Het Wit-Gele Kruis versterkt via mijnWGK de samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en patiënten

Het Wit-Gele Kruis versterkt via mijnWGK de samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en patiënten

Vijf jaar geleden lanceerde het Wit-Gele Kruis het onlineplatform mijnWGK. Via die beveiligde website kunnen huisartsen, ziekenhuizen en de patiënt meekijken in het dossier van de verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis. Om dat platform gebruiksvriendelijk te maken op smartphones, en een nieuwe digitale revolutie in de sector van de thuisverpleging voor te bereiden, zocht het Wit-Gele Kruis recent een nieuwe IT-partner. Inetum-Realdolmen hielp met de vernieuwing van de webapplicatie, is verantwoordelijk voor de hosting en het onderhoud, en ontwikkelde de mobiele app voor mijnWGK.

Door moderne IT te gebruiken, zorgt het Wit-Gele Kruis ervoor kwaliteitszorg toegankelijk te houden en kwaliteitsvolle zorg te garanderen. mijnWGK brengt de verpleegkundige zo dicht mogelijk bij de patiënt door een deel van de zorg digitaal voor te bereiden. Daarvoor is mijnWGK op een beveiligde manier verbonden met andere zorgsystemen, waaronder hun eigen Elektronisch Verpleeg Dossier (EVD), hun zorgcentrale, de elektronische patiëntendossiers van ziekenhuizen, CoZo (Collaboratief Zorgplatform), en andere eHealth-bronnen. Het uitgangspunt is dat hoe meer informatie over de patiënt gekend is, hoe beter de zorgverlening op maat kan gegeven worden en dus hoe kwaliteitsvoller de zorg is voor de patiënt.

Tim Weltens

Het is duidelijk dat mijnWGK een succes is. Het levert een grote meerwaarde voor de patiënt, voor onze verpleegkundigen en voor huisartsen en ziekenhuizen. Daarom hebben we besloten deze software toegankelijk te maken voor de hele thuisverplegingssector.

Tim Weltens | Stafmedewerker ICT & Innovatie @ Wit-Gele Kruis

Het ontstaan van mijnWGK

Tim Weltens, stafmedewerker ICT & Innovatie bij het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, vertelt waarom men mijnWGK indertijd heeft opgestart: “We bezoeken dagelijks zo’n 65.000 patiënten. Dat maakt ons de grootste zorgverlener van het land. Onze meer dan 6.000 verpleegkundigen verzorgen op jaarbasis 150.000 unieke patiënten. Een patiënt wordt gemiddeld door vijf verpleegkundigen verzorgd. Dat maakt het noodzakelijk om intern efficiënt gegevens te delen. Onze verpleegkundigen werken hiervoor met tablets waarop ze alle informatie van iedere patiënt kunnen noteren en raadplegen.”

mijnWGK

“We kregen de vraag van huisartsen en ziekenhuizen of ze onze dossiers mochten inkijken. Wij registreren namelijk belangrijke parameters zoals bloeddruk of temperatuur en ook informatie over de fysieke en mentale toestand van de patiënt. Ons intern systeem liet indertijd niet toe om deze gegevens gemakkelijk en snel te delen met externen. Waardoor onze verpleegkundigen alle parameters noteerden op hun tablet en nog eens op papier dat de patiënt kon meenemen naar de consultatie. Dat was uiteraard geen efficiënte manier van werken”, aldus Tim. “Daarom besloten we om het onlineplatform mijnWGK te bouwen. De bedoeling was dat het dossier van de patiënt gemakkelijk en snel geraadpleegd kon worden door andere bevoegden. We zorgden daarbij voor een integratie met software voor huisartsen. Wanneer een huisarts een dossier opent in zijn eigen software, kan die meteen zien of de patiënt gekend is bij het Wit-Gele Kruis. Is dit het geval, dan kan de arts meteen doorklikken en het dossier raadplegen.”

“De gemiddelde leeftijd van onze patiënten is 78 jaar. Het gebeurt dan ook regelmatig dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Doordat ziekenhuizen onze dossiers kunnen inkijken, weten ze vanaf dag één welke verzorging de patiënt thuis al toegediend kreeg. Indien nodig, kan het ziekenhuis in overleg met de verpleegkundige van de patiënt deze behandeling verderzetten.”

Transitie naar Inetum-Realdolmen

Intussen zorgt Inetum-Realdolmen voor het onderhoud van de toepassing, nadat ze ongeveer een jaar geleden verhuisde naar het datacenter van Inetum-Realdolmen. “Inetum-Realdolmen zorgt ervoor dat alle data die een verpleegkundige ingeeft in de tablet gesynchroniseerd worden naar een centrale server. De webapplicatie mijnWGK wordt dagelijks een 300-tal keer geraadpleegd door externen. Dat zijn elke dag 300 vragen van artsen, verpleegkundigen of patiënten die we niet moeten beantwoorden, waardoor we meer tijd aan zorgverlening en dus de patiënt kunnen besteden”, verduidelijkt Tim.

