port of antwerp

Port of Antwerp coacht werknemers richting een beter datagebruik met Microsoft Power BI

22 juli 2021

Microsoft
Data

Om de ontwikkeling van het databewustzijn bij de werknemers van Port of Antwerp verder te stimuleren, bouwden we een virtuele cockpit waarin het gebruik van Power BI binnen de organisatie in kaart wordt gebracht. Zo kan het bedrijf aanbevelingen doen om de rapporten en daaruit vloeiende inzichten nog beter te laten aansluiten bij hun doelstellingen. Op die manier bouwt het havenbedrijf doortastend aan een cultuur die noodzakelijk is in een datagedreven organisatie.

 

Iedereen data analist bij Port of Antwerp

Port of Antwerp vindt het belangrijk dat elke werknemer, en dat mag u letterlijk nemen, het belang van data inziet. Iedereen zou in staat moeten zijn om met data overweg te kunnen in z’n dagelijkse job, bijvoorbeeld via rapporten uit Microsoft Power BI. Om die visie te ondersteunen, besteedt het bedrijf heel wat aandacht aan datakwaliteit en data governance. Datakwaliteit is immers een belangrijke randvoorwaarde voor een goede data-analyse. Met hun aandacht voor data governance beheren zij daarnaast proactief hun data om de organisatie te ondersteunen bij het behalen van doelstellingen en strategieën. Het is geen doel op zich, maar een instrument om zo veel mogelijk waarde uit data te halen.

Met het Data & Analytics team ondersteunen we de rest van de organisatie in het brengen van actiegerichte inzichten.  Self-service is voor ons geen verhaal van over het muurtje gooien.  Zo bieden we onder andere opleiding, tools en processen aan om tot kwaliteitsvolle dashboards te komen.  Niet enkel bij de start maar ook nadien, in een continu overleg om samen steeds verder te groeien naar een nóg meer datagedreven organisatie.  En uiteraard voeren we dat overleg op basis van de onderliggende beschikbare data over de dashboards.

Danny Van Dessel, Data & Analytics Manager Port of Antwerp

 

Self-Service BI in Power BI beheren

Microsoft Power BI is het strategische hulpmiddel voor belangrijke bedrijfsrapportagebehoeften van Port of Antwerp. Samen bouwden we een virtuele cockpit, in de vorm van een Power BI rapport, om het gebruik van de tool in kaart te brengen. Niet om met de vinger te wijzen, maar om de gebruikers verder te coachen en ervoor te zorgen dat de gemaakte rapportage strookt met wat het bedrijf wil bereiken. Het Self-Service aspect blijft behouden maar op een beheerste manier.

Voor we zoiets konden opzetten, moesten eerst de richtlijnen voor het gebruik van de tool duidelijk gesteld worden. We vertrokken vanuit de vraag ‘hoe ziet het ideale gebruik van Power BI ten dienste van Port of Antwerp eruit’ en vulden dit in voor en met verschillende stakeholders (denk aan een technisch profiel, iemand die instaat voor de data governance, een architect, …). Zo brachten we alle visies meteen samen, een belangrijk aspect om voldoende draagkracht te creëren.

Het resultaat is een meta Power BI rapport dat rapporteert over het Power BI gebruik in de organisatie, aangevuld met kerninformatie over alle artefacten. Dit rapport consolideert dan verschillende bronnen van APIs, scripts, en databases in één handig overzicht. Het Data Analytics team van het havenbedrijf organiseert tweewekelijks een meeting met stakeholders van een functioneel domein om lopende zaken te bespreken, waaronder het rapport met achterliggende gebruiksgegevens. Ze analyseren hoe gebruikers rapporten en datasets maken en in welke mate deze voldoende afgestemd zijn op de geldende richtlijnen. Vanuit die analyse formuleren ze aanbevelingen voor de gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de databron die werd gebruikt. Het bedrijf beschikt namelijk over gecentraliseerde databronnen die optimaal zijn opgemaakt om aan selfservice te doen. Komt de data uit het rapport uit die vertrouwde omgeving of werd er data uit een obscure testomgeving gebruikt? De cockpit vertelt het hen.

Een geslaagd experiment

De virtuele cockpit werd opgestart als experiment. De resultaten zijn positief en hebben de zin aangewakkerd om na te denken over volgende stappen. Eén van de volgende pistes is om het beeld vollediger te maken. Het is ook de bedoeling dat mensen die content in Power BI gaan creëren vanaf het begin blootgesteld worden aan de opgestelde richtlijnen zodat het meta-rapport vooral dient ter opvolging.

Door gebruik te maken van het Microsoft Power Platform konden we snel van idee tot werkende tool evolueren. In 10 dagen tijd voerden we de discussies over de richtlijnen, zetten we het rapport op en gingen ze ermee aan de slag. Klein beginnen werpt dus duidelijk z’n vruchten af, opschalen kan altijd nog.

Data over het gebruik van Power BI is cruciaal om het succes in de organisatie te meten. Met deze cockpit zijn we een flink stapje verder gegaan dan de statische logging die vaak wordt gebruikt. Met het resultaat op korte termijn mogen we dan ook zeer tevreden zijn. De achterliggende drijfveer van ‘stimuleren, niet controleren’ is me dan ook absoluut op het lijf geschreven.

Benni De Jagere, Enterprise Data Architect Inetum-Realdolmen

Hoe faciliteert u uw datacultuur? Spar er eens over met één van onze experten!

Beheer uw datastromen end-to-end, zodat de juiste kwalitatieve data op een toegankelijke en veilige manier beschikbaar is.

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox