operationele ontzorging voor IT, terwijl een ander bedrijf een Cloud Center of Excellence voor digitale dienstverlening ambieert, een traject dat vanzelfsprekend een andere dynamiek kent en ook andere competenties vereist.

We kennen allemaal de ultieme bedrijfsflexibiliteit en wendbaarheid van bepaalde overheersende digitale molochs, niettemin kan Cloud voor iedere organisatie toegevoegde waarde bieden. Welke horizon u ook voor ogen hebt, het is belangrijk om uw strategie te kiezen in functie van de eigen noden, ambities en uitdagingen.

Uitdagingen en opportuniteiten

De Cloud is voor organisaties een nieuwe omgeving waar veel aspecten anders kunnen en moeten worden opgenomen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Security kan en moet anders bijvoorbeeld, maar ook kostenbeheer en investeringen zijn anders. De snelheid waarmee de Cloudomgeving zich ontwikkelt, vereist bovendien een nieuwe aanpak. Iedere onderneming heeft zijn eigen bedrijvigheden en doelstellingen en moet daarom een evenwichtig plan zien te vinden. Dit maakt de Journey naar de Cloud voor ieder bedrijf ook uniek en de uitdagingen en opportuniteiten divers:

 • Door de druk van de markt moeten nieuwe digitale toepassingen sneller ingezet worden om de digitale business te blijven ondersteunen, maar de IT- en businessorganisatie kunnen niet volgen.
   
 • Dit stelt grote eisen aan een organisatie en bepaalde competenties en profielen worden noodzakelijk om optimaal in te zetten op Digitale Transformatie, maar veel bedrijven worden geconfronteerd met een vaardigheidskloof en een tekort aan beschikbaar talent.
   
 • Heel wat bedrijven beschikken over Intellectual Property die uniek en vaak waardevol is voor de concurrentie (software, contracten, recepten, …) en dus maximaal moet beschermd worden.
   
 • Hetzelfde gaat op voor data van burgers en klanten waarbij GDPR en wetgeving belangrijk is en waarvoor een veilige oplossing moet gezocht worden.
   
 • Andere bedrijven zijn toe aan een vernieuwing, uitbreiding of update van hun datacenter. Het optimaal opvangen van pieken en dalen bij het gebruik van applicaties en infrastructuur en een gerichte schaalbaarheid kan daarbij voor sommige bedrijven resulteren in een significant kostenvoordeel.
   
 • Ook het applicatielandschap stelt heel wat bedrijven voor de nodige uitdagingen. Denk maar aan (legacy) applicaties en IT-systemen die al jaren niet meer up-to-date zijn, en waarbij de zogenaamde ‘technical debt’ een van de grootste struikelblokken vormt voor inzet in de digitale dienstverlening.
   
 • Of applicaties die niet meer ondersteund worden of aan vernieuwing toe zijn, en waarbij zich een Build- of Buy-beslissing opdringt, ook op het vlak van IT-infrastructuur en waarbij de innovatieve diensten van de Cloud een toegevoegde waarde kunnen bieden.
   
 • Er zijn ook organisaties die een ontzorging van IT voor ogen hebben, met een verschuiving van een meer operationele IT-focus naar een betere ondersteuning van de business, door Cloud-managed PaaS – en SaaS-diensten en automatisatie.
   
 • Cloud laat ook toe om LEAN- en Agile practices te adopteren voor businessinnovatie en samenwerking.

Drie instapfases: de juiste stap in de juiste richting

Om u te ondersteunen in de verandering die Cloud betekent voor uw organisatie, hebben we een aanpak gedefinieerd die rekening houdt met uw uitdagingen, noden en context, maar ook met de al genomen stappen met betrekking tot de Cloud. Om te bepalen waar u zich op deze Journey bevindt en wat uw ambitieniveau is, vindt u hieronder een overzicht van de 3 belangrijkste instapfases. 

Herkent u zich in het volgende?

Discover Cloud

 • We hebben interesse in de Cloud, maar zien door het bos de bomen niet.
 • We moeten bepalen hoe we de Cloud inzetten voor de doelstelling en strategie van ons bedrijf en daarmee de belangrijke stakeholders overtuigen.
 • Iedereen gaat naar de Cloud, maar wij hebben toch specifieke applicaties en vereisten waardoor het bij ons extra complex is. Hoe kunnen we dit oplossen? 
 • Onze data bevat gevoelige gegevens, en wij werken met veel persoonlijke data. Kan dit veilig in de Cloud?
 • Wat gaat ons dat kosten?
 • Zijn er mogelijkheden om de Cloud veilig te integreren met onze bestaande IT-omgeving?

