Persoonlijke data

Persoonlijke data als pasmunt voor een betere verzekering

1 juli 2020

CRM
Traviata CRM for Insurance

Over het gebruik van persoonlijke data in de verzekeringswereld, de waarde van vertrouwen en het belang van customer engagement om tot een win-winsituatie te komen.

De verzekeringssector werkt op basis van risicobepaling. Het principe is vrij simpel: klanten sluiten een polis af en betalen verzekeraars voor financiële bescherming tegen schadegevallen en andere calamiteiten zoals ziekte, brand of overlijden. Verzekeraars schatten op hun beurt in hoe groot de kans op schade is en welke premie er tegenover moet staan om de kosten van eventuele claims te dekken. Grotere risico’s betalen een hogere premie, kleinere risico’s betalen een lagere premie. Dat is het solidariteitsbeginsel van het verzekeringswezen.

Om die risicobepaling te kunnen doen, heeft een verzekeraar data nodig. Zonder data geen risico-inschatting, zonder risico-inschatting geen verzekering. Data zijn met andere woorden essentieel voor verzekeraars om hun kerntaak te kunnen uitvoeren. Al van oudsher beschikken ze over gigantische interne databanken aan persoonsgegevens van hun polishouders. Sommige gegevens zijn vrij neutraal van aard, zoals een naam of een autokenteken, maar er zijn ook gegevens die gevoeliger liggen, zoals informatie over iemands gezondheid of medische behandeling.

Op zich niets nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is de hoeveelheid beschikbare data die de laatste jaren exponentieel toeneemt – big data. Net zoals de mogelijkheid om die data te verzamelen en er zinvolle verbanden tussen te leggen. Steeds meer verzekeraars koppelen hun eigen interne data aan externe data. Open data van de overheid of universiteiten, maar ook online gegevens van sociale media, surfgedrag, of gedragsgegevens uit trackingapparaten zoals een zwarte doos in de wagen, een dashcam of een slim horloge. Technologieën als AI en kwantumcomputing geven het geheel nog een extra boost.

Deze datakoppelingen bieden heel wat opportuniteiten zoals een accuratere risicobepaling, een betere prijszetting en een snellere schadeafhandeling, kortom een volledige personalisering en dekking op maat. Ze bieden ook perspectief om nieuwe producten en markten aan te boren. Grote Belgische verzekeraars (ver-)kennen de mogelijkheden en experimenteren er mee, meestal gaat het dan over een bepaald stuk van de premie dat kan variëren. Maar het zijn vooral buitenlandse verzekeraars, in Amerika bijvoorbeeld, die er al echt mee aan de slag zijn gegaan en die via telematics en andere aanvullende informatie op maat gemaakte pakketten aanbieden. Met succes zo blijkt.  

Neem nu Progressive, deze autoverzekeraar monitort via een apparaat aangesloten op het dashboard het rijgedrag van zijn klanten. Minder en veiliger rijden betekent grotere kortingen. Andere bedrijven doen iets soortgelijks. State Farm geeft zijn klanten bijvoorbeeld een korting als ze het Drive Safe & Save-programma voltooien en bijkomende kortingen voor veilig rijgedrag. Safeco introduceert met ‘Rewind’ een soort van ‘vergevingsprogramma’ voor ongevallen en overtredingen, waarbij klanten voor een periode van vier maanden worden gevolgd. Afhankelijk van het geregistreerde rijgedrag kunnen hogere verzekeringspremies terug verlaagd worden. In sommige gevallen kan zelfs een bepaalde overtreding uit het verzekeringsdossier gewist worden. Of Lemonade. Deze woon- en huurverzekeraar kan ultra-gepersonaliseerde prijzen aanbieden dankzij chatbot Maya die met duizenden potentiële klanten gelijktijdig gesprekken voert en gegevens verzamelt over hun vragen en behoeften.

