Met beide voeten op de grond naar de publieke cloud

Met beide voeten op de grond naar de publieke cloud

11 maart 2024

Er zijn veel redenen om de stap naar de publieke cloud te zetten. En het zijn ook allemaal goede redenen. Toch blijft het een grote stap die je maar beter weloverwogen en goed voorbereid kan zetten. Ook uit recent onderzoek van Beltug blijkt dat de meningen verdeeld blijven. Als ervaringsdeskundige helpt Inetum jou graag om je reis naar de cloud juist aan te vatten en tot een goed einde te brengen. Met de tips van onze cloudexperts helpen we je alvast op weg.

Door Rik Delva, Solution Manager Cloud en Bram Deschagt, Technical Consultant Cloud

Beltug, de vereniging voor ICT-beslissers in België, heeft recentelijk onderzoek uitgevoerd om de zorgen en trends met betrekking tot datagebruik in de cloud te peilen. Uit de resultaten blijkt dat 51% van de ondervraagde organisaties bezorgd is over het opslaan van gegevens in de cloud, terwijl 49% zich hier geen zorgen over maakt. Deze percentages blijven vergelijkbaar met die van 2021. Voornaamste zorgen zijn vooral gelinkt aan beveiliging, het opslaan van gevoelige gegevens buiten Europa en back-up in geval van ernstige problemen bij de leverancier. Dit verklaart mogelijk ook de trend waarbij Belgische organisaties in toenemende mate een pragmatische en op maat gemaakte benadering (casus-specifieke analyse) van de cloud hanteren en voor hybrid cloud kiezen. Inetum erkent dat er veel goede redenen zijn om de overstap naar de publieke cloud te maken, maar benadrukt tegelijk dat dit een weloverwogen beslissing moet zijn. We vroegen aan onze experten waarom de keuze voor publieke cloud aantrekkelijk blijft.

Application modernization en operational optimization: een onlosmaakbare combinatie

We kunnen het niet genoeg herhalen en beklemtonen: migreren naar de cloud is meer dan een louter technologische upgrade. Het legt mee de basis voor jouw digitale business. De stap naar de cloud zet je voor de juiste redenen: je doet het in functie van de business. Naast investeren in digitale innovatie gaat het dan bijvoorbeeld om het bevorderen van duurzaamheid, het verbeteren van je databeheer of het moderniseren van je applicaties.

Snelheid en innovatie staan voorop

Klanten en partners verwachten dat de business snel kan schakelen als er ineens een interessante nieuwe dienst of een andere veelbelovende innovatie opduikt. Alleen is die business daarvoor in de loop der jaren steeds meer afhankelijk geworden van de ondersteuning door IT. En net die ondersteuning komt nu steeds harder onder druk.

De factoren die maken dat IT-afdelingen het almaar moeilijker hebben om aan de toenemende vragen vanuit de business te voldoen, zijn heel divers. Om te beginnen moeten zij nu vaak meer doen met minder middelen: minder budget, maar ook minder personeel. En dat terwijl alles tegenwoordig digitaal gebeurt en de technologie zelf alleen maar complexer wordt. Het logische gevolg is dat de doorsnee IT-afdeling noodgedwongen de meeste tijd besteedt aan operationele IT-taken. Daardoor blijft er maar weinig tijd over voor het ondersteunen van nieuwe, meer strategische initiatieven die de business rechtstreeks ten goede komen.

Grootste troeven: flexibiliteit en veiligheid

Het goede nieuws is dat de publieke cloud een antwoord biedt op al die uitdagingen. Zo laat de flexibele kostenstructuur toe om effectief meer te doen met evenveel of minder middelen. In de cloud betaal je enkel voor de IT-capaciteit die je nu nodig hebt (opex). Je betaalt niet langer voor een geschatte IT-capaciteit die je in de toekomst misschien nodig zal hebben (capex). Dankzij dat flexibele facturatie- of financieringsmodel kan je je kosten veel gerichter spreiden over de tijd. Tegelijk is het in de cloud makkelijker om je IT-capaciteit uit te breiden of af te bouwen in functie van je behoeften.