Dan is Discover Cloud voor u de juiste stap. We helpen u inzicht te krijgen in de mogelijkheden maar ook in de beperkingen. We maken samen met u uw businesscase voor de Cloud, als antwoord op de vraagstelling naar het waarom. Afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf, zal deze vraag waarschijnlijk een andere invulling krijgen. We geloven er echter in dat het een belangrijke eerste strategische stap is om een duidelijke ambitie en strategie te hebben. Te beseffen wat de impact is en te weten wat de stappen ernaartoe zijn. Vervolgens kunt u in de volgende fases incrementele, meer technische, doelstellingen instellen om uw ambitie te bereiken. 

Enable Cloud

 • We hebben veel applicaties. Maar welke migratiestrategie gebruiken we voor welke workload (applicaties, infrastructuur en data)?  
 • Wat zijn de fundamentele bouwblokken van een Cloud-platform
 • Hoe pakken we een migratie naar de Cloud op een agile manier aan?
 • Wat zijn interessante cases voor ons?

Dan is Enable Cloud voor u de juiste stap. We zoeken samen uit hoe we Cloud een (door-)start kunnen geven op maat van uw organisatie. Cloudadoptie is een verandering die een duidelijk plan nodig heeft dat oplossingen op korte en langere termijn vindt en ervoor zorgt dat de juiste stappen worden gezet om als de organisatie de Cloudverandering aan te gaan.

Accelerate Cloud

 • We hebben al geëxperimenteerd met de Cloud en willen starten. Maar waar beginnen we?
 • We zoeken een oplossing voor de technische en organisatorische uitdagingen in de Cloud.

Dan is Accelerate Cloud voor u de juiste stap. We zorgen ervoor dat de professionaliteit van de organisatie op het vlak van Cloudarchitectuur en Cloudmanagement er bij u komt.

Onze aanpak

Bij Realdolmen zijn we ons bewust van de uiteenlopende uitdagingen die een Cloud Transformation Journey met zich meebrengt. We hebben de kennis en expertise in huis om u in een succesvolle start van uw Journey te adviseren en te begeleiden en ook de verdere uitbouw van uw transformatie te helpen realiseren. End-to-end, ongeacht uw huidige maturiteitsniveau en in functie van uw ambitie.

Het verzamelen en verwerken van informatie is key in een Cloudtransformatie. We hebben een datagedreven aanpak die uw Cloud Journey betrouwbaar, meetbaar en inzichtelijk maakt. Naast een automatische inventarisatie op basis van tooling, zullen onze specialisten samen met sleutelfiguren uit uw organisatie, zowel uit IT als business, workshops organiseren om op een interactieve manier uw huidige (technische) situatie en businessnoden te analyseren.

We bekijken samen hoe het al dan niet in de Cloud kan gebeuren. We proberen daarbij doorheen aannames te kijken en stellen bepaalde situaties in vraag om zo tot nieuwe inzichten en antwoorden te komen. De Cloud is met andere woorden geen doel op zich, de toegevoegde waarde ervan is dat wel.

In elk van de drie fases gebeurt er een rapportering met vaststellingen, conclusies en aanbevelingen, die u het nodige inzicht verschaft in wat de Cloud voor u kan betekenen en die als basis dient voor uw Cloud-businesscase.

Onze Value-matrix

 

 

 

Onze visie op de Cloud

Het potentieel van de Cloud ligt voor elk bedrijf ergens anders. Geen twee transformaties zijn hetzelfde, want geen twee bedrijven zijn hetzelfde. Het is ook geen een one-size-fits-all aanpak die zomaar van vandaag op morgen gebeurt. Hoewel de Cloud vaak als één technologie wordt gezien, komt ze eigenlijk in vele vormen voor, met een ecosysteem van diensten. En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het ontdekken van het 'waarom' is daarin zeer belangrijk. 

Bent u er klaar voor?

Wilt u samen met onze experts ontdekken wat de mogelijkheden van de Cloud voor uw organisatie zijn, neem dan zeker contact met ons op.