pledge

Inetum-Realdolmen ondertekent Microsoft Partner Pledge

Huizingen, 1 juni 2022

“Digitale toekomst is duurzaam, divers en ethisch verantwoord”

Inetum-Realdolmen is officieel toegetreden tot het Partner Pledge Program van Microsoft. Met de ondertekening van het Partner Pledge-document engageert de Microsoft-partner zich ertoe om nieuwe digitale technologieën op een duurzame, diverse en ethisch verantwoorde manier in te zetten. Tegelijk belooft Inetum-Realdolmen om er mee voor te zorgen dat iedereen over de juiste vaardigheden en kansen beschikt om het maximum te halen uit de diepgaande digitalisatie die onze economie en samenleving vandaag doormaken. De groep Inetum werkt er aan om deze belofte ook naar andere landen uit te breiden.

“Wij dromen van en bouwen actief aan een toekomst waarin we via ecosystemen met onze klanten, rond specifieke maatschappelijke uitdagingen, onze bredere maatschappij verder helpen digitaliseren. Dit ecosysteem-denken laat ons toe de business van klanten, vanuit gemeenschappelijke problematieken, écht te begrijpen. We steken dus onze eigen grenzen over. Ook door samen te werken met partners zoals Microsoft die onze visie en deze verregaande klantentoewijding delen.”, zegt Johnny Smets, general manager bij Inetum-Realdolmen. “Wij zijn daarom erg verheugd te kunnen meestappen in hun Partner Pledge Program en zullen dit positieve initiatief in onze ganse werking ondersteunen.”

De Partner Pledge van Microsoft is gericht op het realiseren van vier cruciale doelstellingen: digitale vaardigheden verwerven en verbeteren, diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen, op ethisch verantwoorde wijze AI-technologie ontwikkelen en implementeren, en bij die inspanningen telkens de nodige duurzaamheid aan de dag leggen.

Digitale vaardigheden

De impact van digitalisering op de inhoud van jobs in alle sectoren en domeinen groeit alleen maar. “Daarom is het essentieel een digitale mindset te injecteren in alle lagen van een organisatie: bij onze eigen medewerkers, bij onze klanten, maar ook bij hun gebruikers en hun eindklanten. Iedereen moet voldoende digitale vaardigheden kunnen verwerven én die ook op peil weten te houden. Enkel zo kunnen we de ecosystemen die we proberen te bouwen met onze klanten, digitaliseren”, vertelt Johnny Smets. Inetum-Realdolmen geldt al veertig jaar als een gevestigde waarde in de Belgische ICT-opleidingsmarkt. Ze bieden hun organisaties een brede waaier aan kwaliteitsvolle opleidingen voor eindgebruikers, ICT-professionals en ontwikkelaars. 

“Uiteraard verliezen we ook de eigen medewerkers niet uit het oog”, beklemtoont hij. “Zowel voor nieuwe als bestaande collega’s bestaan heel wat opleidingsinitiatieven.” Een van die initiatieven, de ‘Architecture Track’, is erop gericht collega’s met voldoende technische bagage en ervaring tot softwarearchitect om te scholen. Een ander initiatief, het ‘acADDemICT’ programma, zet ervaren medewerkers in om pas afgestudeerde jonge talenten klaar te stomen tot volwaardige consultants in een technologisch expertisedomein. Daarnaast probeert Inetum-Realdolmen ook te schalen met de VDAB. Door hier Microsoft-trainingen aan te bieden, proberen ze ook hier werklozen warm te maken voor een toekomst in IT. Vandaag zijn er dankzij de talrijke initiatieven een 600-tal medewerkers al actief aan de slag gegaan met Microsoft-technologie.

Diversiteit

Net als Microsoft vindt de groep Inetum het belangrijk dat de ICT-industrie de samenleving niet enkel ondersteunt, maar haar ook voldoende weerspiegelt. “De Inetum Groep is met 27.000 experts aanwezig in 26 landen over de hele wereld. Een multicultureel personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een internationale geïntegreerde groep”, aldus Johnny Smets. Bij Inetum Group zien ze diversiteit trouwens als een motor tot succes. Daarom voeren ze een proactief beleid ten gunste van gelijkheid op de werkplek en toegang tot de arbeidsmarkt - door middel van gendergelijkheid, de inclusie van mensen met een handicap, de bevordering van culturele diversiteit en intergenerationele uitwisseling, en meer in het algemeen, de betrokkenheid in de maatschappij.

Verantwoordelijke en ethische AI

Met Microsoft deelt Inetum-Realdolmen ook de zorg om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde en ethische manier te ontwikkelen. “Wij geloven dat die nieuwe technologie de wereld ten goede kan veranderen en willen die ook zo inzetten”, legt Johnny Smets uit. Daarom organiseerde de Microsoft-partner enkele jaren geleden bijvoorbeeld de R-IoT Games, een Internet of Things (IoT)-wedstrijd voor alle Vlaamstalige hogescholen, universiteiten en opleidingscentra. Tijdens die hackathon zochten de verschillende teams oplossingen voor een maatschappelijk probleem door gebruik te maken van IoT-technologie. Ook binnen de schoot van de eigen onderneming ontwikkelde Inetum-Realdolmen al toepassingen met een belangrijke sociale impact, zoals een slimme camera met een algoritme dat getraind is om te detecteren of mensen een mondmasker niet of foutief dragen. Bij Stad Leuven helpen ze de geluidsoverlast van de studenten aan te pakken en zo de stad voor de inwoners leefbaarder te maken. 

Duurzaamheid

Last but not least stelt Inetum-Realdolmen het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk centraal. Die consequente inzet voor duurzaamheid komt onder meer tot uiting in het mobiliteitsbeleid. Hybride en elektrische wagens worden stilaan de norm en werknemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan een cursus milieuvriendelijk rijden. Maar evengoed blijkt dat streven uit de interne communicatie, die medewerkers regelmatig tips aanreikt om milieuvriendelijke gewoonten te adopteren.

“Net als Microsoft zijn wij van mening dat die vier prioriteiten het juiste zijn om te doen. Tegelijk zijn ze ook zakelijk zinvol. Uiteindelijk levert een geslaagde digitale transitie voordelen op voor ons, voor onze klanten en voor de samenleving als geheel”, besluit Johnny Smets.

 

Over Inetum-Realdolmen, Positive digital flow

Inetum is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen aanbiedt, en onderdeel van een wereldwijde groep die bedrijven en instellingen helpt om het beste te halen uit hun Digital Flow. In een context van voortdurende beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden uitgevonden, zet de de Inetum Groep zich in om te innoveren, zich te blijven aanpassen en een voorsprong te behouden ten opzichte van al deze spelers. Met haar multi-expertenprofiel biedt Inetum haar klanten een unieke combinatie van nabijheid, een sectoriële organisatie en oplossingen van industriële kwaliteit. De Groep is actief in meer dan 26 landen, telt bijna 27.000 medewerkers en realiseerde in 2020 een omzet van 1,966 miljard euro.

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons