authentic

Iedereen is uniek

Way of being authentic manifesto
mockup

Wij zijn een bedrijf waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij geloven dat de verschillende achtergronden en ervaringen van onze werknemers en alle mensen met wie we werken, ons veerkrachtiger, creatiever en innovatiever maken om onze klanten nog beter te helpen hun doelen te bereiken in deze diverse wereld.

Bij ons staat elke medewerker centraal, elk op hun eigen authentieke manier. We bouwen continu aan een omgeving die al onze unieke en diverse collega's verenigt, op basis van 5 verbintenissen.

Ontdek ons manifest

1. Een veilige en open werkomgeving

Wij creëren een veilige en open werkomgeving waarbinnen iedereen zijn authentieke zelf kan zijn. Een omgeving zonder discriminatie, pesterijen en intimidatie. Een omgeving waar iedereen met waardigheid en respect behandeld wordt en waar er over dit thema in alle openheid wordt gecommuniceerd. Ons
Employee Centricity beleid helpt ons daarbij.

2. Een inclusief HR-beleid

In ons inclusief HR-beleid zorgen we ervoor dat:
- Het wervings- en selectieproces zich richt op competenties van mensen en iedereen gelijke kansen biedt
- Iedereen dezelfde opleidings- en ontwikkelingskansen krijgt
- Het loonbeleid niet-discriminerend is

3. Een open blik naar kandidaten

We evalueren onze vacatures en de wervingskanalen die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we een diverse groep kandidaten bereiken. We standaardiseren het selectiegesprek en de praktische tests om tot een objectieve oordeelsvorming te komen.

4. Gelijkgezinde partners

Wij gaan in tegen discriminerende voorwaarden van klanten of andere partijen.

5. Respect voor ieders eigenheid

Wij eisen respect voor de eigenheid van al onze werknemers en wijzen discriminatie op grond van ras, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, enz. af.