runner

De voorsprong die je nodig hebt

15 juni 2018

IoT
Internet of Things

Niemand start graag van nul, het is aangenamer en efficiënter werken wanneer een bestaand basismodel kan uitgebouwd worden met zelfgekozen features. Een IoT-project vraagt altijd een bepaalde architectuur maar door gebruik te maken van een referentiearchitectuur schiet je uit de startblokken en bouw je van bij de start al een heuse voorsprong op.

What’s in a name

Een referentiearchitectuur, wat stelt u zich daar bij voor? Het is een modulaire en schaalbare architectuur die ruimte biedt voor het toevoegen of weglaten van bepaalde capaciteiten. Daarnaast is het in kaart brengen van zo’n architectuur nuttig en waardevol aangezien er heel wat vereisten van een groot aantal gebruiksscenario’s ingebed kunnen worden. Het biedt dus een startpunt voor architecten die IoT-oplossingen willen creëren en is tegelijkertijd een sterke basis voor verdere ontwikkeling. Het bundelen van architectuurkennis in de vorm van een referentiearchitectuur is noodzakelijk aangezien het structureren en delen van deze kennis in een snel evoluerende technologische wereld van cruciaal belang is.

Zo’n referentiearchitectuur moet meerdere aspecten omvatten, inclusief de cloud- of serverarchitectuur waarmee we de gegevens van IoT-apparaten kunnen controleren, beheren, bewerken en verwerken. Daarnaast bevat het ook een netwerkmodel om met de apparaten te communiceren en wordt er beschreven welke vereisten er zijn wat betreft welk type apparaat deze referentiearchitectuur kan ondersteunen. De architectuur waarop een oplossing gestoeld is, moet bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Het is daarbij belangrijk om te vertrekken vanuit een businessuitdaging en geen enkele stakeholder uit het oog te verliezen.