Azure Arc en SQL Server: overbrug de kloof tussen cloud en on-premise

Azure Arc en SQL Server: overbrug de kloof tussen cloud en on-premise

17 juni 2024

Technology review
Hybrid Cloud

Door Brecht Vuylsteke, Technology Expert bij Inetum

In het hybride IT-landschap van vandaag is er nood aan tools die een overkoepelend beheer mogelijk maken, over verschillende on-premise en cloudomgevingen heen. “Azure Arc is zo’n tool”, vertelt technologie-expert Brecht Vuylsteke. “Zeker in combinatie met SQL Server.”

Klanten die al met één been in de cloud staan, maar met het andere nog in het eigen datacenter: het is een vertrouwd beeld voor Brecht Vuylsteke, die zich gespecialiseerd heeft in het Microsoft-dataplatform, inclusief de Azure-clouddatabases, “De voorbije jaren hebben we heel wat databases naar de publieke cloud zien verhuizen. Toch zijn er soms nog goede redenen voor een bedrijf om een database on-premise te houden. Dan denken we bijvoorbeeld aan juridische redenen of specifieke vereisten op het vlak van corporate governance. Zeker in bepaalde sectoren, zoals de bank- en verzekeringswereld of de gezondheidszorg, kunnen zulke argumenten zwaar doorwegen.”

Azure Arc en SQL Server

Kerncomponent

“Maar evengoed kan het een kwestie van capaciteit of prestaties zijn. Een databasesysteem kan dermate zwaar en omvangrijk zijn dat er niet meteen een kant-en-klaar cloudalternatief voorhanden is dat de vereiste prestaties kan garanderen. Uit risico-overwegingen laat een organisatie die dan liever lokaal draaien.”

“Zo’n database is een kerncomponent van je IT-infrastructuur, waar zeer veel aan kan vasthangen. Denk aan je BI-rapportering, met alle onderliggende processen die daar op hun beurt ook weer aan vasthangen. Die nauwe verwevenheid vormt dikwijls een belemmering om naar de cloud te gaan, meer dan de applicatie zelf die gebruikmaakt van de data.”

Meerwaarde: extra functionaliteit

Tegelijk kunnen we niet om de vaststelling heen dat geen enkele database een eiland is, net zo min als de infrastructuur waar die onlosmakelijk deel van uitmaakt. En al zeker niet in een tijd waarin gegevensstromen tussen verschillende systemen en platformen intussen zonder meer de norm zijn. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat je lokale SQL Server ook vlot en naadloos kan integreren in hybride en multicloudomgevingen.

Zo kom je volgens Brecht Vuylsteke al gauw bij Azure Arc uit. “In combinatie met SQL Server vormt Azure Arc – de naam geeft het in zekere zin al aan – de brug tussen Azure en alle mogelijke niet-Azure-omgevingen. Dat kan een eigen on-premise datacenter zijn, maar ook een andere publieke cloud of een extern datacenter.”

Met Azure Arc maak je een extensie van je SQL Server naar de Azure-omgeving. Specifiek voor SQL Server ligt de meerwaarde daarvan in de vele extra mogelijkheden die dat biedt op het vlak van operationeel beheer en controle, alsook van beveiliging, compliance en governance. Daarbij gaat het voor alle duidelijkheid om functionaliteit die in principe enkel in de cloud beschikbaar is, zoals auditing en health checks. Dankzij Azure Arc kan je daar dan ook on-premise gebruik van maken.

“Een ander voorbeeld is Microsoft Defender for Azure SQL: een geavanceerde clouddienst voor threat protection die continu je SQL Servers monitort en bedreigingen opspoort. On-premise bestond die niet, maar met Azure Arc kan je daar nu makkelijk een mouw aanpassen.”

Geïntegreerd SQL Server-beheer

Je lokale SQL Server mag op die manier dan wel een verlengstuk krijgen in de publieke Azure-cloud, uiteindelijk moet je beide omgevingen ook nog kunnen beheren. In de regel heb je daarvoor verschillende tools nodig. Doordat die niet noodzakelijk compatibel zijn, komt het er in de praktijk meestal op neer dat je beide omgevingen apart moet beheren.

Ook op dat vlak biedt Azure Arc een belangrijke meerwaarde. De tool zorgt er immers voor dat je via een enkele beheerconsole – de ‘single pane of glass’ – al je resources samen beheert: niet enkel je Azure-resources, maar evengoed je resources buiten Azure. Zo maakt Azure Arc het ook mogelijk om al je SQL-instanties te beheren, ongeacht hun locatie. Meer daarover lees je in een eerdere tech review over Azure Arc.

Laagdrempelig van start

Het beste nieuws houden we voor het laatst: de complexiteit van zo’n Azure Arc-implementatie valt namelijk heel goed mee. “Om je SQL Server te onboarden in Azure volstaat het een agent te installeren”, zegt Brecht Vuylsteke. “Die legt vervolgens een koppeling tussen je SQL Server en de Azure-cloud, zodat beide de nodige data kunnen uitwisselen.”

Het enige potentiële struikelblok is de kennis van beide omgevingen die doorgaans verdeeld zit over twee verschillende IT-profielen: een database administrator (soms zelfs een Windows admin) en een Azure-beheerder. “Aangezien Inetum beide types van experts in huis heeft, kunnen we je perfect bij zo’n Azure Arc-implementatie ondersteunen. Van het opzetten van een proof-of-concept tot het uitwerken van een concrete roadmap: het zit allemaal in ons dienstenaanbod.”

Meer info of interesse?

Voor meer info over Azure Arc voor je hybride SQL Server-omgeving kan u alvast de recording van ons recent webinar herbeluisteren. 

Twijfel je nog of Azure Arc iets voor jou is? Of beperk je je liever niet tot SQL Server alleen en wil je ook de andere mogelijkheden van Azure Arc leren kennen? In dat geval organiseren we graag een Azure Arc discovery workshop voor jou. Contacteer zeker onze experten of uw vertrouwde contactpersoon bij Inetum. 

 

Schrijf u in voor onze maandelijkse Wiki Feed!

Blijft u graag op de hoogte van de laatste nieuwigheden en updates in het domein van hardware & licenses?

Schrijf u hier in.