FinOps: een klare kijk op de kosten en waarde van uw cloudgebruik

FinOps: een klare kijk op de kosten en waarde van uw cloudgebruik

11 juni 2024

Technology review
Hybrid Cloud

Door Filip Casteleyn, Enterprise Technology & FinOps Architect bij Inetum

Wanneer we het over de waarde van Public Cloud hebben zijn de flexibiliteit en de snelheid waarmee services kunnen worden voorzien, enkele van de veel geciteerde voordelen.  Maar er is ook een keerzijde. “Doordat de factuur voor de afgenomen clouddiensten pas later in de bus valt, kunnen de kosten hoog oplopen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Het niet weten waar men precies voor betaalt of hoeveel, lijkt een veel voorkomende trend te zijn in de publieke cloud. Uit onderzoek blijkt dat organisaties gemiddeld dertien procent over hun budget gaan, ongeacht de grootte van de organisatie. Dankzij FinOps behoort dat tot het verleden”, zegt Filip Casteleyn, Enterprise Technology & FinOps Architect bij Inetum.

De opkomst en het succes van publieke clouds als Microsoft Azure, AWS en Google Cloud hebben de manier waarop we IT-services gebruiken grondig veranderd. “Vandaag heb je als IT-gebruiker keuze uit ontelbare services die vroeger, om financiële of andere redenen, niet binnen de mogelijkheden lagen”, verklaart Filip Casteleyn. “Het zijn services die instant beschikbaar zijn, klaar voor gebruik en die geen extra installatie van hardware of software vereisen. Services die altijd beschikbaar zijn, en vrijwel eindeloos schaalbaar. Dat levert snelheidswinst op, en dus een kortere time-to-market.”

Vast versus flexibel prijsmodel

Het prijsmodel dat de publieke cloudleveranciers hanteren, is minstens even flexibel als hun leveringsmodel. “Dat maakt het ook vrij complex”, merkt Filip Casteleyn op. “Binnen Azure, bijvoorbeeld, heeft elke service zo’n beetje zijn eigen prijsmodel.” Daardoor wordt het er voor bedrijven niet makkelijker op om de kosten van hun effectieve cloudgebruik correct in te schatten, laat staan hun toekomstige verbruik te voorspellen.

Traditioneel gebeurde de aankoop van IT-middelen bij bedrijven via een gecentraliseerd proces, aangestuurd vanuit de afdeling Procurement. Die klassieke werkwijze verliep een pak trager, maar zorgde wel voor vaste prijsmodellen en een eenvoudiger, voorspelbaarder kostenbeheer. “De cloud heeft de verantwoordelijkheid voor het aankoopproces verschoven naar de cloud engineers die de services uitrollen”, stelt Filip Casteleyn vast. “Alleen voelen die zich zelden verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en hebben ze dikwijls weinig inzicht in de complexe prijsstructuren van elke cloud service.”

“Voor veel IT’ers is Azure, bijvoorbeeld, één grote webshop – een snoepwinkel, als het ware – waar zij maar hoeven aan te klikken wat ze nodig hebben, waarna ze er meteen mee aan de slag kunnen. Wat alles kost, is niet altijd duidelijk Daarvoor is het wachten op de factuur. Maar dan zijn de kosten al gemaakt, natuurlijk, wat het moeilijker maakt om te reageren of in te grijpen.”

Cloudkostenbeheer: nieuw operationeel model

De oplossing schuilt in de adoptie van een nieuw operationeel model: FinOps, een samenvoeging van “Finance” en “DevOps”, brengt IT, operations, Finance en business samen.  De FinOps Foundation, een non-profit vereniging die bestaat uit FinOps-beoefenaars van over de hele wereld, definieert het concept als een operationeel raamwerk dat de zakelijke waarde van de cloud maximaliseert, tijdige, datagestuurde besluitvorming mogelijk maakt en financiële verantwoordelijkheid creëert via de samenwerking tussen engineering-, financiële en zakelijke teams.

“Belangrijk daarbij is dat niet kostenbesparing het primaire doel is,” benadrukt Filip Casteleyn, “maar wel het maximaliseren van de zakelijke meerwaarde van de cloud.” In de woorden van de FinOps Foundation: FinOps gaat over het optimaal benutten van de cloud om efficiënte groei te stimuleren. Soms besluit een bedrijf om daarvoor de broeksriem aan te halen. Soms beslist het om net meer te investeren. Maar dankzij FinOps weet het bedrijf tenminste waarom het die beslissing neemt. Het laat de organisatie toe proactief op te treden, in plaats van louter reactief.

“Dat neemt niet weg dat je dankzij FinOps een beter zicht krijgt op je cloudkosten,” zegt Filip Casteleyn, “waardoor ook het bewustzijn rond die kosten binnen je organisatie toeneemt. Dat geeft op zijn beurt dan weer aanleiding tot een responsabilisering van de cloudgebruikers, wat uiteindelijk toch tot een kostenbesparing kan leiden.”

FinOps in de praktijk

De richtlijnen voor het uitbouwen van een eigen FinOps-praktijk staan beschreven in het FinOps Framework van de FinOps Foundation. “Ook wij maken gebruik van dat kader om onze klanten op de juiste weg te zetten bij de uitbouw van een FinOps-praktijk. Maar omdat iedere organisatie uiteindelijk toch weer anders is en op haar eigen, unieke manier werkt, tekenen wij voor iedere klant een specifieke praktijk op maat uit.” Afhankelijk van de complexiteit, omvang en maturiteit van de organisatie, zal Inetum bepaalde domeinen en capabilities binnen het FinOps Framework bijvoorbeeld meer of minder uitwerken.

“Het FinOps Framework kan als eerste stap in de uitbouw van een FinOps-praktijk ongetwijfeld de nodige inspiratie bieden”, besluit Filip Casteleyn. “Voor de rest van het traject kunnen bedrijven uiteraard bij ons aankloppen. Welke diensten wij een bedrijf concreet aanbieden, hangt dan af van hoe ver het al gevorderd is op dat traject. Doorgaans starten we met een FinOps Maturity Assessment, waarna we op maat een FinOps Adoption Track uitstippelen. Verder varieert onze dienstverlening van een Dedicated FinOps Practitioner bij de klant tot een Quarterly Cost Optimization Review.”

Geïnteresseerd en wenst u meer info?

Schrijf alvast in voor ons webinar op 28/6, 11.00. Tijdens dit webinar verneemt u hoe het FinOps framework uw organisatie kan ondersteunen in het visualiseren en partitioneren van uw kosten, het identificeren van kostenbesparende mogelijkheden en hoe u een cultuur van financiële verantwoordelijkheid en samenwerking kan bevorderen tussen uw verschillende teams. Natuurlijk kan u voor meer info ook terecht bij onze experten of uw vertrouwde contactpersoon bij Inetum-Realdolmen.

Schrijf u in voor onze maandelijkse Wiki Feed!

Blijft u graag op de hoogte van de laatste nieuwigheden en updates in het domein van hardware & licenses?

Schrijf u hier in.