Diezelfde flexibiliteit, maar dan op technologisch vlak, zorgt er ook voor dat je effectief sneller kan schakelen in de publieke cloud. Typisch voor cloudtechnologie is immers dat je met kant-en-klare bouwblokken kan werken. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken om een nieuwe oplossing samen te stellen waarmee je snel nieuwe functionaliteit ter beschikking stelt van de business. Die geniet daardoor van een competitief voordeel dat een traditioneel datacenter niet zo gauw zal bieden, al was het maar omdat je er niet zo snel extra IT-capaciteit bij kan creëren. Daar is de doorlooptijd om iets nieuws aan te leveren aan de business – en daarmee ook de time-to-market – per definitie langer.

Al die functionaliteit out of the box maakt ten slotte ook het personeelsprobleem een pak minder nijpend. Eigen aan de cloud zijn namelijk de vele ingebouwde tools, bijvoorbeeld voor monitoring of patchbeheer maar ook voor de uitrol van infrastructuur, die een doorgedreven automatisering van het IT-beheer mogelijk maken. Ook kunnen de juiste policies er automatisch voor zorgen dat de infrastructuur in lijn blijft met de bedrijfsregels of compliance-doelstellingen die gehaald moeten worden. Daardoor kan jij niet alleen je IT-middelen een pak efficiënter inzetten, maar jouw IT’ers kunnen zich ook veel meer focussen op hun kerntaken. Tegelijk komt er meer tijd vrij voor IT-taken die een grotere toegevoegde waarde opleveren voor de business.

Ook op het vlak van beveiliging heeft de cloud heel wat te bieden ook al doen daarover helaas nog altijd een aantal misverstanden en vooroordelen de ronde. Intussen hebben onafhankelijke audits ondertussen echter meer dan overtuigend aangetoond dat publieke clouddiensten een zeer hoog beveiligingsniveau bieden. Een leverancier als Microsoft Azure stelt daarvoor ook een uitgebreide catalogus met handige securitytools en -services ter beschikking. Daarmee kan je alle vereiste beveiligingsmaatregelen toepassen op de diensten die je bij hun publieke cloud afneemt.

Stap 1: Analyse en assessment

Eenmaal gewonnen voor de publieke cloud, dringt zich meteen de vraag op hoe je de stap naar die nieuwe IT-omgeving het best kan zetten. Zoals bij elk IT-project geldt ook hier: een goede voorbereiding is het halve werk. Alles begint daarom met een planningsfase. Vertrekkend vanuit een concrete vraag of nood van de business ga je in deze cruciale startfase jouw doelen definiëren, eventueel ook KPI’s of meetpunten bepalen, misschien zelfs al een eerste proof-of-concept uitwerken, om op basis van dat alles een duidelijke en haalbare cloudstrategie te ontwikkelen.

Eenmaal die strategie goed en wel vastligt, is het zaak om ook werk te maken van een grondige analyse en assessment van je bestaande IT-omgeving. Voor het gemak stelt Microsoft daarvoor een eigen dienst ter beschikking: Solution Assessment. Als gecertificeerd Azure-partner kan Inetum die clouddienst eveneens aanbieden. Goed om te weten: in het kader van zo’n assessment doen wij veel meer dan louter inventariseren. We trachten tegelijk de beschikbare IT-middelen zoveel mogelijk te rationaliseren en te optimaliseren.

Ten slotte baseren we ons op die objectieve inventaris om jouw cloudstrategie te helpen vertalen naar een concreet en praktisch uitvoerbaar cloudplan. En voor alle duidelijkheid: vaak komen bedrijven pas later in die planningsfase bij ons aankloppen, maar ook bij het maken van een businesscase en het ontwikkelen van een strategie voor cloudadoptie kunnen onze experts jou al een handje helpen. Hetzelfde geldt trouwens voor budgettering: ook voor dat luik van de oefening kan je steeds op ons rekenen, bijvoorbeeld om je licentiekosten te drukken.

Stap 2: Design

Voor je aan de eigenlijke cloudmigratie begint, moet je eerst de fundamenten van die nieuwe omgeving nog vormgeven en opzetten. Migreer je naar de publieke cloud van Microsoft, dan komt dat grotendeels neer op het inrichten van een Azure Landingzone: een omgeving die vooraf is ontworpen volgens een set van best practices van Microsoft. Het gebruik van zo’n Landingzone zorgt ervoor dat jouw applicatieworkloads (bijvoorbeeld websites, maar evengoed virtuele machines) op een gestandaardiseerde basis in het Azure-platform kunnen landen. Zo staan Landingzones garant voor een herhaalbare en consistente aanpak in zowel de bouw als het operationele beheer van jouw IT-middelen in Azure.

De aard van de fundamenten die je in deze designfase nog moet vormgeven, is heel divers: van allerlei beveiligingsaspecten, zoals het instellen van regels voor identiteits- en toegangsbeheer, tot de keuze voor een netwerk dat voor de benodigde connectiviteit kan zorgen. Want uiteindelijk is het verplaatsen van de servers zelf een rechttoe rechtaan proces. Het is de migratie van alles wat aan die systemen vasthangt of erop draait – de applicaties, data, functionaliteit, noem maar op – dat de meeste aandacht vraagt. Wij helpen jou graag om ook dat connectiviteits- en integratievraagstuk op te lossen. De meeste organisaties en hun IT-omgevingen zijn vandaag immers hybride van aard. Ze opereren deels off- en deels online, deels lokaal en deels in de cloud. Daarom is het belangrijk dat ze ook met externe applicaties kunnen communiceren en met derde partijen kunnen samenwerken.

Stap 3: Uitvoering

Eenmaal al die fundamenten er liggen, kan je overgaan tot de eigenlijke cloudmigratie. Al beperken wij ons ook tijdens die adoptiefase niet tot het migratieproces alleen. We willen tegelijk zoveel mogelijk innovatie mogelijk maken. Met dat doel voor ogen gaan we meteen ook al voorstellen formuleren om je cloudomgeving te optimaliseren.

Daarbij is het best mogelijk dat een aantal van die best practices in de vorige, voorbereidende fase al snelle winst opleverden. Denk bijvoorbeeld aan cloudoplossingen voor back-up, monitoring of patchbeheer die de operationele kosten helpen drukken of die jouw IT’ers bij hun operationeel beheer ontzorgen.

Stap 4: Ingebruikname en nazorg

Met die managed services zijn we in feite al bij de nazorg aanbeland. Wij raden namelijk iedereen aan om het klassieke onderhoud van de IT-omgeving te combineren met managed services die het operationeel beheer van die omgeving (verder) automatiseren. Door zoveel mogelijk repetitieve operationele taken uit handen van de eigen IT’ers te halen en aan een gespecialiseerde IT-partner als Inetum over te laten, komt er veel meer tijd vrij voor strategische, bedrijfskritieke IT-projecten.

Tot zover de vier essentiële stappen in onze Inetum-aanpak. Die steunt in belangrijke mate op het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure.

Vergeet ook de gebruiker niet

Kenmerkend voor onze aanpak is dat het om een iteratief leerproces gaat, waarbij je voortdurend voortbouwt op de lessen en ervaringen uit vorige projectfasen. Afsluiten doen we daarom graag met twee belangrijke bijkomende tips van onze experten die mee het verschil kunnen helpen maken. Ten eerste: vergeet niet om voldoende te testen, zowel voor, tijdens als na de migratie. En ten tweede: let erop dat je de verschillende gebruikers zo veel en zo vroeg mogelijk meeneemt op je reis naar de cloud. Anders is die reis bij voorbaat gedoemd om te mislukken.

Meer info?

Heeft u plannen voor een cloudmigratie? Met het Migration and Modernization Solution Assessment, een gezamenlijke dienst van Inetum en Microsoft, krijgt u een perfect beeld van uw huidige omgeving en data. Daarvoor gebruiken wij niet alleen geavanceerde tools, we baseren ons ook op realtime data. Ons assessment biedt u bovendien een helder technisch stappenplan, inclusief uitgebreide businesscases, waarmee u de gekozen cloudstrategie voor uw IT-infrastructuur, data en applicaties ondersteunt. Klik hier voor meer info over onze aanpak

Hebben wij uw interesse gewekt en verneemt u graag of uw organisatie in aanmerking komt voor een gratis assessment? Heeft u vragen of suggesties? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts via info@inetum-realdolmen.world.