Gepersonaliseerde informatie met Office Delve, SharePoint Online, Skype-for-Business, OneNote, Yammer, Power BI

Gepersonaliseerde informatie

Engaged Workplace

Gepersonaliseerde informatie is onderdeel van Realdolmens Engaged Workplace offering.

Op onze werkplek moet vandaag alles sneller en tegelijk wordt alles almaar complexer. Klanten verwachten een snel antwoord op hun vragen en ze willen zo snel mogelijk een oplossing voor hun uitdagingen. Organisaties die erin slagen om kort op de bal te spelen en dan ook nog een kwalitatief sterk antwoord kunnen bieden, hebben een groot voordeel tegenover de concurrentie. Vandaar het belang van een degelijk IT-platform voor gegevensuitwisseling en samenwerking dat:

  • mensen gemakkelijk met elkaar in contact brengt
  • op een gecentraliseerde plaats beschikbaar is
  • de juiste informatie biedt op het juiste moment.
Gepersonaliseerde informatie met Office Delve, SharePoint Online, Skype-for-Business, OneNote, Yammer, Power BI

Oplossingen

Knowledge center

Het Knowledge Center is een intuïtief “document management” center dat specifiek voor de eindgebruikers wordt opgezet. In een portaal vinden uw eindgebruikers snel nuttige informatie en richtlijnen terug in verband met samenwerking en documentbeheer. Hoe kan ik…/Ik zoek…/Ik wil…/… (b.v. SPO, Office Groups, Document libraries, …) Deze info wordt aangeboden in de vorm van FAQ’s, Video, Wiki, guides,…

SharePoint

Bevoorradingsproblemen oplossen

Deze oplossing laat toe om in realtime voorraadtekorten vast te stellen en in samenwerking met leveranciers snel een oplossing te zoeken. Wanneer een voorraadtekort opduikt, kunt u met Power BI snel duiden waar de bottleneck zit en vervolgens via Skype voor Bedrijven overleggen met de betrokken leveranciers. De afgesproken oplossing vat u helder samen in Office-apps.

In OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online kunt u nieuwe documenten aanmaken die automatisch worden opgeslagen in de cloud. Zo worden versies automatisch beheerd en kunt u het bevoorradingsplan met eender welk device bewerken in Office-apps (Word, PowerPoint, Excel, OneNote). Wanneer het document klaar is voor verzending, deelt u het met uw leveranciers via moderne Outlook-bijlagen. Outlook herkent het clouddocument als een bestand dat recent werd bewerkt. Het alternatieve bevoorradingsplan kan nu in werking worden gesteld. Via Yammer ontvangt u realtime updates van uw leveranciers.

OneDrive for Business | Outlook | Power BI | Skype for Business | Yammer

Best practices toepassen

“De ervaring doet onze wijsheid toenemen”, wordt weleens gezegd. Vandaar het belang om ervaringen en best practices uit het hele bedrijf vast te leggen en te delen. Realdolmen zorgt ervoor dat u handboeken en systeemrichtlijnen centraal kunt raadplegen op een SharePoint Online-site. 

Met Delve kunt u de gegevens vinden die op dat moment waarschijnlijk het meest interessant voor u zijn. Vind informatie over mensen, en door mensen, en help anderen u te vinden.

Op Delve-borden groepeert en deelt u gerelateerde documenten. U kunt bijvoorbeeld een bord zoeken over succesverhalen van een afdeling. Borden zijn toegankelijk voor iedereen in uw organisatie, maar een bord kan ook documenten bevatten waarvoor een specifiek toegangsniveau vereist is.

Via Yammer kunt u contacten leggen met andere experts in de hele organisatie. Zo leert u ook uit de best practices van andere teams binnen andere aandachtsgebieden.

Best practices die u nuttig vindt, kunt u best bundelen en delen met OneNote. OneNote is een digitaal notitieblok. Alles wat u noteert, is wereldwijd toegankelijk. OneNote bewaart en synchroniseert uw notities automatisch zodat u zich helemaal kunt focussen op brainstormings en ideeën.

Delve | OneNote | SharePoint Online | Yammer

Relevante informatie filteren 

Vandaag is er een overvloed aan informatie beschikbaar. Relevante informatie filteren voor de juiste werknemers is geen overbodige luxe om hen te helpen sneller een antwoord te vinden op hun vragen.

Via activiteitsrapporten in Yammer brengt u in kaart welke inhoud werknemers nodig hebben. U kunt werknemers contextspecifieke informatie, zoals nieuws en training, aanbieden via hun SharePoint Online portal.
Als u een belangrijke update of informatie alleen met uw team wilt delen, gebruikt u een besloten gedeelde werkruimte en een besloten gedeeld postvak via Office 365-groepen.

Een Office 365-groep is de verbeterde versie van een distributielijst. Een groep heeft een gedeelde werkruimte voor e-mail, discussies, bestanden en agenda-items, waarmee groepsleden kunnen samenwerken en communiceren.

gepersonaliseerdeinfo.png

Gerelateerde case studies

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials