Virtual-Insurance-Event

De verzekeringswereld in digitale transformatie, ga een stap verder met Digital Flow

1 december 2020

Traviata CRM for Insurance
digital flow
Insurance

Midden november vond ons online insurance event ‘Go Beyond Digital Transformation, Say Yes To Digital Flow’ plaats. 8 sprekers namen de aanwezigen mee in het post-digitale transformatie tijdperk en bespraken de gevolgen en opportuniteiten voor de verzekeringswereld. Stephan Linnenbank, de keynote spreker, schetste de context en de bijhorende uitdagingen van de tijd waarin verzekeraars vandaag opereren. Er was ook een glansrol weggelegd voor Traviata, het cloud enabled platform voor verzekeraars om in een Positive Digital Flow te komen. Gerdy de Clerck (CIO Fednot) lichtte dan weer toe hoe zij de Digital Flow-filosofie realiteit maken. Ontdek hier de belangrijkste take aways en herbekijk de verschillende sessies.

Het is tijd om een nieuwe digitale realiteit in de verzekeringsbranche onder ogen te zien. Dit is het post-digitale transformatie tijdperk waar je een aantal stappen verder moet gaan. Er zijn heel wat uitdagingen waar veel verzekeringsmaatschappijen mee worstelen. Denk bijvoorbeeld aan het managen van het aantal kanalen waarop ze in contact gaat met klanten, nieuwe concurrenten uit verrassende hoeken of evoluerende organisatorische behoeften.

Onze Digital Flow-filosofie houdt in dat u niet meer hoeft te kiezen tussen alle geldende uitdagingen, door energie en tijd te investeren in 4 cruciale activiteiten (Inspireren - Integreren - Opereren - Optimaliseren) blijf u in beweging. Het draait allemaal om het aannemen van een oneindige digitale houding en het creëren van een Positive Digital Flow om operationele uitmuntendheid te stimuleren, de klantervaring te verbeteren en uiteindelijk de human touch in verzekeringen te herontdekken.

Deze filosofie was de rode draad doorheen alle topics die aan bod kwamen.

Technologie als enabler voor vooruitgang

We trapten het event af met een sessie van Stephan Linnenbank, voorzitter van het supervisory board bij Aegon Cappital. Hij poneerde meteen een serieuze uitdaging ‘Hoe word je de bol.com van de verzekeraars, zonder de human touch te verliezen?’. Hij ziet hierin een grote rol weggelegd voor technologie. Hij ziet een impact op de manier waarop verzekeraars omgaan met hun klanten en distributeurs, zet hierbij in op de creatie van customer journeys met een perfecte klantervaring. Om dat te verwezenlijken, ga je best voor online, offline en mobiel, plus alle hybride vormen ertussen. Door klanten te volgen doorheen hun journey verzamel je data die je kan analyseren en inzetten om bijvoorbeeld self-service of gepersonaliseerde diensten mogelijk te maken. Pas wel op, waar nieuwe businessmodellen zich vormen, schuilt het gevaar vaak in een klein hoekje. Ken jij de piranha’s van je markt?

Er zal een voortdurende druk zijn om te digitaliseren. Digitalisering is een strategisch topic en heeft betrekking op de gehele waardeketen. Nieuwe bedrijfsmodellen bevatten kansen maar zorgen ook voor concurrentie voor de gevestigde waarden. Het is gemakkelijk om met nieuwe ideeën te komen; het harde gedeelte is het loslaten van wat twee jaar geleden voor u werkte maar binnenkort achterhaald zal zijn. Wees daarom niet bang om te testen en te innoveren

Stephan Linnenbank

Ook op het vlak van risicovoorspelling en -beheersing speelt technologie een grote rol. Door data te verzamelen, te analyseren of er zelfs een slim algoritme op los te laten, ben je in staat om risico’s beter in te schatten en dus je kapitaalsreserve te verlagen.

Om dit allemaal mogelijk te maken, stappen veel verzekeraars over naar een cloudmodel, daar vind je namelijk data-, rekencapaciteit en nieuwe technologieën on demand.

Meer weten? Herbekijk deze sessie.

stephan-linnenbank

Digital Flow in de verzekeringswereld

Hoe blijf je mee in zo’n context? Onze Digital Flow-filosofie biedt een antwoord. We geloven niet meer in schijnbare paradoxen, omarm alle uitdagingen en ga voor een en/en-mentaliteit. Kom in balans, om zo zowel vandaag als morgen niet uit het oog te verliezen. Oplossingen, mensen, processen en technologieën werken niet naast elkaar maar met elkaar, in één voortdurende beweging. De hele organisatie heeft een digitale reflex, technologie is een strategische differentiator.

Tijdens het event kwam Gerdy De Clercq, CIO van Fednot, toelichten hoe zij deze filosofie pragmatisch toepassen in hun dagelijkse werking.

Meer weten? Herbekijk deze sessie.

Gerdy&Sonia

Een schadegeval afhandelen met de glimlach

Door te kiezen voor een platformbenadering, is het voor aanbieders van digitale autoverzekeringen mogelijk om klanten met claims toch tevreden te houden. Tijdens de sessie brachten Cleva Insurance Software (Inetum) en het SIDEXA team (SOLERA groep), aanwezig in België via Informex, hun visie  om de uitdagingen van de autoverzekeringsmarkt aan te gaan. De twee spelers creëren samen een end-to-end proces en ervaring, waar zowel de verzekeraar als verzekerde toegevoegde waarde uithaalt. Belangrijk als je weet dat de Belgische verzekeringsmarkt voor het eerst kan worden omschreven als volatiel, met 15% van de verzekerden die bereid zijn om van verzekeraar te veranderen. Er zijn twee belangrijke redenen voor de consument om over te stappen: de frustratie van het niet adequaat bediend worden op het juiste kanaal en de wens om niet langer gewoon een product te kopen, maar te genieten van een dienst.

Deze alliantie is in staat om klanten te ondersteunen, zowel bij het optimaliseren van het inschatten van het risico, zodat de verzekeraars de time-to-market kunnen versnellen, als bij het optimaliseren van het schadebeheer om de klanttevredenheid te verhogen en de verzekeringsportefeuille te behouden.

Meer weten? Herbekijk deze sessie.

Caroline

Traviata, de oplossing voor verzekeraars van vandaag en morgen

Om dit alles als verzekeraar te realiseren, heb je nood aan een platformoplossing dat een levend ecosysteem is. Vroeger werkten verzekeraars vaak met geïsoleerde oplossingen, die geen onderdeel uitmaakten van een groter verhaal. Wij bieden met Traviata een dynamische oplossing, een antwoord op de vereisten van vandaag en morgen.

Ontdek Traviata door middel van een demo

Bjorn

Nog andere vragen of opmerkingen over dit thema? Onze experts staan voor u klaar.

        Josef Szekeres, Sales Manager Financial Services
+32 2 801 50 22
Josef.szekeres@realdolmen.com      
Ontdek alle blogs
Lees meer

Wens je voortaan onze blog posts in je inbox te ontvangen? 

Schrijf je hier in. 

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in