Transparantiekennisgeving GFi Informatique – Korys – Etn. Fr. Colruyt – QIPCO - Cozin

21 juni 2018

financial news

Op 20 juni 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van GFi Informatique S.A. ontvangen volgens dewelke het akkoord tot handelen in onderling overleg gesloten op 22 februari 2018 tussen GFi Informatique S.A. en Korys NV, Etablissementen Franz Colruyt NV, QIPCO en Stichting Administratiekantoor Cozin in het kader van het vriendschappelijk openbaar overnamebod op Realdolmen NV, werd beëindigd.  De verklaring bevestigd ook dat Gfi Informatique de drempel van 85% heeft overschreden en dat Korys en Etablissementen Franz Colruyt onder de minimumdrempel van 3% zijn gezakt.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.