puzzle

Samen leggen we de puzzel

21 juni 2018

IoT
Internet of Things

De laatste weken hebben we het uitgestrekte domein van Internet of Things onder de loep genomen. Vandaag rest enkel de vraag op welke manier een bedrijf iets uit dat veld kan plukken zodat er businesswaarde wordt gecreëerd.

Hoe kom je tot het IoT-stuk dat de steeds evoluerende bedrijfspuzzel aanvult, een stuk dat letterlijk zaken met elkaar verbindt en zo de puzzel completer maakt?

Samen op zoek

Een uitgelijnde aanpak is nodig om tot een zinvol IoT-project te komen. Er moet een methodologie op tafel liggen die zo efficiënt mogelijk leidt naar een succesvol project. Het gaat hier niet over een ‘one size fits all’ weg die kan bewandeld worden. Elk bedrijf heeft een IoT-benadering nodig die uniek is voor hun situatie. Toch zijn er uitdagingen en vereisten die in bijna elk IoT-project voorkomen. Deze aanpak goten we in een IoT Scan & Roadmap.

De eerste en belangrijke stap is altijd het in kaart brengen van het IoT-potentieel, dit noemen we ideation. Via workshops wordt het bedrijf zich bewust van al de mogelijkheden, we verzamelen op een interactieve manier snel en accuraat de nodige informatie. We gaan op zoek naar die dingen die we, gebruikmakend van actuatoren, vanop afstand kunnen besturen en controleren. We gaan op zoek naar blind spots, dingen waar het bedrijf vandaag absoluut geen informatie over heeft maar waarvan we denken dat het de kwaliteit van de producten en diensten kan verhogen. We bespreken, evalueren de mogelijkheden en bepalen een scope voor de high level analyse. We denken dus op een co-creatieve manier na over hoe we alles slimmer kunnen maken.

Het is hierbij belangrijk om de scope groot genoeg te houden, we mikken op ‘multipurpose IoT’. Tijdens zo’n ideation houden we een helicopterzicht over het gehele bedrijf. Mensen zijn geneigd om één idee halsstarrig uit te werken maar vaak kunnen verschillende uitdagingen in het bedrijf in één trek samengenomen worden. Op die manier zijn de kostenbesparingen en de efficiëntiewinsten vaak veel hoger dan initieel gedacht. We maken het antwoord groter dan de vraag, zoeken uit waar de echte business case zich verschuilt. We schetsen de horizon van de oplossing maar evengoed de belangrijke weg ernaartoe.

We maken het concreet

Wanneer de scope is vastgesteld is het tijd om het project tastbaar te maken. Via co-creatie creëren en bouwen we Minimum Viable Product (MVP). De idee hierachter is dat we iets bouwen, het lanceren en dan zien wat er gebeurt. Er zijn namelijk nog heel wat vragen die moeten beantwoord worden. Het is geen prototype, dus geen verloren kosten, aangezien we altijd voortbouwen op een MVP.

Bent u nog inspiratie aan het op doen? Kom dan eens kijken in ons IoT Lab in Gent en laat u inspireren! In ons IoT lab is het mogelijk om werkende IoT-devices en de bijhorende dashboards te bekijken die kunnen ingezet worden in een op maat gemaakte IoT-oplossing. Aan de hand van 10 use cases krijgt men een mooi inzicht van de impact en toepassingsmogelijkehiden van IoT.

Ook klaar om de puzzel compleet te maken?

Samen gaan we planmatig op zoek naar die IoT-toepassingen die uw business efficiënter maken. We zetten daarvoor doordacht onze end to end referentie architectuur in en bieden zo een oplossing van A tot Z.

Lees hier meer over Internet of Things, download onderaan onze Scan & Roadmap of contacteer onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek:

Gerelateerde case studies
Gerelateerde downloads

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons