Audits en Roadmaps

Audits en Roadmaps

Een veilig parcours naar een performant ICT-systeem

Probleemgebieden in kaart brengen

Met verouderde technologie kunt u de concurrentie van vandaag niet de baas – laat staan die van morgen. Vaak is ICT zo cruciaal voor de vlotte werking van uw organisatie dat u moeilijk alles kunt buitengooien om iets nieuws te installeren. Vernieuwing moet geleidelijk aan, doelgericht en op de juiste manier gebeuren. De eerste stap naar een modernisering van uw ICT-infrastructuur is de tekortkomingen exact in kaart te brengen door middel van een degelijke audit. Dat veronderstelt een grondige analyse van alle hard- en software, processen en services, plus het opmaken van de vereisten voor nieuwe applicaties.

U in staat stellen om te kunnen veranderen

Om van start gaan met de vernieuwing van uw ICT-arsenaal heeft u een roadmap nodig. Die voorziet alle stappen om tot het gewenste resultaat te komen. Cruciaal daarbij is dat er voldoende stabiele tussenplatforms worden voorzien, zodat de business blijft draaien. Verandering is nodig, continuïteit is belangrijker. Steeds vaker helpen we klanten om over te schakelen op een totaal nieuwe infrastructuur waarmee ze snel kunnen reageren. Dat is vaak nodig om klaar zijn voor Big Data of het Internet of Things. De mogelijkheid om gemakkelijk en snel functies toe te voegen, is dus belangrijker dan de nieuwe functie op zich.

Plannen echt uitvoeren

Nogal wat bedrijven hebben slechte ervaringen met roadmaps die opgesteld werden door gespecialiseerde bedrijven. Als je die niet zelf moet implementeren, kun je wel heel inventief voor de dag komen. Bij Realdolmen voeren we de plannen zelf uit. Daardoor kunt u bij ons terecht voor een realistische aanpak. Wij weten wat een audit in de praktijk waard is.

Visuele modellering

We beschikken over een hele set methodes en technieken om audits uit te voeren. Ze worden gebruikt door onze consultants die in nauw overleg werken met de projectmanagers en sterk zijn in IT-architectuur, inclusief IT Governance. Realdolmen doet dat op een schaal die ongezien is in België. Om daarin beter met u te communiceren, werken we met een grafische voorstelling binnen onze modelleringstool. Dat soort modellen zijn nodig om de complexiteit in meerdere dimensies begrijpelijk te houden.

Download onze Cloud Roadmap

Realdolmen onderscheidt enkele hot topics als het gaat om cloud en cloud storage: privacy, customer intimacy en hybrid cloud. Kom hier alles te weten over de toekomst van de cloud.

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons