Go2Cloud

Go2Cloud

Realiseer uw digitaal transformatieverhaal met de Cloud

In een wereld van ongekende marktdisruptie is Digitale Transformatie - of zoals wij het graag een stap verder nemen Digital Flow - niet zomaar een modewoord. Het is een sleutelvoorwaarde voor wie businessmodellen wil exploreren en vernieuwen om de concurrentie voor te blijven. Cloud computing is een belangrijke enabler om deze transformatie te versnellen, omdat het zorgt voor de nodige wendbaarheid, schaalbaarheid en snelheid die nodig is om te slagen in het snel veranderende bedrijfsklimaat van vandaag. En het belang van de Cloud als katalysator voor Digitale Transformatie neemt alleen maar toe. Cloud maakt de weg vrij voor bedrijfsinnovatie en geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie, cognitieve diensten, Internet of Things, big data analytics, machine learning, augmented reality, chatbots en blockchain. De Cloud moet daarom worden beschouwd als een middel om een doel te bereiken, niet als een doel op zich.

Gartner: moderne bedrijven zijn in grote mate afhankelijk van technologie voor hun competitieve bedrijfsvoering en klantervaringen; en de meeste technologische innovaties zijn ondertussen naar de Cloud verschoven. Er zijn maar weinig organisaties die in staat zullen zijn om nieuwe bedrijfsmodellen of ecosysteemrelaties te implementeren zonder beroep te doen op Clouddiensten. Tegen 2021 zal meer dan 75% van de middelgrote en grote organisaties een Multi-Cloud of hybride ICT-strategie hebben aangenomen. Tegen 2022 zullen publieke Clouddiensten essentieel zijn voor 90% van de bedrijfsinnovatie.

Cloudadoptie is geen one-size-fits-all aanpak die zomaar van vandaag op morgen gebeurt. Hoewel de Cloud vaak als één technologie wordt gezien, komt hij in vele vormen, met een ecosysteem aan diensten, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden.  En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Simpelweg enkele processen verplaatsen naar de Cloud staat niet automatisch garant voor een succesvolle Digitale Transformatie. Om echt van de Cloud te kunnen profiteren, moeten organisaties hun manier van werken veranderen. Het vereist een buy-in van zowel business als IT. De eerste stap is te erkennen dat de overstap naar de Cloud een reis is, een transformationele verandering, geen one-shot.

Bij Realdolmen begrijpen we dat de Cloud en het benutten van het potentieel ervan voor elk bedrijf iets anders kan betekenen. Geen twee transformatieverhalen zijn hetzelfde, want geen twee bedrijven zijn hetzelfde. Sommige bedrijven staan aan het begin, terwijl andere bedrijven mogelijk al helemaal Cloud-native zijn. Daarom is het belangrijk om te weten waar u staat en waar u naartoe wilt.

Het belangrijkste doel is een maximale impact te creëren binnen vooraf bepaalde bedrijfsdoelstellingen en -strategieën en het maximaal beperken van risico's. Daarom geloven we dat we met onze Multi-Cloudbenadering het verschil kunnen maken dankzij een uitgebreide mix van oplossingen en diensten, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Find Your Why

Op zoek naar het waarom

Er zijn veel redenen waarom organisaties overstappen naar de Cloud. Kostenbesparingen en een gunstigere TCO bijvoorbeeld. Maar het voornaamste voordeel ligt in de mogelijkheid om snel de nieuwste technologieën te kunnen toepassen en zo sneller te kunnen inspelen op een veranderend bedrijfs- en marktlandschap. Start dus vanuit een resultaatperspectief en stel uzelf de vraag waarom een Cloud-transformatie voor uw bedrijf noodzakelijk is, zowel op praktisch- als op investeringsniveau. Het zal u inspireren en aanzetten tot actie.

