Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR)

De noodzaak van duurzame IT en ethische verantwoordelijkheid

Groene IT, of duurzame IT zoals wij het noemen, wordt vaak gezien als voortrekker en ondersteuning van veel duurzame bedrijfsprogramma’s. Inetum-Realdolmen is er alleen al vanuit dat standpunt trots op om een referentiebedrijf te zijn op het vlak van IT. Het helpt bedrijven om duurzamer te worden door tools en oplossingen aan te bieden waarmee ze hun ecologische voetafdruk kunnen verbeteren.

Denk maar aan de datacentra die minder stroom nodig hebben door gebruik te maken van virtualisatie, of logistieke bedrijven die hun kilometeraantallen verminderen door de leveringsschema’s te optimaliseren. Of zelfs productiebedrijven die minder grondstoffen nodig hebben door efficiëntere productieprocessen op te zetten via geavanceerde bedrijfsanalyses.

Niet alleen softwareoplossingen bieden opportuniteiten voor meer duurzaamheid; de infrastructuur zelf speelt ook een grote rol. We hebben allemaal doorgaans computerschermen die minder stroom verbruiken dan de oude CRT-schermen; onze datacentra gebruiken bladeservers in plaats van traditionele serverracks, en kantoren zijn uitgerust met multifunctionele toestellen die veel energiezuiniger zijn dan verschillende aparte toestellen voor dezelfde functionaliteit.

csr

Door de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om de efficiëntie steeds verder te optimaliseren en te verhogen, veroudert apparatuur jammer genoeg ook steeds sneller, tot op het punt dat wanneer apparatuur wordt afgedankt, ze vaak nog perfect bruikbaar is voor algemene IT-doeleinden.

Duurzaamheid betekent dus ook hiermee op een slimme manier kunnen omgaan.

Samenwerking met Close The Gap

Close the Gap zamelt gebruikt ICT-materiaal in van schenkers en knapt het op om internationale leer- en ontwikkelingsprojecten te steunen. Zo geven ze de kans om computervaardigheden te leren aan mensen die normaalgezien deze mogelijkheid niet zouden hebben.

Verdere duurzame en ethische initiatieven

Het hebben van en handelen naar een ecologisch en ethisch bewustzijn is geen luxe maar een noodzaak. Inetum-Realdolmen is hierop geen uitzondering en levert een bijdrage aan deze zaak; en dit zowel in haar werking als met de producten en diensten die het biedt.

Afval sorteren: in alle kantoren van Inetum-Realdolmen wordt afval gesorteerd en ingezameld. Er worden onder andere afvaleilanden gebruikt. Deze eilanden laten de werknemers toe het afval vlot en doeltreffend te sorteren.

Industrieel afval selectief sorteren en recycleren: binnen Inetum-Realdolmen wordt het afval maximaal gesorteerd.

Mobiliteitsbeleid: Inetum-Realdolmen stelt wagens ter beschikking van werknemers maar selecteert deze wagens op basis van een aantal milieunormen zoals CO2. De manier waarop het interne Wagenbeleid wordt gevoerd, garandeert dat de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke wagens de interessantste zijn, met als eindresultaat dat Inetum-Realdolmen heel bewust omgaat met haar ‘koolstofvoetafdruk’.

Het mobiliteitsbeleid van Inetum-Realdolmen omvat ook ondersteuning en beloningen voor medewerkers die alternatieve transportmiddelen kiezen, zoals naar het werk fietsen of gebruik maken van het openbaar vervoer.

Cursus milieuvriendelijk rijden: alle werknemers met een bedrijfswagen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus milieuvriendelijk rijden. Deze is bedoeld om hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en om veiliger te rijden.

Verwarming: onze verwarmingstoestellen werken op basis van gas en elk kantoor heeft eigen specifieke instellingen. Zo kunnen we het ‘energieverlies’ maximaal verminderen. We hebben een onderhoudsovereenkomst voor onze centrale verwarming. Deze overeenkomst omvat een jaarlijkse meting van het rookgas. Onze installaties werken met externe sensoren waardoor ze niet werken als het niet nodig is. Onze centrale verwarming wordt volledig uitgeschakeld in de zomer.

Verplaatsingen en thuiswerk voor werknemers: naast het wagenbeleid heeft het bedrijf ervoor gekozen om iedereen, ongeacht of hij het recht heeft om over een wagen te beschikken of niet, toe te laten om met het openbaar vervoer te pendelen tussen de woonplaats en het werk. Dit verhoogt niet alleen de tevredenheid van de werknemers, die hiermee veel tijd winnen op bepaalde trajecten, het is ook een positieve bijdrage aan het milieu. Inetum-Realdolmen biedt ook de nodige tools aan werknemers om thuis te kunnen werken.

"Think Green Keep it on the Screen": Inetum-Realdolmen voert actief campagne om het papierverbruik te verminderen. Het heeft zich hiervoor aangesloten bij een groep bedrijven die oproepen om bewust met elektronische informatie om te gaan en deze ook elektronisch te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van een eenvoudige communicatieboodschap, die bedoeld is voor zowel intern personeel als voor klanten, leveranciers en partners.

Gelijke kansen op tewerkstelling: naast de traditionele aspecten van gelijke kansen op tewerkstelling, moedigt Inetum-Realdolmen 45-plussers aan om actief te solliciteren.

metro

Onze CSR in dienst van onze klanten

Inetum-Realdolmen zorgt er niet alleen voor dat ICT werkt voor zijn klanten. De organisatie zet zich ook in om haar CSR-inspanningen te doen renderen voor haar klanten.

Er zijn veel bedrijven die, om hun eigen CSR-doelstellingen te bereiken, een zekere mate van duurzaamheid vragen aan hun leveranciers. Deze bedrijven kunnen vertrouwen op Inetum-Realdolmen als een dergelijke leverancier, die bewust zijn duurzaamheid en ethisch gedrag probeert te verbeteren, als deelnemer aan de IT-bevoorradingsketen, als werkgever en als onderdeel van de maatschappij.

Onze producten en diensten

Inetum-Realdolmen beschikt over een breed gamma aan diensten en producten die het concept van duurzame IT ondersteunen. ‘Het papierloze kantoor’ staat bijvoorbeeld in de top 5 van de zoektermen waarmee bezoekers Inetum-Realdolmen vinden.

Inetum-Realdolmen helpt bedrijven om op een bewuste manier IT-infrastructuur en -oplossingen te kiezen die niet alleen bijdragen aan de duurzame groei en efficiëntie van die bedrijven, maar die ook hun koolstofvoetafdruk verminderen.

Datacenter en cloudoplossingen: de exponentieel stijgende nood aan opslagcapaciteit stelt eisen aan datacenter-apparatuur, toepassingen, stroom en koelapparatuur die niet onbeperkt kunnen worden ondersteund. Inetum-Realdolmen helpt kanten niet alleen om de complexiteit te verminderen, maar tegelijk ook om het energieverbruik (en –verspilling) te verlagen.

Kantooromgeving: door tools te gebruiken die samenwerken, die efficiëntie en afstandswerk bevorderen, kunnen toepassingen worden gemaakt die bedrijven helpen hun uitstoten van broeikasgassen te verminderen.

Doe mee en steun Close the Gap

Onze samenwerking met Close the Gap is in verschillende processen geïntegreerd zodat klanten eraan kunnen deelnemen en ervan gebruik kunnen maken om hun eigen niveau van duurzaamheid en ethische activiteiten te verhogen. In zijn meest eenvoudige vorm kunnen ze gewoon actief deelnemen aan het schenkingsprogramma, zelf effectief vriend worden van de organisatie Close the Gap, of ze kunnen ervoor kiezen om de volledige logistiek in verband met de schenking van hardware aan ons over te laten.

Close the Gap heeft een zusterorganisatie, WorldLoop, die, samen met lokale partners, instaat voor het e-afval wanneer de geschonken hardware op zijn beurt het einde van zijn levenscyclus nadert. Zo kunnen klanten gerust zijn dat ze ook hun milieu-impact hebben verminderd door hun deelname aan het programma, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons.

We hopen dat u wilt meewerken aan deze onderneming, die volgens ons zin heeft op alle niveaus: duurzaam zijn, ethisch handelen en gezond voor het milieu!