big

Fact of mythe: go big or go home bij Smart Industry

2 oktober 2020

Smart Industry

Is Smart Industry (SI), ook wel gekend als Industry 4.0, enkel weggelegd voor de grote industriële bedrijven met astronomische budgetten? Wellicht zijn er heel wat kmo’s of kleinere industriële spelers die er zo over denken. Wie kan het hun kwalijk nemen, innovatie is decennialang synoniem geweest voor duur: of het nu ging over de eerste Dvd-speler of over een robotarm. De huidige media-aandacht en hype creëren bovendien bij bedrijven vaak een omgekeerde reflex waardoor ze liever nog even de kat uit de boom kijken. Al blijkt dat niet nodig.

Volgen is zilver, koplopen is goud

De doorsnee Belgische kmo herkent zich niet in de breed uitgesmeerde use cases van de koplopers op innovatievlak, denk aan Tesla. Een betere fit voor hen, zeker in deze onzekere tijden, is een “smart follower”-strategie. Dit lijkt misschien een logische en down-to-earth-keuze maar studies en simulaties (o.a. McKinsey Global Institute) bewijzen het tegendeel: “front runners” zien na 3 jaar al een positief effect op hun cashflow terwijl dit voor “smart followers” pas na 10 jaar zou zijn.

Iedereen kan, mag, moet zelfs de ambitie hebben om een front runner te worden. Belangrijk daarbij is wel dat zowel kleine als grote bedrijven Smart Industry niet bekijken als een abstract begrip maar goed begrijpen waar en hoe deze nieuwe technologieën kunnen worden ingezet om de businessdoelstellingen te realiseren. Dit impliceert de ontwikkeling van een gedragen strategie met korte én lange termijn doelstellingen, inclusief roadmap en implementatieplan.

Dit klinkt opnieuw vrij zwaar en lijkt dus enkel weggelegd voor de grote jongens. Gelukkig is niets minder waar. Met een goed doordachte, pragmatische aanpak kan men stap per stap en met beperkte investeringen, vrij snel tot heel tastbare resultaten komen.

Volg deze stapsgewijze aanpak om te accelereren

Een goede leidraad is het Acatech Industry 4.0 Maturity Model (Schu et al., 2017, update 2020). Het motto van dit model is “eerst leren stappen om dan pas te leren lopen”.

De voorwaarde voor industrie 4.0 is eigenlijk industrie 3.0, bedrijven dienen voldoende gedigitaliseerd (“Computerization”) en geconnecteerd (“Connectivity”) te zijn. Met  “computerization” bedoelt men dat er over het algemeen zowel Operational Technology (OT) als business applicaties (zoals ERP) voorhanden zijn, maar dat die nog niet noodzakelijk volledig geïntegreerd en geconnecteerd zijn. In een geconnecteerde fase is dit wel het geval, al dan niet via een Manufacturing Execution System (MES). Oudere machines worden voorzien van nieuwe sensortechnologie zodat ook zij productiedata opleveren.

Vanaf de derde “Visibility”-fase wordt het pas echt interessant: door alle datapunten met elkaar te verbinden creëert men als het ware een up-to-date digitaal model of  “digitale schaduw” van de fabriek. Dit is een hele fundamentele en ingrijpende stap, de bestaande silo’s worden doorbroken. Dit heeft gevolgen voor de operationele structuur en zelfs voor de corporate cultuur. Structurele data uit PLM (Product Lifecycle Management), ERP en MES worden hierbij gecombineerd met streamingdata van PLC’s en sensors om tot een “single source of truth” te komen.

In een vierde fase, “Transparancy”, kan men via root cause analyse begrijpen waarom bepaalde events gebeuren tijden het productieproces. In deze fase wordt via data engineering ook de basis gelegd om in fase vijf voorspelbaarheid of “Predictive Capacity” toe te voegen. Het zijn deze predictieve use cases, zoals predictive maintenance en predictive quality, die voor veel bedrijven tot de verbeelding spreken. Maar eer men zover is, moeten er heel wat (data-)watertjes doorzwommen worden. In een laatste, ultieme fase zou men tot “Adaptability” kunnen komen waarbij bijvoorbeeld de machine zelf de sequentie van productieorders gaat wijzigen om downtime te vermijden of zelf werkorders gaat uitsturen naar het maintenance team. Kortom, het Acatech-model maakt duidelijk dat een stapsgewijze aanpak, die klein begint, mogelijk is.

De data ligt voor het grijpen

De huidige generatie sensors en IIoT-devices (Industrial Internet of Things) zijn in staat om vrij makkelijk te connecteren met oudere machines en equipment, met een beperkte inspanning en kost.

Datacaptatie wordt dus steeds makkelijker en ook kleinere bedrijven zijn nu in staat om massa’s procesdata te verzamelen. Dit heeft het grote voordeel dat men een real-time zicht krijgt op zijn productieparameters en men dus veel sneller kan reageren op bepaalde events of stilstanden. In een volgende stap, zoals aangegeven in het model, kan men via analytics en AI (Machine Learning), op basis van o.a. die real-time data, voorspelbaarheid inbouwen. Door, bijvoorbeeld, op een filterinstallatie een sensor te plaatsen, kan deze automatisch aangeven wanneer deze vervangen moet worden. Een visuele inspectie door een onderhoudsmedewerker is niet nodig, men spaart tijd en resources uit.

Deze relatief kleine investeringen vallen in het niets tegenover de mogelijke business uitkomsten. Procesoptimalisatie, een verhoogde kwaliteit, efficiënter energiebeheer, kortere stilstanden (OEE, Overall Equipment Effectiveness), een kortere cyclustijd; een businesscase is gauw gemaakt, ook voor de kleinere of mid-tier bedrijven.

Grote én kleine bedrijven hebben dus baat bij een data gedreven Smart Industry-aanpak en een gefaseerde roadmap. Beter nu dan morgen, ook in deze onzekere tijden. Does size matter? No, maturity does!

Deze blog is de tweede in een reeks waarin we de mythes en facts die leven rond digitalisatie in de industriële sector bespreken. De eerste twee mythes werden alvast ontkracht, ontdek tijdens de komende weken welke mythes of feiten overeind blijven.

Lees ook:

Benut onze kennis en expertise om zelf te versnellen

Een gebrek aan tijd en middelen zijn vaak de reden om ter plaatse te blijven trappelen. Door een technologiepartner in de arm te nemen, haalt u een partner in crime aan boord. We rollen onze mouwen op, duiken mee in uw ecosysteem, gaan stapsgewijs te werk en inspireren u continu met nieuwigheden. Met onze pragmatische aanpak helpen we u mee op weg om een echte Smart Industry-aanpak te omarmen.

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in