Persbericht - Inetum & SISTEMIC

Inetum ondersteunt met SISTEMIC een nieuwe generatie getalenteerde vrouwen in STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics)

Huizingen, 8 november 2022

Vrouwen staan centraal in de 4e industriële revolutie

Inetum steunt reeds de Women in Africa Foundation om vrouwelijk ondernemerschap te promoten in Afrika. Overkoepelend zet het bedrijf zich in om digitale technologie als een positieve hefboom te gebruiken, in lijn met de ambitie om zijn teams te empoweren. In die context zet Inetum mee zijn schouders onder dit initiatief van Aude de Thuin.

SISTEMIC is ontstaan uit de ontmoeting van drie toonaangevende vrouwen: Aude de Thuin, oprichtster van het Women's Forum for the Economy and Society, Angélique Gérard, boegbeeld van de Free/Iliad-groep, en Léna Touchard van X-HEC Entrepreneurs. Drie generaties vrouwen zetten zich in om de rol van vrouwen in wetenschap en technologie te bevorderen .

"Het SISTEMIC-project is ontstaan uit de dringende behoefte om een nieuwe generatie getalenteerde vrouwen te ondersteunen door hen al op de middelbare school te mobiliseren en naar STEM-richtingen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te leiden. SISTEMIC is een ecosysteem van inspiratie, opleiding, ondersteuning, werving en netwerken. We stelden verschillende pijnpunten vast: ingebakken genderstereotypen, gebrek aan zelfvertrouwen en weinig interesse in STEM bij meisjes, gebrek aan praktische ervaring in STEM-disciplines enzovoort. Daarom besloten we actie te ondernemen en een omvangrijk ecosysteem van inspiratie, opleiding, werving, netwerken en ondersteuning te creëren om connecties te bevorderen tussen meisjes, hun ouders, leerkrachten, economische spelers en rekruteerders. Ons initiatief wil bijdragen aan de vitaliteit van onze economie en aan de uitdaging van een dubbele transitie – zowel digitaal als ecologisch", aldus Angélique Gérard, voorzitster van SISTEMIC.

De eerste programma's starten met gratis MOOC's, ontworpen door de 'STEM Academy' (SSE-opleidingsorganisatie opgericht door de oprichters van SISTEMIC) om diverse vrouwelijke doelgroepen op te leiden en te ondersteunen, van meisjes vanaf 12 jaar tot vrouwen die op zoek zijn naar een nieuwe carrière. Volgens de oprichters van SISTEMIC "kan de vierde industriële revolutie niet plaatsvinden zonder vrouwen om de technologische en wetenschappelijke innovaties van de toekomst mee te ontwikkelen". Een standpunt waar Inetum volledig achter staat. Het bedrijf zet zich al lang in om technische beroepen bij vrouwen te promoten en aarzelde dan ook niet om dit nieuwe project te steunen.

Technische loopbanen bevorderen bij vrouwen

Inetum is er trots op dat het als mede-oprichter en sponsor van SISTEMIC zijn zakelijke expertise kan inbrengen en aan het mentorprogramma kan deelnemen. Deze steun sluit aan bij de ambitie van Inetum om jongeren warm te maken voor IT en digitale beroepen en om de opleiding en inclusie van vrouwen in beroepen die verband houden met digitale technologieën te ondersteunen. Volgens het observatorium IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) vertegenwoordigen vrouwen minder dan een kwart van de 34.000 ingenieurs die elk jaar in Frankrijk worden opgeleid, terwijl het land een jaarlijks tekort van ten minste 20.000 ingenieurs heeft. Inetum is ervan overtuigd dat de bevordering van wetenschappelijke carrières vanaf het middelbaar onderwijs niet alleen een reële kans is voor de emancipatie van meisjes, maar ook een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de digitale sector in Frankrijk en wereldwijd.

Als trouwe sponsor van Women in Africa in de afgelopen 6 jaar, wil Inetum zich nog meer inzetten om een positieve dynamiek te creëren en de STEM-richtingen te bevorderen bij vrouwen.

"Inetum zet zich al jaren in voor de ondersteuning van vrouwen in de technologiesector, omdat we willen dat onze kernactiviteiten synoniem zijn met integratie en gelijkheid. Hoewel het boeiende domeinen zijn die raakpunten hebben met belangrijke thema's, is het aantal vrouwen dat in de sector komt werken nog steeds laag of onvoldoende zichtbaar. En dit niettegenstaande vooraanstaande figuren als Margaret Hamilton, de eerste vrouwelijke IT-ingenieur in de geschiedenis, die betrokken was bij de eerste maanlanding... Als toonaangevende IT-dienstverlener in Frankrijk en in de 27 landen waar Inetum aanwezig is, is het onze plicht om elk initiatief in deze richting te steunen. Daarom zetten we graag onze schouders onder SISTEMIC, dat gendergelijkheid nastreeft in de technologische sector, en willen we ons nog meer engageren voor dit nobele streefdoel. We moeten vrouwen al op jonge leeftijd laten inzien dat ook zij van wetenschap kunnen houden, wetenschappelijke studies kunnen volgen en een carrière in de digitale wereld kunnen nastreven. Onze teams werken nauw samen met SISTEMIC om een ambitieus actieplan te implementeren dat aan deze doelstellingen voldoet, en profiteren daarbij van onze aanwezigheid in 27 landen", zegt Vincent Rouaix, voorzitter en CEO van de Inetum Group.

"We zijn verheugd dat Inetum een van de medeoprichters van SISTEMIC is. We hebben meer vrouwen in digitale beroepen nodig om diversiteit te bevorderen in de sector. We moeten ervoor zorgen dat de technologieën van morgen niet alleen door en voor mannen worden uitgedacht en ontworpen. We danken Inetum voor het hernieuwde vertrouwen", zegt Aude de Thuin, oprichtster van het Women's Forum tot slot.

Over Inetum, Positieve digitale flow:

Inetum is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen levert, en een wereldwijde groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximum uit de digitale flow te halen. In een context van continue beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden uitgevonden, helpt de Inetum Groep al deze spelers om te innoveren, zich aan te passen en voorop te blijven lopen. Met zijn multi-expertenprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, sectorgebaseerde organisatie en oplossingen van industriële kwaliteit. De groep is actief in meer dan 27 landen, telt bijna 27.000 medewerkers en genereerde in 2021 een omzet van 2,2 miljard euro.

About SISTEMIC:

SISTEMIC is een uniek ecosysteem van inspiratie, ondersteuning, opleiding en werving met als doel een nieuwe generatie getalenteerde vrouwen in STEM (wetenschap, technologie, engineering, wiskunde) te creëren.

SISTEMIC werd opgericht door Aude de Thuin, Angélique Gérard en Léna Touchard. Het vernieuwende initiatief is gebaseerd op drie mechanismen: een jaarlijks internationaal forum om nieuwe generaties te inspireren en het ecosysteem samen te brengen, een talentplatform voor vrouwen dat zich toelegt op werving, mentorschap en netwerken, en een STEM ACADEMY (Social & Solidarity Economy Training Organisation) voor opleiding en ondersteuning.

 

For more information, contact:

Inetum Group Press Relations

Claudine Morel Le-Berre
VP Group Communications Director
Tel.: +33 (0)6 68 01 22 56

Marion Latapy
Group Communications Manager
Tel. : +33 (0)6 60 13 50 71

Inetum Press Relations in Belgium
Katrien de Raijmaeker
External Communications & Branding Manager
Katrien.deraijmaeker@inetum-realdolmen.world