illustratie

Inetum-Realdolmen verlaagt mee de drempel om Rap op Stap te gaan

21 november 2022

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Microsoft
Products & licensing

Bij Inetum-Realdolmen nemen we graag deel aan initiatieven die ons toelaten om te integreren in ecosystemen die een tastbare maatschappelijke impact creëren. De Microsoft hackaton voor Trefdag Digitaal Vlaanderen was een uitgelezen kans om onze expertise in te zetten voor een betere toekomst. Samen met nog heel wat andere teams gingen we aan de slag om burgers met een beperkt budget ook te laten genieten van sport- en cultuuractiviteiten. Een mooi voorbeeldje eveneens van hoe we het Microsoft Partner Pledge Program waar we eerder dit jaar zijn toegetreden, invulling geven. 

Iedereen heeft recht op rust en ontspanning

Het recht op rust en vrije tijd zit vervat in de universele verklaring van de rechten van de mens. Voor de Vlaamse Overheid is het een prioriteit om dit recht zoveel mogelijk te vrijwaren. Door, onder andere de energiecrisis, wordt het voor bepaalde bevolkingsgroepen moeilijker en moeilijker om budget over te houden dat kan gespendeerd worden aan leuke vrijetijdsbestedingen.

Om die reden zijn er samenwerkingen opgezet tussen de instellingen Iedereen verdient Vakantie, Rap op Stap (Horizont), Vlaanderen Toerisme en de aanbiedende vrijetijdspartijen. De doelstelling is duidelijk: zorgen dat ook burgers met een beperkt budget op vakantie en daguitstappen kunnen gaan en kunnen genieten van sport- en cultuuractiviteiten.

Die burgers kunnen trouwens al terecht bij Rap op Stap, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Momenteel moeten mensen die recht hebben op deze korting fysiek naar een Rap op Stapkantoor gaan. Daar komen ze enkel terecht indien ze hierop aangewezen worden door een wijkwerker of een maatschappelijk assistent van een lokaal bestuur. In het Rap op Stapkantoor onderzoekt de medewerker of de aanvrager recht heeft op deze korting, via de consultatie van bepaalde online bronnen.

De drempel verder verlagen door middel van technologie

Voor sommigen is aankloppen bij een Rap op Stapkantoor een te hoge drempel, anderen weten gewoon niet dat ze recht hebben op de kortingen die deze organisatie aanbiedt. Dit zorgde er in 2021 voor dat slechts 150.000 van de 800.000 rechthebbende burgers gebruik maakten van het aanbod. De hackaton draaide rond deze uitdaging: hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer rechthebbenden aanspraak zullen maken op de kortingen?

 

Vermits de toekenning gebeurt op basis van online beschikbare gegevens, was het duidelijk voor ons team dat het ideaal zou zijn om de goedkeuring automatisch via het platform Mijn Burgerprofiel te laten verlopen.  Dit zou immers toelaten, door de automatisatie van het onderzoek, dat de rechthebbende geen aanvraag hoeft te doen maar de korting gewoon onmiddellijk en automatisch verkrijgt wanneer hij of zij een ticket of vakantie boekt.

Die manier van werken, waarbij de burger niet meer fysiek moet langsgaan bij een Rap op Stapkantoor, bespaart hem veel energie, geeft hem ownership en biedt een gebruiksvriendelijkere en minder stigmatiserende ervaring. De automatisering maakt tegelijk ook ruimte vrij voor een persoonlijke, waardevolle dienstverlening in de Rap op Stapkantoren voor de burgers die niet in het nieuwe digitale verhaal willen of kunnen stappen, waardoor het inclusieve karakter 100% behouden blijft.

Samen voor meer (e-)inclusie

Om het idee van de hackaton concreet uit te werken heeft ons team een duidelijke lijst gemaakt van de criteria die er zijn om recht te hebben op de kortingen, om zo te weten te komen welke bronnen er geconsulteerd moeten worden. Ze hebben het script uitgewerkt om via een koppeling met deze bronnen een code naar het platform Mijn Burgerprofiel te sturen. Daarnaast ontworpen ze een gebruiksvriendelijke navigatie binnen Mijn Burgerprofiel om toe te laten dat iemand die ingelogd is automatisch de korting krijgt en op eenvoudige en overzichtelijke manier een vakantie, daguitstap of andere tickets kan bestellen.

Na twee dagen hard werken aan de case, kwam het moment om te pitchen hoe het ontwikkelen van een ecosysteem rond de gemeenten, Iedereen verdient Vakantie, Rap op Stap, Toerisme Vlaanderen en de vrijetijdsaanbieders, gesteund op de applicaties Mijn Burgerprofiel en Solid, voor een breder bereik en een hogere (e-)inclusie zal zorgen. Dat leverde een mooi resultaat op, ondertussen zijn al de eerste stappen gezet om van de conceptuele oefening een concreet project te maken!

Invulling van het Microsoft Partner Pledge program

Deze hackaton illustreert eveneens van hoe we het Microsoft Partner Pledge Program waar we eerder dit jaar zijn toegetreden, op verschillende manieren invulling proberen te geven. Met de ondertekening van het Partner Pledge-document engageren we ons om nieuwe digitale technologieën op een duurzame, diverse en ethisch verantwoorde manier in te zetten. Tegelijk proberen we er mee voor te zorgen dat iedereen over de juiste vaardigheden en kansen beschikt om het maximum te halen uit de diepgaande digitalisatie die onze economie en samenleving vandaag doormaken.

Wij denken graag met je mee!

Wij doen technologie werken voor zowel je klanten, als je medewerkers en je organisatie. Laat ons weten wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie.