fast

Hoe snelle feedback loops zorgen voor meer flexibiliteit in een continu veranderende wereld

20 mei 2021

BizDevOps
Business Agility

Om goede en business ondersteunende software te bouwen, is er vandaag een gezonde portie wendbaarheid nodig. Noden en technologie evolueren zo snel dat een goed idee van gisteren vandaag alle relevantie kan verloren zijn. Een agile manier van ontwikkelen dringt zich op, maar heeft in een niet-agile organisatie geen enkele kans op slagen. Hoe past u zich als organisatie continu aan, zodat u waardevolle diensten en producten kan blijven leveren aan klanten en eindgebruikers? Optimaliseer de manier waarop ideeën worden omgezet in businesswaarde, op een pragmatische manier. U leest er alles over in onze komende BizDevOps blogreeks.

Een digitale versnelling hoger

De coronacrisis zorgde ervoor dat een digitale transformatie van 2 jaar opeens in 2 maanden plaatsvond. Satya Nadella, CEO van Microsoft, overdreef niet toen hij dat vorig jaar al zei. Het digitale aspect in ons leven, zowel professioneel als privé, kent een ongeziene omvang. Zo’n razendsnelle evolutie vraagt om een flexibele houding, van ons als persoon maar ook van elke organisatie. Producten en services, bestaand of nieuw, moeten ingepast worden in die nieuwe digitale realiteit. Technologie is hierbij een strategische verschilmaker. Klanten en eindgebruikers verwachten immers een naadloze ervaring, volledig afgestemd op hun noden en wensen. De kwaliteit van de technologie is dus van groot belang.

De snelheid waaraan organisaties beslissingen moeten nemen, zorgt ervoor dat er niet altijd tijd is om gekozen oplossingen gedetailleerd te plannen en dan uit te voeren. Er is nood aan kortere cycli van productontwikkeling (of serviceontwikkeling) waarbij een organisatie snel iets op de markt kan brengen zodat het bij ingebruikname niet moet vaststellen dat de vraag intussen al is veranderd. Daarbij is het ook interessant om te meten of deze ‘output’ ook de nodige ‘outcome’ (= waarde) heeft gerealiseerd voor haar interne en externe klanten. De focus op het realiseren van waarde voor eindgebruikers in een iteratieve en geprioriteerde aanpak is wat wij graag ‘business agility’ noemen.
 

Van idee naar waarde met een end-to-end flow

Na het lezen van de vorige alinea komen, terecht, de vragen: ‘Met welke diensten en producten moet mijn organisatie bezig zijn om meerwaarde te kunnen creëren?’ en ‘Hoe kan ik deze meerwaarde zo snel als mogelijk realiseren in een complexe en voortdurend veranderende omgeving?'. De koppeling tussen technologie en business moet continu gerealiseerd en versterkt worden, op een kwalitatieve manier. Dit kan enkel gerealiseerd worden door de volledige flow van idee tot waarde onder de loep te nemen. Een ideale flow faciliteert een waarde gedreven, iteratieve en incrementele aanpak en laat de organisatie toe de vruchten van deze aanpak te plukken. Snelheid in één silo wordt bijvoorbeeld tenietgedaan als het volledige proces hier niet op afgestemd is. Er zijn verschillende modellen om de dynamieken achter zo’n end-to-end waarde creatie flow te visualiseren en vorm te geven. Onderstaande visualisatie combineert inzichten uit User Experience Design, Lean Kanban en Agile.

 

 

 

Feedback loops als ingebouwde reality checks

Zo’n end-to-end flow is geen lineair proces, wel een continue loop voor iedereen die betrokken is. De voortdurende interacties en feedback loops in het proces, laten toe een flexibele scope te realiseren en aan de juiste dingen op het juiste moment te werken.

De trigger om zo’n flow in gang te zetten zijn vaak geobserveerde veranderingen, nieuwe ideeën of noden, gelinkt aan de visie en strategie van de organisatie. Deze gaan we onderzoeken, we bedenken er verschillende oplossingen voor en uiteindelijk worden er één of meerdere opties (‘antwoorden op het geobserveerde’) gekozen en uitgevoerd. We hebben echter nood aan data en informatie om te kunnen weten of onze acties het verwachte resultaat hebben of niet. We moeten ons dus afvragen of de softwareproductie effectief resulteert in de verwachte business outcome. Dit gaat dan zowel over informatie afkomstig van klanten als over informatie over wijzigingen in interne processen.

Eén van de meest impactvolle feedback loops is dan ook degene na het opleveren van een stukje werkende software (van deliver terug naar discover). Het idee werd in de praktijk gebracht, wat heb je daarvan geleerd? Moet er iets bijgestuurd worden? De constante flow van feedback zorgt ervoor dat er meer technische en business kennis in de loop terecht komt. Zo worden risico’s verkleind om de kans op succes te vergroten.

Ontdek het volledige verhaal

We nemen u de komende tijd mee doorheen een blogreeks rond onze BizDevOps visie. We zijn ervan overtuigd dat elke organisatie baat heeft bij bedrijfsflexibiliteit (Business Agility) om uit te blinken in de markt. Dit wordt bereikt door de manier waarop ideeën worden omgezet in businesswaarde te optimaliseren, op een pragmatische manier. Feedback loops zijn een belangrijk onderdeel van een agile ontwikkelproces. Er zijn ook nog andere types van informatie die u kunnen helpen om snel in te spelen op veranderende omstandigheden, deze bespreken we in de komende blogs:

Over BizDevOps

We zijn ervan overtuigd dat elke organisatie baat heeft bij bedrijfsflexibiliteit (Business Agility) om uit te blinken in de markt.

    Ontdek alle blogs
    Lees meer

    Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox