Uitkering dividend aan aandeelhouders

26 september 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 september 2016 heeft beslist een dividend uit te keren over de winst van het boekjaar 2015-2016 als volgt: bruto dividend van 0,68 EUR per aandeel, hetzij netto 0,49 EUR per aandeel na roerende voorheffing.

De uitkering zal gebeuren vanaf 27 september 2016 en Euroclear zal optreden als betalingsinstelling (Principal Paying Agent).

De ex-date is 23 september 2016 en de record date 26 september 2016. "Ex-date" is de datum vanaf wanneer de verhandeling van het Realdolmen aandeel "ex-coupon" gebeurt, met andere woorden de datum vanaf wanneer de koper van het effect geen recht meer heeft op dit dividend. "Record date" is dan de datum waarop Euroclear de posities vastlegt van de aandeelhouders die recht geven op dividendbetaling (namelijk  ex-date + 2 werkdagen). "Payment date" is de datum waarop de betaling van het dividend effectief gebeurt.

Voor meer informatie:
Thierry de Vries
Secretaris-generaal
thierry.devries@realdolmen.com
Tel. +32 2 801 55 55