Commercialisatie via i-mens

Tim: “Het is duidelijk dat mijnWGK een succes is. Het levert een grote meerwaarde voor de patiënt, voor onze verpleegkundigen en voor huisartsen en ziekenhuizen. Daarom hebben we besloten deze software toegankelijk te maken voor de hele thuisverplegingssector. i-mens, een andere organisatie uit onze sector, zal er in het najaar 2021 mee beginnen werken. Zo is onze applicatie geëvolueerd naar een software die alle diensten van de thuisverpleging kan coveren. Het is onze ambitie om de volledige sector van de thuisverpleging vooruit te helpen. Momenteel zijn ziekenhuizen aan het experimenteren hoe ze tot bij de patiënt thuis kunnen komen. Wij willen dat ondersteunen en onze sector profileren als partner van huisartsen en ziekenhuizen, om zo de best mogelijke zorg te verlenen.”

mijnWGK

Pioniers in de thuisverpleging

“Er bestond nog geen goed systeem om de gegevens van de thuisverpleging te delen met de andere zorgverleners. Het Wit-Gele Kruis was met mijnWGK echt wel de pionier”, vertelt Tim. “Ook willen we aandacht schenken aan de mantelzorgers. Momenteel is het een omslachtig proces om als mantelzorger inzage te krijgen in het medisch dossier van een patiënt. Via onze mobiele app zal het mogelijk zijn om een mantelzorger toe te voegen via zijn rijksregisternummer. Zo kan hij vanop afstand de verpleging mee opvolgen. We zijn ook met tal van andere projecten bezig. Zo hebben we bijvoorbeeld een project lopen waarbij hartpatiënten updates ingeven die de cardioloog en onze zorgcentrale in realtime opvolgen. Wanneer de metingen zorgwekkend zijn, slaan onze verpleegkundigen vanuit de zorgcentrale meteen alarm.”

“We starten ook een innovatiecel op. Deze cel kan dan onze ideeën onderzoeken en projecten opstarten. Zo hadden onlangs enkele medewerkers het idee om bloedstalen via drones naar het labo te brengen. Ideeën die nu nog veraf lijken, vinden we in de toekomst misschien normaal. Wij willen graag die pionier zijn om initiatieven uit te testen.”

De beste ervaring voor patiënten

Tim: “Het Wit-Gele Kruis wil dat alle patiënten een betere dienstverlening krijgen dan louter een goede thuisverpleging. Onze patiënten weten bijvoorbeeld graag op voorhand wie er bij hen aan de deur zal staan. Ook merken we dat de volgende generatie patiënten verwittigd wil worden wanneer een verpleegkundige vertraging oploopt. We willen met de komst van de app anticiperen op de verwachtingen van de komende generatie. Met de nieuwe app kunnen we ook de tevredenheid van onze patiënten opvragen, bijvoorbeeld met een score met sterretjes na elke verzorging. Momenteel doen we jaarlijks een tevredenheidsenquête op papier. Dit werkt goed bij de huidige generatie. We zijn er ons echter van bewust dat de komende generatie van zestigplussers die al vlot met een smartphone werkt, verwacht dat deze dienstverlening digitaal verloopt.”

Samenwerking met Inetum-Realdolmen

“Vorig jaar gingen we via een openbare aanbesteding op zoek naar een nieuwe partner die de hosting van de applicatie kon overnemen in een betrouwbare omgeving. We zochten ook een partner die ons kon helpen met de volledige vernieuwing van de webapplicatie”, verklaart Tim.

Tim Weltens

De samenwerking met Inetum-Realdolmen verloopt vlot en we beschouwen hen dan ook als onze partner voor de toekomst.

Tim Weltens | Stafmedewerker ICT & Innovatie @ Wit-Gele Kruis

“Inetum-Realdolmen diende een dossier in waarin ze ons overtuigden met het gebruik van de juiste technologie en de te hanteren methode. Ze voldeden zowel op het vlak van hosting, security als mobiele applicaties. Ook hadden ze al een mobiele applicatie gebouwd in de gezondheidssector. Bovendien wisten we dat Inetum-Realdolmen een autoriteit is in de security van mobiele applicaties. Omdat het in dit project gaat over gevoelige, persoonlijke informatie was dit doorslaggevend”, licht Tim toe.

“Het project startte met de overname van het serverpark. Inetum-Realdolmen bedacht het scenario waarbij de installatie werd gekopieerd en geïmplementeerd naar hun datacenter. De grote uitdaging in deze transitie was dat we geen minuut offline mochten gaan. Dat is uiteindelijk perfect verlopen. Ze kozen er bovendien voor om te werken met een nieuwe technologie zodat de vernieuwde webapplicatie en de mobiele app op hetzelfde ritme evolueren, want het was voor ons heel belangrijk dat beide applicaties dezelfde ervaring gaven voor de gebruikers. Een verwachting die opnieuw mooi werd ingelost.”

“De samenwerking met Inetum-Realdolmen verloopt vlot en we beschouwen hen dan ook als onze partner voor de toekomst. Bovendien zetten ze onze ideeën om in concrete designs en ontwikkelen ze de toepassing verder. Ik hoop snel van start te kunnen gaan met alle nieuwe mogelijkheden die we in gedachten hebben voor mijnWGK. Hiervoor zullen we snel nog eens moeten samenzitten”, besluit hij.

Meer weten? 

mijnWGK