Kostenbesparing en betere TCO

Kostenbesparing en betere TCO
Business Agility

Business Agility
Innovatie

Innovatie
Schaalbaarheid en elasticiteit

Schaalbaarheid en elasticiteit
Uitmuntende ondersteuning voor nieuwe soorten geconnecteerde en datagestuurde oplossingen

Uitmuntende ondersteuning voor nieuwe geconnecteerde en datagestuurde oplossingen
Hoge IT-flexibiliteit met pay-as-you-go-modellen

Hoge IT-flexibiliteit
met pay-as-you-go
modellen
Ontzorging: een shift van operationele focus naar een betere bedrijfsondersteuning

Ontzorging: shift van operationele focus naar een betere bedrijfsondersteuning
Hogere algemene kwaliteit van SLA’s, beveiliging, beschikbaarheid, duurzaamheid

Hogere algemene kwaliteit van
SLA’s, beveiliging, beschikbaarheid, duurzaamheid

Opstap naar maximale bedrijfswaarde en impact

Het meeste uit de Cloud halen, gaat over het vinden van de juiste bedrijfswaarde voor de behoeften van uw bedrijf, maar ook over het omgaan met risico's, nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe beveiligings- en architectuurvereisten, en werken met Cloud Solution Providers (CSP's) in plaats van assets. Aangezien de perimeter van Cloudadoptie specifiek is voor elk bedrijf, zitten er voordelen in alle benaderingen van de Cloud, of de strategie nu Cloud-native, Multi-Cloud of hybride is. In sommige gevallen is Cloudmigratie misschien (nog) niet de beste keuze.

Think Digital Flow

Managementstudies tonen aan dat een van de belangrijkste dilemma’s op C-niveau in business en technologie draait om operationele versus strategische focus, om betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering versus wendbaarheid en innovatie. Een Cloudstrategie, en bij uitbreiding elke digitale strategie, moet beide modi echter op evenwichtige wijze aanpakken. Om die balans te vinden, moet u ogenschijnlijke paradoxen loslaten door een en-en-attitude aan te nemen.

Ons Digital Flow-concept zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te kiezen tussen 'operationele IT' en 'strategische IT', tussen 'ontzorgen' en 'innoveren'. Digital Flow gaat verder dan Digitale Transformatie en draait niet rond één moment van digitalisering of een reeks Digitale Transformatie-projecten. Het gaat erom van digitalisering een hoeksteen te maken voor uw organisatie.

Digital Flow is het perfecte mechanisme om te focussen op het operationele van vandaag én het experimenteren voor de toekomst. Opereren en inspireren en tegelijkertijd de brug slaan van vandaag naar morgen, door continu het bestaande te blijven optimaliseren. Dit maakt nieuwe middelen vrij om te innoveren voor de toekomst. Voor een maximale ROI moet u echter ook morgen met vandaag verbinden door experimenten op te schalen en te integreren in uw dagelijkse werking en businessmodellen.

Ons Cloudwaarde-aanbod

Ons Cloudwaarde-aanbod omvat een end-to-end-aanpak en dito diensten op alle toonaangevende Cloudplatformen, en biedt de begeleiding, kennis en ervaring om het volledige potentieel van uw Cloudtransformatieverhaal te benutten, ongeacht de fase waarin uw bedrijf zich bevindt of de bedrijfswaarde die u wilt bereiken.

Cloud Transformation Journey

De Cloud als de basis van uw digitale strategie, het klinkt logisch, maar hoe begint u aan een succesvolle Journey naar de Cloud? Wij zorgen voor een allesomvattend adoptie- en migratietraject, waarbij we bij elke stap uw uitdagingen aanpakken en ervoor zorgen dat uw bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

Datacenter Migration

Bent u op zoek naar de snelste weg naar de cloud? Dan bent u ongetwijfeld geholpen met Rehost en Replatform van Realdolmen. Deze twee datacentermigratieprogramma’s gaan hand in hand en streven ernaar om de voordelen van PaaS te combineren met een zo beperkt mogelijke aanpassing voor uw users.

Meer info

Onze experts

Wilt u uw Cloudtraject met ons bespreken? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.