Big data biedt dus opportuniteiten, maar er zijn ook bezorgdheden waar verzekeringsmaatschappijen rekening mee moeten houden en de nodige inspanningen voor moeten doen. De situatie werpt immers een aantal ethische kwesties op, zoals de eerdergenoemde solidariteit, maar ook discriminatie, wat als je je niet wil of kan laten volgen en monitoren bijvoorbeeld? Een andere bezorgdheid heeft te maken met privacy en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Sinds twee jaar worden deze bezorgdheden, nog strikter dan voorheen, opgevangen door de GDPR-wetgeving, die onder andere stelt dat klanten toestemming moeten geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens. En dat ze op een juiste en transparante manier moeten geïnformeerd worden over de gegevens die over hen worden bijgehouden en voor welke doeleinden ze worden verwerkt.

We weten uiteraard dat de meeste verzekeraars correct en integer omspringen met de gegevens van hun klanten. En het gaat daarbij natuurlijk niet enkel over het wetgevend kader, bij verzekeren gaat het in de eerste plaats over vertrouwen en transparantie. Het is immers aan de klant om voor een verzekering te kiezen waarbij hij aanvullende persoonlijke gegevens moet delen. Als de klant zijn toestemming geeft, kunnen nieuwe verzekeringsinitiatieven ontwikkeld worden. Verzekeraars die het recht op privacy respecteren en daar bewust de nodige transparantie en waarborgen tegenoverstellen, krijgen een concurrentieel voordeel.

Trust

Tegelijk blijkt dat de meeste privacystatements, en bij uitbreiding polisvoorwaarden, niet echt gelezen worden. Dit wordt bevestigd door een eigen onderzoek dat we hebben uitgevoerd en waaruit blijkt dat 80% van de respondenten niet weet welke data de verzekeraar over hen bijhoudt. Het paradoxale is echter dat meer dan de helft van de mensen het gevoel heeft dat de verzekeraar goed omgaat met deze data en vertrouwt op de beveiliging ervan. “Alles staat of valt het vertrouwen in je verzekeringspartner.”

Ondanks bepaalde gevoeligheden, toont het onderzoek ook dat mensen bereid zijn meer persoonsgegevens te delen als dat kan leiden tot een bepaald (financieel) voordeel. Het jaarlijks gepubliceerde World Insurance Report vertelt ons dat klanten het prima vinden om door hun verzekeraar benaderd te worden met verzekeringsproducten, als die aanbiedingen persoonlijk en relevant zijn en op het juiste moment komen.

Dit lijkt een evidentie, we kennen het allemaal uit onze ervaringen met andere branches zoals online retail. Toch slagen veel verzekeraars er niet echt in om hun (potentiële) klanten een persoonlijke beleving te bieden en hen optimaal te begeleiden in hun customer journey. Gegevens om dat te doen, zijn nog vaak te versnipperd en contactmomenten vrij lineair en nog al te vaak beperkt tot het klassieke afsluiten van de polis, het sturen van de factuur en het afhandelen van een claim. Door dat gebrek aan contactmomenten scoren verzekeraars minder goed op het vlak van klantgerichte dienstverlening en missen ze eigenlijk opportuniteiten op het vlak van klantbinding, want als een klant zich aan je bindt, wordt hij een ambassadeur.

De traditionele focus op producten moet verschuiven naar een focus op de klant, want het echt kennen van de klant is een eerste vereiste voor een betere klantervaring. Je klant kennen betekent ook met hem in contact staan, dat creëert vertrouwen en vertrouwen is dan weer belangrijk als het gaat over transparantie en het delen van data. Enkel in een met zorg opgebouwde relatie tussen de klant en de verzekeraar zal het delen van data op een manier gebeuren die voor beide partijen een win-win oplevert.

WinWin

Om dit optimaal te bereiken heb je een 360-gradenbeeld van je klant nodig. En dat complete klantbeeld is juist de kracht van een platformoplossing die we aanbieden op de verzekeringsmarkt: Traviata CRM for Insurance Carriers. Het is een oplossing die een intelligente omgang met al die data mogelijk maakt. En dit zowel voor marketing, sales en customer service, inclusief claims management. Denk daarbij ook aan zaken zoals sentimentanalyse voor zowel geschreven als gesproken klantberichten en emotiedetectie. Dit soort inzichten is van grote waarde om de klant werkelijk te begrijpen.

Kortom, persoonlijke data zijn goud waard. Laat ons u uitleggen hoe u met Traviata die waarde kunt verzilveren.

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in