Het Wit-Gele Kruis lanceert nu ook mobiele mijnWGK-app die patient experience nog verder zal boosten in de toekomst

Het Wit-Gele Kruis lanceert nu ook mobiele mijnWGK-app die patient experience nog verder zal boosten in de toekomst

In september 2023 lanceert het Wit-Gele Kruis hun nieuwe mobiele mijnWGK-app. Ze richten zich hiermee op patiënten en hun mantelzorgers, om de zorgverlening verder te verbeteren. Met deze eerste versie kunnen patiënten op een gemakkelijke manier verpleegkundige gegevens opvolgen. Samen met Inetum België wil het Wit-Gele Kruis de app laten uitgroeien tot de enabler voor een goede patient experience, denk daarbij aan functionaliteiten zoals realtime aankomsttijden van verpleegkundigen, een chatfunctie en AI-gedreven opvolging van het ziekteverloop.

Een app die inzet op patiëntenparticipatie

De app zet voluit in op de maatschappelijke evolutie naar meer patiëntenparticipatie, men wil betrokken worden en een makkelijke inzage krijgen in hun eigen gegevens. Tijdens het User Experience-traject, dat komt kijken bij het bouwen van een intuïtieve app, stond de patiënt dan ook centraal. Al de verpleegkundige gegevens moesten op een overzichtelijke manier te raadplegen zijn in de mobiele app. Ook mantelzorgers werden niet uit het oog verloren, ook zij willen kunnen opvolgen of de verpleging al is geweest en betrokken worden in het zorgproces.

De mobiele mijnWGK-app is gebouwd op het Xamarin-platform, een mobile development platform waarmee het mogelijk is om met behulp van C# en het .NET Framework, native apps te ontwikkelen voor iOS, Android en Windows. Het platform laat ook toe dat er snel aanpassingen kunnen gebeuren aan de app, met het oog op de toekomstplannen van het Wit-Gele Kruis.

Tim Weltens, stafmedewerker ICT & Innovatie bij het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, vertelt waarom ze externe experten hebben ingeschakeld: “In huis hadden we het niet klaargekregen om dit te ontwikkelen. De gevoelige data zorgt er ook voor dat we heel hoge eisen hebben op het vlak van veiligheid en de experten van Inetum België konden aan die eisen tegemoet komen.”

WGK

De toegangspoort naar een interactieve patient experience

Het Wit-Gele Kruis heeft nog heel wat plannen met de applicatie om de ervaring van de patiënt nog verder te verbeteren. “De tijd en middelen vinden om te innoveren is in het algemeen een uitdaging. Inetum België helpt ons om de balans te bewaken tussen vandaag en morgen”, vertelt Tim Weltens, stafmedewerker ICT & Innovatie bij het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

Een greep uit de ideeën die momenteel verder worden onderzocht: pushmeldingen naar de patiënt, live updates over de route van de verpleegkundige en een chatfunctie. Nieuwe functionaliteiten moeten technisch mogelijk zijn maar ook embed worden in de interne processen, vaak vraagt dat laatste het meeste tijd. Als een patiënt een bericht stuurt, moet dat bijvoorbeeld doorgestuurd worden naar de juiste interne persoon en die persoon moet aan de juiste informatie kunnen om de vraag snel en efficiënt te beantwoorden.

Een verlichting van de werkdruk

Hoewel de patiënt centraal staat in de app, levert het ook voordelen op voor verpleegkundigen. Door de openheid en transparantie wordt de patiënt mede-eigenaar van z’n zorgtraject en dus meer betrokken. Veel voorkomende vragen zoals ‘wie komt er morgen’ of ‘wanneer zal je morgen hier zijn’ zullen weggewerkt worden als de patiënt zelf de planning kan opvolgen in de app. Dat verwachtingsmanagement zal voor heel wat rust voor de verpleegkundigen zorgen.

In de toekomst zullen patiënten waarschijnlijk ook bepaalde parameters, zoals temperatuur of bloeddruk, kunnen doorgeven via de app. Die informatie wordt dan beschikbaar zonder dat er een verpleegkundige aan te pas hoeft te komen. Zo kan ook het aantal metingen opgedreven worden en krijgen alle partijen een beter zicht op de gezondheidssituatie. Ook dokters zullen dan op afstand kunnen meeluisteren naar een hartslag, bijvoorbeeld. Er kan zelfs een AI-model op losgelaten worden om eventuele afwijkingen te detecteren. Die nauwere opvolging komt ook de patiënt ten goede, onderzoek wees uit dat patiënten sneller en beter genezen wanneer ze weten dat ze effectief opgevolgd worden.

Meer weten over dit boeiende klantverhaal? https://www.realdolmen.com/nl/case-study/het-wit-gele-kruis-versterkt-via-mijnwgk-de-samenwerking-met-huisartsen-ziekenhuizen-en

Meer weten over het Wit-Gele Kruis en mijnWGK? https://www.witgelekruis.be/mijnwgk-online-verpleegdossier