lost money

Hoeveel euro verliest uw bedrijf jaarlijks door ongebruikte software?

25 januari 2017

agile development
software factory
DevOps

In Britse bedrijven wordt meer dan een kwart van de aangekochte software nooit gebruikt. In de US is dat maar liefst 37%. De cijfers komen uit het meest recente rapport van het Britse onderzoeksbureau 1E dat in het “software usage report” vier jaar lang het softwaregebruik onderzocht bij 3,6 miljoen gebruikers in 129 bedrijven in o.a. de US, Canada en Groot-Brittannië. 

We gaan het in deze blogpost echter niet hebben over ongebruikte software. We willen het wel hebben over een manier om ervoor te zorgen dat u in uw volgende IT-project alleen de functionaliteiten ontwikkelt die nodig zijn voor uw business.

Lenig denkwerk

Magazines en internet slaan u om de oren met scrum teams, user story’s, daily stand-ups, product owners enz. Agile development is dan ook terecht een ontwikkelmanier die vandaag veel voordelen biedt. We staan op de rand van de vierde industriële revolutie die volgens het World Economic Forum wordt gekenmerkt door snelheid, verandering en digitale verbindingen. De snelheid waarmee nieuwe technologieën vandaag doorbreken, kent zijn gelijke niet. Dit heeft ook gevolgen voor het gedrag van de maatschappij. Hoe sneller alles beschikbaar is, hoe sneller we alles willen hebben.

Dus moet ook softwareontwikkeling die trend volgen en daarin vinden agile development en software factory’s perfect hun plaats.

Agile is een mindset, een manier van denken die bijna volledig omgekeerd is aan traditionelere modellen. U vertrekt vanuit de vraag: waarmee kan ik vanaf dag één in mijn nieuwe project de meeste “value” genereren? 
Voor de ontwikkeling van een nieuwe webshop kan dat bijvoorbeeld een eenvoudige landingspagina zijn met bedrijfsnaam, logo, bedrijfskleuren en een invulveld om een mailadres achter te laten.

Door eenvoudig te beginnen, is het niet nodig vooraf alle denkbare functionaliteiten voor het komende jaar uit te schrijven – de noden in de markt zijn tegen dan immers toch al veranderd. U hoeft ook nog geen volledige infrastructuur en database op te zetten. U ontwikkelt stap voor stap waarbij u na elke stap het resultaat evalueert en dan bijstuurt. Dat bespaart u niet alleen tijd en geld. U bent er zo ook zeker van dat u alleen dat ontwikkelt waar uw klant behoefte aan heeft.

Combineer agile development met een software factory en u krijgt een methode waarmee u ideeën zeer snel omzet in projecten. Een software factory heeft het grote voordeel dat het platform en een agile team standaard klaarstaan om projecten in te pluggen en op te starten.

De link met het rapport van 1E is duidelijk: omdat u zelf van in het begin en gedurende het hele proces betrokken bent bij de ontwikkeling en iteratief te werk gaat, krijgt u exact wat uw gebruikers of klanten nodig hebben.

Impact

De agile denkwijze begrijpen is echter niet hetzelfde als agile te werk gaan. Agile development lijkt eenvoudig maar heeft een grote impact op verschillende aspecten in de organisatie.

In de eerste plaats vraagt agile werken een grote verantwoordelijkheidszin van het projectteam. Het team in zijn geheel engageert zich om resultaat op te leveren. Dit is tegelijk een voordeel: samen verantwoordelijkheid dragen, betekent immers ook meer steun en geen individuele afrekeningen. Elke prestatie wordt geëvalueerd op teamniveau.
Toegepast in een software factory schept dit de extra dimensie dat u als klant een evenwaardig lid bent van het projectteam en dus mee aan het stuur zit van de ontwikkelingen.

Als klant mee de eindverantwoordelijkheid dragen, heeft als gevolg dat contracten in dit concept anders gebudgetteerd worden. “Fixed price, scope and time” zijn niet aan de orde, alles vooraf vastleggen past niet in de agile mindset. U bepaalt vooraf een aantal mandagen en mag de concrete invulling zelf mee bepalen tijdens de looptijd van het project. Dat vergt een onderling vertrouwen dat iteratie na iteratie in weerkerende feedback cycles wordt opgebouwd.

En ten slotte heeft agile werken een impact op personeelsbeleid. Medewerkers in een agile team krijgen een bredere rol toegewezen en nemen elkaars taken over. Het verruimt de kennis en de ervaring van de medewerkers en garandeert tegelijk de continuïteit van het project.

Voordeel van agile development in een software factory

De kracht van een software factory is dat agile development voor u klaarstaat met platform, denkwijze en team om ieder project meteen te starten. Bent u zelf nog niet bedreven in de agile mindset, dan kan de R DevOps Factory u ook daarin begeleiden. Het eindresultaat is een snellere time-to-market van uw project met een kleiner budget. Zodat u daarna geld over hebt om in te spelen op alweer de volgende behoefte van uw klant.

damienbraeckman.pngWil u meer informatie over agile werken, contacteer dan onze expert Damien Braeckman, Solution Manager EPM via Damien.Braeckman@realdolmen.com.

Roel de Cuyper_0.jpgHebt u een idee dat u graag wilt realiseren, of wilt u meer informatie over de Realdolmen DevOps Factory, contacteer dan Roel De Cuyper, Realdolmen DevOps Factory Manager via roel.decuyper@realdolmen.com.

Wilt u nog meer weten over Realdolmen DevOps Factory? Lees dan de eerder verschenen blogposts:

Time-to-market versnellen: R Project (DevOps) Factory uw ideeënincubator

Van digitale (on)geletterdheid op C-niveau naar digitale maturiteit

Samenwerking die echt werkt

De boordinstrumenten van een software factory toegelicht

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in