Transparantiekennisgeving GFi Informatique – Quaeroq – QIPCO – Matexi Group

21 juni 2018

financial news

Op 20 juni 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van GFi Informatique S.A. ontvangen volgens dewelke GFi Informatique S.A. heeft opgehouden te handelen in onderling overleg met QIPCO, Quaeroq CVBA en Matexi Group NV, hetgeen begon op 22 februari 2018 in het kader van het vriendschappelijk openbaar overnamebod op Realdolmen NV. De verklaring bevestigd ook dat Gfi Informatique de drempel van 85% heeft overschreden en dat Quaeroq onder de minimumdrempel van 3% zijn gezakt.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.