Organisatie

Organisatie

Vestigingen

Realdolmen is actief in België, Nederland, Luxemburg. De hoofdzetel in Huizingen stuurt de operaties in België en Nederland aan.

In België werkt Realdolmen via regionale satellietkantoren.  De internationale dochteronderneming Real Solutions SA in Luxembourg is vooral actief in de financiële sector

Broad local proximity

Management comité

Het Management Comité van de onderneming wordt aangesteld door de raad van bestuur. De taken van het senior management werden vastgelegd door de raad van bestuur in nauw overleg met de Algemeen Directeur.

De activiteiten van Realdolmen en haar dochterondernemingen zijn ondergebracht in verschillende segmenten en divisies. De Algemeen Directeur houdt hierop toezicht. Samen met de Managing Directors, de Sales Director, de CFO, de CPO en de Secretaris-Generaal vormt de Algemeen Directeur het Management Comité van Realdolmen.

Marc De Keersmaecker

Marc De Keersmaecker

Algemeen Directeur

Marc De Keersmaecker is sinds 1983 actief bij Dolmen Computer Applications. Tot voor kort als COO in de Realdolmen-organisatie was Marc De Keersmaecker verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten binnen België. Dit omvat de volledige portefeuille infrastructuur, applicaties en telefonie, zowel voor services als voor producten.

Paul De Schrijver

Paul De Schrijver

Chief Financial Officer (CFO)

Paul De Schrijver begon zijn carrière als advocaat bij Allen & Overy. In 1992 werd hij betrokken bij het operationele management van Turbodata, een software bedrijf in moeilijkheden, dat uitgroeide tot Europees marktleider. Toen ADP Inc Turbodata overnam in 1996, oefende hij verschillende Europese management functies uit, vooraleer hij naar Parijs vertrok, om ginds als Corporate Vice President te fungeren en fusie- en acquisitieprojecten te leiden. 

Bij zijn terugkeer naar België in 2005, werd hij benoemd tot VP International Operations, Strategy en M&A van het vroegere Real Software dat later met Dolmen fusioneerde tot Realdolmen. Paul is CFO van Realdolmen sinds 2009.

William De Plecker

William De Plecker

Chief People Officer (CPO)

William De Plecker is al zijn hele loopbaan, op de eerste 5 jaar na, actief binnen HR. Aanvankelijk in specifieke functies zoals payroll-beheerder, trainer en recruiter in de bank- en verzekeringswereld. Daarna groeide hij door naar een HR directiefunctie bij SGS BE, Spie Benelux, Dubai Ports NV (DP World) en Securitas BeLux.

William kwam in dienst bij Realdolmen op 1 september 2014 en vervult de functie van Chief People Officer.

Thierry de Vries

Thierry de Vries

Secretary General

Thierry de Vries vervoegde Real Software op 1 december 2001. Hij beschikt over twintig jaar ervaring in nationale en buitenlandse advocatenkantoren als zakenadvocaat. Hij is door de raad van bestuur aangesteld als secretaris van de vennootschap en is verantwoordelijk voor de goede werking van de raad van bestuur en diens sub-comités.

Hij staat in voor de implementatie van de principes van corporate governance binnen het bedrijf en assisteert het uitvoerende management met interne organisatie, contacten met de raad van bestuur en operationele ondersteuning.

Thierry de Vries is verantwoordelijk voor het Corporate Office dat juridische bijstand verleent aan de activiteiten van de groep en dat de externe communicatie verzorgt en instaat voor interne audit.

Tim Claes

Tim Claes

Sales & Marketing Director

Tim Claes begon zijn carrière als entrepreneur binnen Axias en vervoegde later Realdolmen als Business Strategy Manager. In die functie was hij verantwoordelijk voor de strategie en de verkoop binnen de Enterprise Solutions divisie van Realdolmen. In de periode 2012-2013 was hij gedurende bijna 2 jaar werkzaam bij Astadia, eerst in de UK als VP EMEA, nadien was hij als COO verantwoordelijk voor hun Amerikaanse operaties. In november 2013 kwam hij terug bij Realdolmen als Managing Director van de divisie Business Solutions, de fusie van het vroegere Business Applications en Enterprise Solutions.

Sinds maart 2015 is hij benoemd als Sales & Marketing Director.

Johnny Smets

Johnny Smets

Managing Director Engaged Workplace, Professional Services, Business & IT alignment, Products & Licenses, IT Outsourcing, Hybrid Cloud

Johnny Smets begon zijn carrière in 2004 bij Dolmen, waar hij als acADDemICt-avant-la-lettre aan de slag ging. Al spoedig kwam hij aan het hoofd van de SharePoint unit te staan, en van daaruit groeide hij door tot Business Unit Manager voor de ganse Microsoft Divisie. Hij had deze functie tot in 2011, wanneer hij benoemd werd tot Business Strategy Manager voor de Professional Services Applications Divisie, waar hij verantwoordelijk was voor de strategie en verkoop.

Sinds november 2012 is hij benoemd als Managing Director.

Raad van Bestuur

Uitvoerend Voorzitter

  • 2014 - 2017: Tomorrow Now BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen

Bestuurders

  • 2016-2019: Jef Colruyt
  • 2014-2018: Wim Colruyt
  • 2016-2019: Vauban NV, vertegenwoordigd door Gaëtan Hannecart
  • 2014-2018: Isis BVBA, vertegenwoordigd door Inge Buyse
  • 2017-2021: Fast Forward BVBA, vertegenwoordigd door Rika Coppens
  • 2016-2020: M&A Services BVBA, vertegenwoordigd door Nadia Verwilghen

Corporate Governance

Realdolmen heeft het Corporate Governance Charter goedgekeurd - overeenkomstig de aanbevelingen uit de Belgische Code inzake Corporate Governance - dat op 9 december 2004 door het Belgische Corporate Governance Comité is uitgegeven.

Het belangrijkste doel van deze Belgische Code is om waardeverwezenlijking op lange termijn te steunen door Belgische beursgenoteerde bedrijven te voorzien van een model voor degelijk bestuur.

Corporate Governance is in de Code bepaald als een reeks regels en bepalingen volgens welke bedrijven worden geleid en gecontroleerd.

Volgens de Code zal een goed collectief bestuursmodel zijn doel bereiken door een juist evenwicht te houden tussen ondernemerschap en controle, evenals tussen prestaties en conformiteit.

De code is gebaseerd op een „voldoet of verklaart“ systeem: de Belgische beursgenoteerde bedrijven zouden de Code moeten volgen, maar kunnen van de bepalingen en richtlijnen afwijken op voorwaarde dat zij deze afwijking kunnen rechtvaardigen. Van de basisprincipes kunnen zij echter niet afwijken.

Realdolmen voldoet aan de Belgische Code inzake Corporate Governance en heeft geen afwijkingen te vermelden. De Raad van Bestuur heeft dit Corporate Governance Charter in december 2005 aanvaard.

Gerelateerde downloads