runner

De voorsprong die je nodig hebt

15 juni 2018

IoT
Internet of Things

Niemand start graag van nul, het is aangenamer en efficiënter werken wanneer een bestaand basismodel kan uitgebouwd worden met zelfgekozen features. Een IoT-project vraagt altijd een bepaalde architectuur maar door gebruik te maken van een referentiearchitectuur schiet je uit de startblokken en bouw je van bij de start al een heuse voorsprong op.

What’s in a name

Een referentiearchitectuur, wat stelt u zich daar bij voor? Het is een modulaire en schaalbare architectuur die ruimte biedt voor het toevoegen of weglaten van bepaalde capaciteiten. Daarnaast is het in kaart brengen van zo’n architectuur nuttig en waardevol aangezien er heel wat vereisten van een groot aantal gebruiksscenario’s ingebed kunnen worden. Het biedt dus een startpunt voor architecten die IoT-oplossingen willen creëren en is tegelijkertijd een sterke basis voor verdere ontwikkeling. Het bundelen van architectuurkennis in de vorm van een referentiearchitectuur is noodzakelijk aangezien het structureren en delen van deze kennis in een snel evoluerende technologische wereld van cruciaal belang is.

Zo’n referentiearchitectuur moet meerdere aspecten omvatten, inclusief de cloud- of serverarchitectuur waarmee we de gegevens van IoT-apparaten kunnen controleren, beheren, bewerken en verwerken. Daarnaast bevat het ook een netwerkmodel om met de apparaten te communiceren en wordt er beschreven welke vereisten er zijn wat betreft welk type apparaat deze referentiearchitectuur kan ondersteunen. De architectuur waarop een oplossing gestoeld is, moet bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Het is daarbij belangrijk om te vertrekken vanuit een businessuitdaging en geen enkele stakeholder uit het oog te verliezen.

Communicatie is de sleutel

Een cruciale pijler in de IoT-referentiearchitectuur is connectiviteit. Dingen dienen immers verbonden te worden met elkaar en/of de centrale bedrijfstoepassing. Afhankelijk van de noodzaak kunnen we binnen de infrastructuur verschillende communicatieprotocollen onderscheiden. We maken een onderscheid tussen protocollen waarmee devices over korte afstanden kunnen communiceren. Enkele voorbeelden zijn NFC, Bluetooth, IR, RFID en WiFi. Daarnaast onderscheiden we protocollen die bedoeld zijn voor het overbruggen van grotere afstanden zoals 3G/4G, LoRa, LTE-M en SigFox. Als laatste zijn er de bus-protocollen zoals ModBus en CanBus die vooral in de industrie alsook in voertuigen worden gebruikt. Bij de keuze van een protocol speelt steeds de vereiste bandbreedte een cruciale rol. Het gebruik van een batterij zal de keuze van het protocol beïnvloeden naargelang de gewenste levensduur van de batterij.

IoT_figure_blog_18014_01_EMB.PNG

Van fysiek naar virtueel

Naast connectiviteit spelen de IoT-devices zelf natuurlijk ook een belangrijke rol vermits ze de nodige gegevens voor de businessapplicatie over de fysieke wereld zullen verzamelen of bepaalde aansturingen zullen moeten uitvoeren. Door middel van connectiviteitsoplossingen worden de IoT-devices verbonden met platformen waar de gegevens ontvangen, opgeslagen, geanalyseerd en beschikbaar gesteld worden. Deze platformen kunnen zich zowel in de Cloud, op eigen servers of op zogenaamde Edge (gateway) devices bevinden. Deze laatste zorgen ervoor dat de gegevens afkomstig van sensoren zo dichtbij mogelijk verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Op deze manier wordt de vertraging in de dataoverdracht, die de communicatie met Cloud platformen met zich meebrengt, vermeden.

Een ander deel van de referentiearchitectuur is het IoT platform waar onder meer API’s zich bevinden, deze zorgen voor de ontsluiting van gegevens. Belangrijk hierbij is dat de applicatie weet wat het meet zodat het ook juist kan reageren op de input. De combinatie van IoT met Semantic Web-technologie maakt het mogelijk om meetwaarden van sensoren in de juiste context te plaatsen waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Het gebruik van Semantic Web technologie laat ons toe om een Web of Things te bouwen waar IoT-devices als service kunnen worden ontdekt en gebruikt. Als de gebruiker op zoek is naar de omgevingstemperatuur op zijn locatie hoeft hij niet te weten welke sensor deze gemeten heeft. De applicatie gaat op zoek naar een API die de gewenste informatie kan geven, los van de onderliggende sensor.

Benieuwd hoe we onze referentiearchitectuur kunnen uitbouwen naar uw wensen?

Door onze IoT-referentiearchitectuur als leidraad te gebruiken tijdens uw IoT-journey wordt u geholpen bij het maken van de juiste architectuurkeuzes.

Contacteer onze specialisten voor meer details en een vrijblijvend gesprek:

Gerelateerde case studies

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons