Quality control in softwareontwikkeling

Quality Control in softwareontwikkeling

Quality control in softwareontwikkeling

Uw ontwikkelaars werken uiteraard volgens  standaard “software development guidelines”. Maar kunt u met zekerheid zeggen dat er nooit tegen de guidelines gezondigd wordt? Hoge werkdruk, grote ontwikkelteams, complexiteit van code/integraties … Het zijn maar enkele risicofactoren die de kwaliteit van softwarecode kunnen beïnvloeden.

Onze visie op Quality Control in softwareontwikkeling

Code die niet voldoet aan software development guidelines vergroot de kans op kwetsbaarheden en defecten in de applicatie als deze up and running is.  Defects in code of moeilijk te onderhouden code kan resulteren slechte ervaringen bij eindgebruikers, maar ook frustraties bij de ontwikkelteams verantwoordelijk voor het onderhoud van deze applicaties. Proactief op zoek gaan naar potentiële fouten in de code en afwijkingen op standaarden kan u dus relatief snel behoorlijk wat kosten besparen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Code audits

Wij auditen voor u de code van uw applicaties, geschreven in uiteenlopende technologieën zoals Java, .Net, SAP ABAP, Salesforce, enz. We sporen eventuele fouten in de code op,  kijken waar er gezondigd is tegen bepaalde coding standards  en leggen al te complexe code bloot.

Code audits
Advies over Quality Control

Advies over Quality Control

Wij geven uw advies hoe uw ontwikkelteams applicatiecode verder kunnen verbeteren en welke guidelines er eventueel van toepassing zijn. We integreren Quality Control desgewenst in uw Application Lifcycle Management ecosysteem  en voeren code audits uit voor de release van een applicatie.

Quality Control as a service

Naast code audits bij u on premises of op projectbasis bieden wij u ook Quality Control as a service. Volgens een overeengekomen schema (bijvoorbeeld maandelijks) voeren we een audit van uw applicatiecode uit en leveren aansluitend een rapport met de resultaten en aanbevelingen.

Quality Control as a service